Nadmerný hluk trápi milióny Európanov. Ako sa pred ním brániť?

20.11.2017, Silvia Biňovská | Materiály, technológie, konštrukcie

Hluk, predovšetkým ten, ktorý je spôsobený dopravou, obťažuje množstvo ľudí. Podľa Európskej environmentálnej agentúry hluk znepríjemňuje život takmer 20 miliónom Európanov.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 40 percent obyvateľov Európskej únie je vystavených hluku z dopravy na úrovni vyše 55 decibelov (dB). Univerzálna limitná hodnota hluku neexistuje, za určitý základ však podľa Úradu verejného zdravotníctva SR možno považovať prípustnú hodnotu 50 dB cez deň a 45 dB v noci. O ochranu pred hlukom a vibráciami sa má postarať štát, resp. príslušné orgány štátnej správy. Práve na ne sa možno obrátiť, ak máte podozrenie na prekročenie hlukových limitov. Proti hluku však môžete bojovať aj vy, napríklad kompletnou výmenou okien.

47b-shutterstock_235661407-1-X.jpg


Najhlučnejšia je doprava

"Štatistické údaje o počte obyvateľov zaťažených rozličnými hladinami hluku pre celé územie Slovenska neexistujú, keďže sledovanie takejto záťaže vykonávaním celoplošných meraní nie je reálne," vysvetľuje Michal Jajcaj, vedúci odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na získanie orientačných údajov úrad v uplynulých rokoch vykonával dotazníkový prieskum cez internet prostredníctvom dobrovoľných respondentov. Zo zistení napríklad vyplynulo, že hluk z cestnej premávky obťažoval približne 53 perc. ľudí, zo stavebnej činnosti zhruba 33 perc. a hluk z mimopracovných aktivít človeka v budove okolo 28 perc. Slovákov.


Komu sa možno sťažovať

K najhlučnejším mestám Slovenska aj Európy patrí Bratislava. V mnohých jej častiach je prípustná hluková záťaž prekročená až o 30 dB. Na hlavných dopravných ťahoch bola nameraná výška hluku dokonca až 75-80 decibelov. Ak máte pocit, že vás obťažuje nadlimitný hluk, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Nadriadeným orgánom na ochranu zdravia s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska je úrad verejného zdravotníctva, na čele ktorého je hlavný hygienik SR. Ústredným orgánom štátnej správy je ministerstvo zdravotníctva. Práve v ich kompetencii je chrániť obyvateľov pred hlukom a vibráciami zo stacionárnych zdrojov či z prevádzky dopravy na cestných komunikáciách. Ostatné zdroje hluku, povedzme hlasná hudba, lomoz z terás reštaurácií, hluční susedia a pod., sú v kompetencii obcí a samospráv.

Inoutic-hluk-3-X.jpg

Inoutic-hluk-2-X.jpg

 Spoľahlivou ochranou pred nadmerným hlukom sú kvalitné okná. Šesťkomorový profil Inoutic Eforte má zasklenie hrubé 56 mm. Možno doň osadiť zvukovoizolačné sklá, ktoré stlmia hlučnosť až o 46 dB.


 

Kvalitné okná stlmia hluk až o 46 dB

Ak dom, kde bývate, stojí blízko frekventovanej diaľnice, ste vystavení hlukovému znečisteniu. Každé auto, kamión, električka či autobus automaticky ovplyvňujú kvalitu vášho života, najmä však spánku. Pokiaľ žijete v staršom dome, je navyše pravdepodobné, že jeho obvodový plášť ani okná nie sú dostatočne zvukovo izolované.

Najjednoduchším protihlukovým opatrením, ktoré môžete vo svojom byte či dome urobiť, je vymena okien. Kvalitné okná sú mimoriadne dôležité v prípade, ak bývate pri železničnej trati či letisku. Ich výber však netreba podceňovať ani na vidieku.

Aj keď spíme, naše uši zostávajú citlivým zmyslovým orgánom. Preto by sme mali dbať na to, aby počas noci úroveň hluku nepresahovala 25 dB. "Kvalitné okná s dobrými zvukovoizolačnými vlastnosťami sú schopné značne znížiť hluk z okolia – a to o 46 dB. Nejde však o vlastnosti okien ako takých. Dôležitá je aj ich bezchybná montáž, pretože zvuk môže prenikať nedostatočne utesnenými otvormi okolo rámu," upozorňuje Petr Sýs, produktový manažér spoločnosti Inoutic.

