Bývanie v podkroví: príjemná romantika alebo skôr utrpenie?

11.07.2023, Martin Paulík | Materiály, technológie, konštrukcie

Podkrovie je veľmi špecifický priestor, kde sa môže príjemne bývať, no môže to byť aj utrpenie. Okrem celkovej atmosféry a dobrého architektonického riešenia priestoru má na kvalitu bývania priamo pod strechou zásadný vplyv tepelná pohoda. A tá úzko súvisí so zaizolovaním podkrovia a strechy.

Nie každý priestor, ktorý je tesne pod strešnou konštrukciou, sa dá premeniť na obytný. Preto úvahy o zobytnení podkrovia treba začať konzultáciou so statikom a architektom. Musia posúdiť, či krov vyhovuje staticky a tvarom, či konštrukcie unesú zvýšené zaťaženie, aj to, či ich treba spevniť a upraviť. Jednotlivé konštrukčné prvky starších krovov môžu byť poškodené, zdeformované alebo napadnuté drevokaznými hubami či hmyzom. Treba aj skontrolovať strešnú krytinu. Ak si vyžaduje výmenu, treba počítať s iným zaťažením, do ktorého sa zarátava aj izolácia.

Obytne-podkrovie-1-X.jpg

"Určite odporúčam už v projektovej fáze žiadať návrh riešenia všetkých detailov," odporúča odborník na stavby a rekonštrukcie Branislav Augustín zo spoločnosti Sika. Správna izolácia, okná a tieniace prvky sú pri prerábaní podkrovia rovnako dôležité ako riešenie dispozície a zariadenia interiéru.


Život pod strechou

Podkrovný priestor je vystavený náročným podmienkam tepelných výkyvov. Kým v lete v ňom môže byť až neznesiteľne teplo, v zime zase nemusí kúrenie stačiť priestor vyhrievať. A to najmä vtedy, ak strecha nie je dobre zaizolovaná. Cez jej plochu uniká najviac tepla z celej stavby. Až po nej nasledujú steny a okná.

Dobré zateplenie šikmej strechy vyžaduje materiály, ktoré dokážu kopírovať tvar konštrukcie krovu takým spôsobom, aby prekonali jeho nedokonalosti. Zamedzí sa tak vzniku prázdnych miest, ktoré sa stávajú tepelnými mostmi, spôsobujúcimi nielen úniky tepla, ale aj zrážanie pár z interiéru a následné vytváranie plesní.

Ako najlepší materiál na zaizolovanie členitej strechy sa javí striekaná pena. Jej prednosťou je aj rýchla aplikácia a možnosť realizácie počas celého roka. "Striekaná PUR pena vyplní každý priestor, takže strecha je dokonale utesnená a nevznikajú tepelné mosty. Jej nespornou výhodou je aj to, že časom nemení tvar, čiže nedochádza k jej usadnutiu ani posunu a vzniku medzier, ako sa to deje s inými izolačnými materiálmi. Navyše táto pena dokáže takpovediac dýchať, takže v izolovanom priestore nekondenzujú pary a netvoria sa plesne," vysvetľuje Lukáš Kmenta, country manažér firmy HBS pre Čechy a Slovensko.

Obytne-podkrovie-3-X.jpg

Spomínaná pena zjednodušuje zobytnenie podkrovia, pretože sa aplikuje bez toho, aby bolo nutné demontovať vnútorné sadrokartóny a komplikovať tak bývanie v podkroví počas rekonštrukcie. "Potrebné je dávať pozor aj na správne odvodnenie strechy a opracovanie detailov, napríklad prestup komína, prestup vzduchotechniky alebo svetlík," dopĺňa B. Augustín.


Výnimočné okná

Okná sú po zaizolovaní strechy druhým najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na teplotu v podkroví. Istotou bez starostí je využitie izolačných skiel, ktoré v lete chránia pred páľavou a v zime zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti rámu.

Praktickým riešením sú aj okenné fólie, ktoré sa ľahko aplikujú na sklo a vďaka širokému výberu rozličnej svetelnej priepustnosti sa dá v interiéri dosiahnuť optimálny pomer svetla a zároveň prenikajúceho tepla. Vplyv na prenikanie energie do podkrovia má taktiež správny spôsob zasadenia okien do strešnej konštrukcie.

Obytne-podkrovie-2-X.jpg

Robiť tieto veci svojpomocne sa neodporúča, pretože ide o odborné práce s relatívne vysokými nákladmi. V prípade nedokonalostí je dobré mať nárok na záruku. "Na všetky tieto problémy existujú systémové riešenia, ktoré sa oplatí využiť. Materiály v nich navzájom dobre spolupracujú a dopĺňajú sa. Vďaka tomu sa šetria financie aj čas na rekonštrukciu a obnovu a predlžuje sa jej životnosť," spresňuje B. Augustín.


Tipy na vetranie

V podkroví sa treba postarať aj o zabezpečenie výmeny vzduchu. Vetranie by malo byť naplánované a vybudované ako kompletný systém, pričom pri návrhu vetrania treba prihliadať na typ použitých tepelnoizolačných materiálov.

Jednou možnosťou je prívodný a výfukový systém s inštaláciou špeciálnych vetracích mriežok. Jeho nevýhodou je, že sa tepelná pohoda v interiéri mení v závislosti od vonkajších poveternostných podmienok.

Systém núteného vetrania je účinnejší ako vyššie spomínaný spôsob, vyžaduje si však špeciálne zariadenie regulujúce cirkuláciu vzduchu. Odborníci odporúčajú mať v podkroví oba typy vetrania, teda zmiešaný systém, a využívať ich podľa potrieb. Dôležité je tiež vedieť, že vetranie podkrovia by nemalo byť kombinované s výmenou vzduchu v iných častiach domu.


Nábytok na mieru?

Náklady na rekonštrukciu a zobytnenie podkrovia nebudú zanedbateľné, no ak bude jeho súčasťou napríklad výmena a/alebo zateplenie strechy, čo zníži celkovú energetickú náročnosť stavby, dá sa na to využiť príspevok z programu Obnov dom. Štvrtá výzva na čerpanie peňazí má byť podľa ministerstva životného prostredia spustená v priebehu niekoľkých mesiacov.

Zariadenie atypického interiéru je čerešničkou na torte. Odporúčame využiť služby interiérového dizajnéra, ktorý má prehľad aj skúsenosti s materiálmi a možnosťami. S jeho pomocou sa dá aj z malého a možno relatívne stiesneného priestoru vyčariť jedinečné miesto na život. Samozrejme, nábytok na mieru nie je podmienkou zútulnenia podkrovia, ale bez neho bude možnosť využiť priestor na maximum podstatne menšia.

Foto: iStock

Podobné články