Aké škody môže u vás doma napáchať zlá elektroinštalácia?

01.03.2024, Juliana Murcínová | Bývanie, ceny, financovanie

Až štvrtina všetkých poistných udalostí v domácnosti súvisí s elektrinou. Stará, poškodená alebo nárokom odberu nevyhovujúca elektroinštalácia spôsobuje vážne škody na zdraví aj majetku.

Podľa Pavla Ondrušku, riaditeľa úseku likvidácie Poisťovne Premium, až 25 percent poistných udalostí v domácnosti na Slovensku je zapríčinených zlým elektrickým vedením. Ešteže to máme poistené. "Domáce spotrebiče sú poistením kryté v rámci poistenia domácnosti. Rozsah krytia poškodenia elektroniky prepätím, skratom či poruchou sa dohoduje viacerými rizikami," hovorí P. Ondruška.

Kým si to "odnesie" len pokazená rýchlovarná kanvica, ide o drobnú škodu. Tá nastane málokedy. Oveľa častejšie sú poškodenia drahej elektroniky, citlivých elektrických zariadení a výnimočné však nie sú ani poranenia elektrickým prúdom a požiare.

Poziar-dom-1-X.jpg

"Škody spôsobené prepätím alebo podpätím – čím rozumieme pôsobenie elektromagnetickej energie následkom napäťovej špičky alebo náhleho zníženia napätia v elektrickej sieti – sa prejavujú najmä poškodením domácich spotrebičov, ale aj drahých technologických častí domácnosti, ako sú kotol, vodárenské elektromotory a podobne," spresňuje hovorí P. Ondruška.


Peniaze od poisťovne

Ak nastane škodová udalosť spôsobená elektrickým prúdom, treba škodu a jej príčiny čo najlepšie zdokumentovať. To sa robí inak pri požiari a inak pri poruche elektrického kotla, vysávača či servera.

Pri škodách spôsobených požiarom často zasahuje hasičský a záchranný zbor (HaZZ), ktorý vzápätí napíše aj správu – vrátane príčiny požiaru. To je pre poisťovňu relevantný dokument. "Poruchy v elektrickom vedení, ako sú skraty alebo preťaženie, ktoré vyvolajú požiar, sa dajú spoľahlivo zistiť," potvrdzuje P. Ondruška.

"Škody sa potom riešia z rizika 'požiar'. Za požiar sa považujú aj jeho sprievodné javy v podobe tepla a splodín horenia a pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení. Čo sa týka potrebnej dokumentácie ku škode spôsobenej požiarom, je to okrem samotného zdokumentovania aj správa HaZZ k príčine vzniku požiaru."

V prípade poškodenia elektrických spotrebičov je potrebné, aby príčinu vzniku škody identifikoval opravca, prípadne záručný servis. Potom môže poisťovňa škodu zaradiť pod správne riziko. "Po nahlásení škody do poisťovne treba postupovať podľa pokynov likvidátora. Je nutné zdokumentovať spotrebič v dostatočnej miere, zamerať sa treba aj na vek a typ spotrebiča," poznamnáva likvidátor.

Ak má spotrebič menej ako štyri roky a je chránený predĺženou zárukou, je potrebné vek a záruku preukázať kópiou záručného listu alebo kópiou faktúry na nákup. Na základe toho bude poisťovňa posudzovať, či to je alebo nie je poistná udalosť. "O poistnú udalosť ide vtedy, ak nastane škoda, s ktorou je podľa príslušných ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistenému plnenie," vysvetľuje P. Ondruška.

Poziar-dom-3-X.jpg


Preventívne opatrenia

Hoci je poistenie domácnosti dobrá cesta, ako chrániť svoju peňaženku, najlepšie je akýmkoľvek škodám predchádzať. Dokonca je to našou povinnosťou. "Áno, jedna zo základných povinností poisteného je dbať na to, aby škoda nenastala. Škodám sa dá veľmi účinne predchádzať, riešenia sú zvyčajne lacné a pritom chránia zdravie aj majetok – naše aj cudzie," pokračuje P. Ondruška.

To znamená, že ak kupujeme starší dom či byt, vyplatí sa naozaj dôsledne zaujímať o stav elektroinštalácie. Od predávajúceho si treba vypýtať revízne správy a dokumentáciu o elektrickom vedení. V prípade zásahu či prerábania elektroinštalácie sa odporúča aj následná revízna správa. Pri výstavbe novej nehnuteľnosti je rozumné spolupracovať (nielen pokiaľ ide o rozvody káblov a ich zapojenie) s certifikovanými odborníkmi.

Pri podozrení na problémy s elektrickým vedením v domácnosti je dôležité neodkladať riešenie na neskôr a rýchlo sa obrátiť na elektrikára. Ten vyhodnotí a prípadne opraví potenciálne nebezpečné vedenie či jeho časti. Bezpečnostné prvky ako prepäťové ochrany by mali byť samozrejmosťou v každej domácnosti.

Pravidelná údržba a monitorovanie elektrických systémov tiež pomáhajú predchádzať tomu, aby elektrina spôsobovala škody v každej štvrtej domácnosti. Je potrebné dbať na pravidelné kontroly elektrických obvodov. Postará sa o ne špeciálny elektrikár, ktorý pomáha pri kontrole elektrického obvodu, a ak je izolácia poškodená, vie ju včas opraviť.

Životnosť drôtu je zvyčajne 10 až 20 rokov. Ak zistíte, že je starší, musíte ho včas vymeniť. A ak domácnosť opúšťate na víkend alebo viac dní, odporúčame nenechávať spotrebiče zapojené v sieti.


