Jeden z troch Európanov nemôže dobre spávať pre nadmerný hluk

24.05.2018, Lukáš Klapil | Materiály, technológie, konštrukcie

Žijeme v hlučných časoch. Mať doma, v príbytku pokojné a tiché prostredie je dnes na nezaplatenie. Hluk vedie k stresu, ničí psychiku a môže poškodiť aj ľudské zdravie.

Kvalitná podlahová izolácia pomáha znížiť hlučnosť v interiéri, čím zlepšuje spánok, zvyšuje sústredenie pri učení alebo produktivitu práce. Pokojnejšie bývanie umožňujú dosiahnuť aj izolácie z kamennej vlny Rockwool v systéme ľahkej plávajúcej podlahy Akufloor.

Rockwool-Akufloor-4-X.jpg


Ticho – balzam na dušu

Spokojnosť človeka súvisí nielen s dobrým fyzickým zdravím, ale aj duševnou kondíciou. Viac ako 30 percent Európanov dnes trpí na nekvalitný spánok vinou nadmerného hluku. Okrem stresového zaťaženia hluk komplikuje komunikáciu a pôsobí negatívne na koncentráciu, produktivitu a proces učenia. Dlhodobý účinok hluku môže navyše poškodiť zdravie. Krajné prípady vedú až k strate sluchu alebo ochoreniu srdca.

V tichom prostredí sa cítime dobre. Pohodlné a pokojné bývanie si možno vychutnať len vtedy, ak nás neobťažujú nežiaduce zvuky alebo neprimeraný hluk. V nehnuteľnostiach na bývanie, ako sú rodinné domy alebo bytové budovy, sa rozlišuje hluk podľa toho, ako vzniká a ako sa šíri. Na základe toho je nutné aj vybrať akustické izolačné riešenie na minimalizovanie hluku šíreného vzduchom alebo na zníženie tzv. kročajového hluku.

Hlasná reč, hlučná hudba alebo naplno pustená televízia sú hlukom, ktorý sa šíri vzduchom. Zvuk sa v tomto prípade prenáša z jednej miestnosti do druhej. Takýto zvuk sa rýchlo šíri priestorom a ľahko preniká cez prekážky. Kročajový hluk zasa vzniká tam, kde je stavebná konštrukcia v priamom kontakte so zdrojom hluku, napríklad pri chôdzi po podlahe alebo nárazom predmetu na podlahu.

Rockwool-Akufloor-1-X.jpg


Z čoho sa skladá tichá podlaha

Ak nemôžeme zaizolovať priamo zdroje neprimeraného hluku, čo v niektorých prípadoch nie je možné, je potrebné izolovať vodorovné alebo zvislé stavebné konštrukcie. Izolačné riešenia s použitím kamennej vlny Rockwool dokážu znížiť hluk šírený vzduchom, ktorý prechádza cez deliace steny a priečky, alebo kročajový hluk vznikajúci napríklad pri chôdzi po podlahe.

Systém ľahkej plávajúcej podlahy Akufloor má pozoruhodné akustické vlastnosti. Túto podlahu možno jednoducho a rýchlo namontovať bez potreby zložitých postupov. Ľahká plávajúca podlaha Akufloor sa skladá z nášľapnej vrstvy, roznášacej vrstvy a akusticky izolačnej vrstvy, ktorú tvorí doska z kamennej vlny Steprock HD. Plávajúca podlaha je oddelená od steny okrajovým pásikom Steprock, ktorý takto minimalizuje prenášanie kročajového hluku. Systém od Rockwoolu má certifikované akustické a statické vlastnosti.

Izolácie z kamennej vlny zásadným spôsobom obmedzujú prenos hluku a výrazne zlepšujú akustický komfort v obytných miestnostiach. Akustické izolácie z kamennej vlny tlmia nežiaduce zvuky a vytvárajú príjemné a tiché prostredie. Vďaka svojim vlastnostiam sú izolácie Rockwool ideálne na použitie v oblasti akustických izolácií podláh, priečok, deliacich stien, šikmých a plochých striech alebo obvodových stien.

Rockwool-Akufloor-3-X.jpg

Foto: Rockwool

Podobné články