Inoutic-hluk-6-X.jpg

 Sivý profil Inoutic


 

Vplyv nadmerného hluku na zdravie

Hluk má nezanedbateľný vplyv na psychiku jednotlivca a často spôsobuje únavu, depresiu, zlú náladu, agresivitu, neochotu, zhoršenie pamäte, stratu pozornosti a celkové zníženie výkonnosti. Dlhodobé vystavenie nadmernému hluku môže navyše zapríčiniť hypertenziu (vysoký krvný tlak), poškodenie srdca vrátane zvýšenia rizika infarktu, zníženie imunity organizmu, chronickú únavu a nespavosť. Výskumy preukázali, že výskyt civilizačných chorôb priamo vzrastá s hlučnosťou daného prostredia.

Ďalším negatívnym účinkom hluku na zdravie je, pravdaže, poškodenie sluchu. K nemu môže dôjsť buď pri krátkodobom vystavení hluku, ktorý presahuje 130 dB (o niečo väčší ako ten, čo vydáva štartujúce lietadlo), alebo pri častom a dlhodobom vystavení hluku nad 85 dB (trebárs veľmi hlasná hudba). K poškodeniu sluchu ale môže viesť aj dlhodobé vystavovanie sa hluku s intenzitou okolo 70 dB, čo je bežná úroveň hlučnosti pri hlavných diaľničných ťahoch.

"Pokiaľ váš dom stojí pri frekventovanej komunikácii, rozhodne sa vyplatí investovať do okien s dvojsklom, príp. trojsklom a s tými najlepšími zvukovoizolačnými vlastnosťami. Tie dosahujú predovšetkým okná s plastovými profilmi, pretože bez dodatočných úprav umožňujú osadenie skla s hrúbkou až 56 milimetrov," hovorí P. Sýs.

Inoutic-hluk-4-X.jpg

Inoutic-hluk-5-X.jpg

 Príklad z praxe. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave vymenil staré okná za nové, plastové. Dodávateľ im navrhol a odporučil PVC profil Inoutic Prestige s izolačným dvojsklom. Keďže budova susedí s frekventovanou Šancovou ulicou, pracovníci úradu si pochvaľujú výbornú akustickú izoláciu okien až 45 dB. Navyše, toto zasklenie spĺňa požiadavky na tepelnú izoláciu, čím prináša aj energetické úspory, okná ľahko sa otvárajú a vyznačujú sa tiež jednoduchou údržbou.


 

Limity pre hluk

Limitné, resp. prípustné hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí z hľadiska ochrany zdravia definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky ministerstva zdravotníctva 237/2009. Prípustné hodnoty sú určené osobitne pre hluk z cestnej, zo železničnej a z leteckej dopravy a pre hluk z iných zdrojov, ako aj pre jednotlivé referenčné časové intervaly (deň, večer, noc).

Inoutic-tabulka-X.jpg

(Po kliknutí na obrázok sa predloha otvorí v novom okne)


Eforte aj pre pasívne domy

Inoutic Eforte je prvým štandardným profilom, ktorý získal certifikáciu pre energeticky úsporné bývanie, čo znamená, že je vhodný aj do pasívnych domov. So stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov (t.j. len s bežnou oceľovou výstužou) dosahuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti a koeficient tepelnej priestupnosti rámom Uf = 0,95 W/(m².K).

Eforte od firmy Inoutic je 6-komorový profil so zasklením hrubým až 56 mm. Do týchto okenných profilov možno osadiť zvukovoizolačné sklá, a to s hodnotou izolácie až 46 dB. Okrem dorazového a stredového tesnenia majú prídavné tesnenie v krídle pod sklom navyše. Sklo je zapustené do 25 mm hlbokej zasklievacej drážky, ktorá bráni úniku tepla a roseniu okien, ale poskytuje aj zlepšenú izoláciu.

Profily Eforte sa vyrábajú v 40 farbách a dekoroch, medzi ktorými sú imitácie dreva či kovov. S hliníkovým opláštením vyzerajú plastové okná celkom ako hliníkové. Navyše, Inoutic ako jediný výrobca zhotovuje okenné profily so sivým jadrom.

Foto: Inoutic, Martin Matula, Shutterstock

Podobné články