Hlavné príčiny požiaru elektrických vedení

 • Okruh je skratovaný: o skrat ide vtedy, ak dva vodiče obvodu sa navzájom dotýkajú a prúd neprechádza cez elektrické zariadenie v linke, ale tvorí slučku.
 • Slabý kontakt: v dôsledku zlých spojov drôtov je kontaktný odpor vedenia príliš veľký, čo spôsobuje teplo a oheň.
 • Preťaženie linky: ak prúd cez vodič prekročí bezpečnú kapacitu prúdu, vodič sa zahrieva. Čím viac je prekročená, tým vyššia je výhrevnosť. Keď teplota drôtu prekročí 250 °C, gumová alebo plastová izolácia drôtu sa vznieti.
 • Únik linky: v dôsledku zlej drôtovej izolácie alebo jej nosného materiálu preteká malé množstvo prúdu. Ak je únik vážny, môže sa zdrojom požiaru stať aj unikajúca iskra a vysoká teplota.
 • Kábel začal horieť: izolácia kábla počas prevádzky je mechanicky poškodená.
 • Elektrické iskry a oblúky: elektrická iskra je výsledkom vybíjania medzi dvoma pólmi. Oblúk sa skladá z veľkého počtu hustých elektrických iskier, teplota môže dosiahnuť vyše 3 000 °C. Ak tieto elektrické iskry a oblúky dopadnú na horľavé a horľavé materiály, môžu spôsobiť požiar.

Poziar-dom-4-X.jpg


Škody a hrozby spojené s elektroinštaláciou

 • Požiar: Môže ho spôsobiť skrat, preťaženie siete alebo porucha na starom elektrickom spotrebiči. Ohrozuje životy, zdravie a dokáže napáchať veľké materiálne škody.
 • Poškodenie elektroniky: Nespoľahlivo fungujúca elektroinštalácia môže spôsobiť poškodenie drahej elektroniky a elektrických spotrebičov (rýchlovarná kanvica, TV, kotol na kúrenie) v domácnosti. Oprava je buď nemožná, alebo finančne náročná.
 • Úraz elektrickým prúdom: Nesprávne vedenie alebo poškodený kábel zvyšujú riziko úrazu spôsobené elektrickým prúdom. Dochádza k elektrickému výboju (šoku), popáleninám až smrti.
 • Nadmerná spotreba energie: Zlý stav elektroinštalácie môže zvyšovať účty za elektrickú energiu.
 • Výpadky elektrickej energie: Nestabilná elektroinštalácia môže zapríčiňovať nečakané výpadky elektrickej energie, čo je nielen nepríjemné, ale spôsobuje aj poškodenie elektrospotrebičov.
 • Znížená bezpečnosť elektrických zariadení: Zlé vedenie môže prispieť k menšej bezpečnosti elektrických zariadení, čo zvyšuje riziko nehôd alebo porúch.

Foto: iStock

Podobné články

 • Päť tipov, ako si home office zorganizovať úsporne a efektívne

  Home-office-2-X.jpg

  Home office je čoraz bežnejšou formou práce – tak prečo ho nevyužiť naplno? Ak ste aj vy medzi tými, ktorí pracujú (alebo by chceli) z domova, určite hľadáte spôsoby, ako zefektívniť svoju produktivitu a ušetriť náklady na vybavenie domácej kancelárie.

 • Ako stanoviť správnu výšku poistnej sumy na dom či byt?

  Dom-byt-poistenie-4-X.jpg

  Okrem toho, že poistenie nehnuteľnosti od nás vyžadujú inštitúcie, ak ju financujeme cez úver, hlavným zmyslom poistenia je dostať sa v prípade škodovej udalosti k takej sume, aká dokáže pokryť náklady na opravu či kúpu novej veci. Preto je v poistení kľúčová výška poistnej sumy.

 • Aké poistné riziká hrozia pri zmene vlastníka nehnuteľnosti?

  Stahovanie-4-X.jpg

  Predaj, kúpa a dedenie nehnuteľnosti sú spojené s viacerými povinnosťami. Okrem štandardných zápisov súvisiacich so stavom energií, zápisom v katastri nehnuteľností či ohlasovacími povinnosťami pre platenie koncesionárskych poplatkov či komunálneho odpadu, niekoľko povinností sa týka aj poisťovne. Pravdaže, v prípade, ak je nehnuteľnosť poistená.

 • Záujem o nové byty v Bratislave klesá najmä pre extrémne ceny

  Dom-6-byvanie-2-X.jpg

  Ponuka nových bytov v Bratislave sa koncom vlaňajška medzikvartálne znížila 2,5-násobne. Na trhu bolo takmer o 5 percent bytov menej ako v roku 2020, ich ponuka klesla zhruba o štvrtinu.

 • Slováci sa obávajú, že náklady na domácnosť im tento rok stúpnu

  13c-Depositphotos_4190010_ventil-2-X.jpg

  Finančné očakávania Slovákov na rok 2022 nie sú príliš optimistické. Ôsmi z desiatich z nich si myslia, že tohtoročné náklady na chod domácnosti im stúpnu. Väčšina ráta s rastom 40-120 eur mesačne.

 • Mladí Slováci by raz chceli hypotéku, no úverovú históriu neriešia

  8c-bank-note-209104_1920-2-X.jpg

  Hoci sa mladým Slovákom vo veku 20-25 rokov veľmi zadlžovať nechce, mnohí v tomto veku už majú nejakú skúsenosť s úverom. Najčastejšie si požičali na jazdené auto, dovolenku či zaplatenie vzdelávacieho kurzu.