Elektrokolobežky v domácnosti: keď zábava prechádza do rizika

29.05.2024, Juliana Murcínová | Hobby, relax, voľný čas

Pred týždňom otriasol Vansovou ul. v Trenčíne výbuch, ktorý spôsobila elektrická kolobežka. Byt, kde sa kolobežka v čase explózie nabíjala, sa značne poškodil, škoda bude zrejme niekoľko tisíc eur.

Elektrické kolobežky sa stali obľúbeným dopravným prostriedkom a majú ich mnohé domácnosti. Či sa ich majitelia pri kúpe zaujímajú o bezpečnostné pokyny a o to, ako správne zaobchádzať s lítium-iónovou batériou v elektrokolobežke, je už otázne.

"V rámci predaja elektrokolobežiek dnes neevidujeme výrazný záujem klientov o hlbšie informácie o lítium-iónových batériách a starostlivosti o ne. Zaujíma ich skôr celkový výkon a dojazd kolobežky alebo sa pýtajú na životnosť batérie," hovorí Ivana Domagalová, manažérka pre segment e-commerce v spoločnosti Muziker.sk.

Kolobezka-poziar-1-X.jpg


Návod na používanie si treba prečítať

V návode na používanie kolobežky nájde zákazník informácie o technických špecifikáciách, bezpečnostných upozorneniach, správnom nastavení, používaní a údržbe elektrickej kolobežky.

"V prvom rade sa odporúča, aby si klienti dôkladne prečítali všetky bezpečnostné pokyny pred použitím kolobežky. Dôraz sa kladie na používanie prilby a vhodného ochranného oblečenia počas jazdy. Výrobca tiež upozorňuje, že kolobežka by sa nemala preťažovať a je potrebné dodržiavať stanovenú maximálnu rýchlosť. Tiež je zdôraznená dôležitosť pravidelnej kontroly technického stavu kolobežky, aby sa zaručila jej bezpečná prevádzka," spresňuje I. Domagalová.


Batéria je citlivý komponent

Škody na majetku spôsobené výbuchom elektrickej kolobežky posudzuje poisťovňa podľa dohodnutých zmluvných poistných podmienok. "Súčasťou poistených domácnosti sú elektronické zariadenia, ktoré obsahujú batérie rôznych kapacít. Sú to napríklad akumulátorové vŕtačky, holiace strojčeky, mobily, tablety, ale aj zariadenia s batériou väčšej kapacity, čiže elektrobicykle, elektrokolobežky," potvrdzuje Pavol Ondruška, riaditeľ úseku likvidácie poistných udalostí Poisťovne Premium.

Poistenie sa teda vzťahuje i na elektrokolobežku a v rámci poistenia zodpovednosti aj na škody spôsobené tretím osobám činnosťou súvisiacou s jej vlastníctvom a používaním.

"Keďže elektrokolobežky ľudia bežne nabíjajú v domácnosti zo štandardnej zásuvky, treba dbať na bezpečnosť a dodržiavať pokyny výrobcu v návode na používanie. Elektrické batérie sú pomerne citlivé a zlé zaobchádzanie s nimi môže viesť k ich trvalému poškodeniu, napríklad preťaženiu, ktoré znižuje ich životnosť. Hrozí aj poškodenie, ktoré môže spôsobiť ich poruchu, vznietenie či explóziu. Výbuch je bežne poistiteľné riziko definované v poistných podmienkach. Vznietenie či výbuch batérie hrozí ktorémukoľvek zariadeniu v domácnosti, ktoré batériu obsahuje," upozorňuje P. Ondruška.

Kolobezka-poziar-2-X.jpg


Nabíjačka musí byť originálna 

Zariadenia je nevyhnutné vždy používať podľa pokynov výrobcu, pripomína odborník z poisťovne. V prvom rade podľa neho treba dbať na používanie originálnej nabíjačky pre konkrétny model, neprebíjať batériu a v záujme bezpečnosti aj predĺženia životnosti odpojiť kolobežku od elektrickej siete čo najskôr po dobití.

"Hoci je elektrokolobežka v domácnosti poistená, aj riziká spojené s jej vlastníctvom a používaním, treba dbať na jej bezpečnú prevádzku. Pretože poruchou akejkoľvek batérie v domácnosti môže prísť k požiaru, výbuchu a veľkým škodám na vlastnom a cudzom majetku," poznamenáva P. Ondruška.

Podľa I. Domagalovej záujem o elektrické kolobežky postupne ochabuje. Príčinu vidí v raste záujmu o jednokolky, ktoré sú pre zákazníkov novinkou a atraktívnejšou alternatívou.

"Obľúbenosť elektrokolobežiek a bežných kolobežiek je rovnaká. Elektrické kolobežky oslovujú tých, ktorí preferujú pohodlie a rýchlosť, kým bežné kolobežky si získavajú priaznivcov jednoduchosťou, nižšou cenou a možnosťou aktívneho pohybu," dodáva I. Domagalová.


Explózia a pojmy z majetkového poistenia

Výbuch: Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily v dôsledku rozpínania plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby so stlačeným plynom alebo parou (kotol, potrubie a pod.) sa považuje náhle roztrhnutie jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím.

Kolobežka: Bicykel je nemotorové vozidlo poháňané ľudskou silou alebo pomocným motorčekom. Do tejto kategórie patria aj dvojkolesové a trojkolesové nemotorové vozidlá alebo štvorkolky poháňané ľudskou silou osoby alebo pomocným motorčekom, ktoré nespadajú pod kategóriu stroje pracovné a malé vozidlá.

Činnosti v osobnom živote občanov zahŕňajú najmä: činnosti súvisiace s vlastníctvom a používaním nemotorového vozidla poháňaného pomocou ľudskej sily alebo pomocným motorčekom (kolobežka, bicykel, trojkolka, štvorkolka a pod.).

Foto: Alexander Šelegov, Poisťovňa Premium

Podobné články