Ako využiť pri zatepľovaní biely a sivý expandovaný polystyrén

13.03.2020, Silvia Biňovská | Materiály, technológie, konštrukcie

Budova so správne zvoleným tepelnoizolačným materiálom dokáže jej užívateľom priniesť značné úspory. V záujme účinného zateplenia treba jeho návrh zveriť skúsenému projektantovi. Ten navrhne najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho hrúbku.

Pri súčasnom vývoji cien energií najrýchlejšiu návratnosť investícií predstavuje expandovaný (penový) polystyrén (EPS). Je to materiál, ktorý je environmentálny, praktický, spoľahlivý a zároveň 100-percentne recyklovateľný. "Vyrába sa v rozličných podobách. Najznámejší je klasický biely polystyrén, ale rastúce požiadavky investorov na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností jednotlivých konštrukcií vedú k vývoju čoraz účinnejších typov tepelných izolácií. Z tohto trendu vznikol sivý polystyrén s pridaním grafitových častíc," hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu.

Polystyren-1-X.jpg

Zateplenie s využitím EPS vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) si zachováva svoje deklarované tepelnoizolačné vlastnosti pri reálnej vlhkosti stavby, nezaťažuje fasádu a má nízku nasiakavosť. Okrem toho je zdravotne neškodný a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky.


Mimoriadny výkon za dobrú cenu

Expandovaný polystyrén (sivý aj biely) je vhodný pre fasády budov, ale aj pre podlahy a strechy. Používa sa tiež v náročných klimatických podmienkach, predovšetkým pre svoju nízku tepelnú vodivosť, vďaka ktorej má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a možno s ním dosiahnuť lepší komfort i vyššiu úsporu nákladov na vykurovanie.

EPS je ľahký, čo prispieva k jednoduchej manipulácii s ním na stavbe. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe, dobrú bodovú zaťažiteľnosť a veľmi nízku nasiakavosť. Biely polystyrén sa používa predovšetkým zásluhou svojej nízkej tepelnej vodivosti, hodnota lambda (λ) je 0,038 W/mK. Nezanedbateľnou prednosťou je jeho nízka cena, čo prispieva k jeho obľúbenosti u zákazníkov.


Sivý polystyrén pre ultranízkoenergetické domy

Sivý expandovaný polystyrén (grafitový) na rozdiel od toho bieleho obsahuje grafitové častice. Uhlík dodáva polystyrénu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri rovnakej hrúbke, ako má biely EPS, a to približne o 20 percent. Úspora hrúbky je osobitne efektívna pri výstavbe ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

Nižšou hrúbkou tepelnej izolácie sa ušetrí nielen na jej objeme, ale aj na nákladoch na ďalšie stavebné materiály (postačia kratšie kotviace prvky, užšie klampiarske prvky či zakladacie lišty). Spoľahlivo tak chráni budovy pred stratami energií potrebnými na vykurovanie a chladenie.

Neopor-BASF-1-X.jpg

"Od 1. januára 2021 by sa mali všetky budovy stavať s takmer nulovou potrebou energie. Na dosiahnutie úrovne cieľových hodnôt je pri zohľadnení energetických požiadaviek domov nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie z bieleho polystyrénu zhruba 25 centimetrov. Sivý polystyrén splní rovnaké tepelnoizolačné požiadavky už pri hrúbke 20 centimetrov," vysvetľuje M. Strapková.


Správny spôsob aplikovania sivého EPS

V prípade sivého polystyrénu je nevyhnutné dodržať správny postup jeho aplikácie, aby sa v dôsledku nevhodného zaobchádzania s týmto materiálom nevyskytli v budúcnosti problémy. Dosky zo sivého EPS sa na slnku viac zahrievajú, preto je potrebné ich chrániť pred priamym slnečným žiarením. Počas aplikovania sa preto pred lešenie odporúča zavesiť zakrývaciu sieť. Pri nedodržaní tejto požiadavky môže dôjsť k vzniku deformácií a dilatačných medzier medzi doskami.

Na lepenie sa odporúča používať lepidlá schválené výrobcom tepelnoizolačného systému na lepenie sivých (grafitových) dosiek z EPS. Menej kvalitné tmely nemusia mať potrebnú priľnavosť. Nie je potrebné používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky či nástroje, keďže je zdravotne neškodný. Zateplenie by však mala realizovať kvalitná firma s licenciou, ktorá bude dodržiavať postupy a používať iba komponenty, ktoré sú uvedené v pokynoch výrobcu.

Ilustračné foto: BASF, Združenie EPS SR

Podobné články