Náklady za doplnkové tehly sa môžu stavebníkom vrátiť za tri roky

01.03.2021, Katarína Dudáková | Materiály, technológie, konštrukcie

Vyskúšali ste pri hrubej stavbe doplnkové tehly? Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to investícia navyše, lež počiatočné náklady sa vrátia do troch rokov. Navyše, stavba bude prinášať úspory počas celej svojej životnosti.

Tehla dáva budove veľmi dobré vlastnosti –dom je robustný, nemá ani veľké nároky na údržbu. Aby však nehnuteľnosť slúžila najmenej sto rokov, musí byť spoľahlivá aj v detailoch. Systémové doplnky Porotherm optimalizujú prácu so stavebným materiálom, minimalizujú chyby pri realizácii a výrazne zlepšujú aj tepelnoizolačné vlastnosti detailov, ako sú rohy, parapety a ostenia okien.

Tehly-doplnkove-1-X.jpg

"Použitie doplnkových tehál je prevenciou proti neodbornej realizácii spomínaných detailov a zároveň výrazne znižuje tepelné straty a minimalizuje riziko vzniku plesní," hovorí Gabriel Szöllösi, produktový manažér spoločnosti Wienerberger.


Rýchle a jednoduche stavanie

Doplnkové tehly šetria stavebný materiál aj čas, ktorý by bol inak potrebný na vytváranie chýbajúcich doplnkov priamo na stavbe. "Použitie polovičných a rohových tehál je veľmi dôležité. U nás je ich zapracovanie do projektu štandardom. Keď je vopred jasné, aký materiál pôjde na stavbu, navrhujeme realizáciu tak, že murujeme takmer bezodpadovo," potvrdzuje projektant a realizátor Ján Košút. Jeho skúsenosti z praxe skutočne potvrdzujú, že vďaka použitiu doplnkových tehál na stavbe nevzniká prakticky žiadny odpad.

Detaily parapetov a ostení urobené z koncových tehál, ktoré umožňujú zabudovať tepelnú izoláciu okolo rámu okna, budú každoročne generovať úsporu nákladov na vykurovanie. Eliminovanie tepelných mostov zároveň odstraňuje riziko vzniku plesní. Stavebník tak získa istotu, že jeho dom je zdravý a bezpečný.

Tehly-doplnkove-3-X.jpg

 Okenný otvor na stavbe domu zhotovený pomocou koncových tehál (ostenia a parapet) a prekladov Porotherm KP 7


 

Úprava tehál na stavbe

Z porovnania hrubej stavby bežného rodinného domu z tehál Porotherm 44 EKO+ Profi s doplnkovými tehlami a bez nich vychádza cenový rozdiel 5 percent v neprospech alternatívy s doplnkovými tehlami.

Nezabúdajte však, že kým zhotovenie detailov pomocou doplnkových tehál je pohodlné a rýchle, výroba potrebných doplnkových kusov rezaním tehál tiež niečo stojí a výstavbu navyše výrazne spomalí.

Ak sa rozhodnete stavať bez doplnkových tehál od výrobcu, rátajte s týmito "skrytými" nákladmi, ktoré cenový rozdiel výrazne znižujú:

  • náklady na pracovnú silu pri rezaní potrebných kusov z celých tehál,
  • straty pri rezaní zhruba 15 perc.,
  • náklady na opotrebovanie rezacieho náradia,
  • náklady na vyplnenie zvislých škár medzi dorezmi celých tehál maltou alebo polyuretánovou penou.

Osobitne treba uviesť zhoršenú kvalitu detailov, teda vznik tepelných mostov a s tým spojené tepelné straty, ktoré znamenajú každoročné zvýšené náklady na vykurovanie.

Tehly-doplnkove-4-X.jpg

 Založenie rohu pomocou doplnkových tehál


 

Porovnanie pre bežný rodinný dom

Koľko stavebník skutočne ušetrí na hrubej stavbe bežného rodinného domu bez použitia doplnkových tehál? Na porovnanie sme použili konkrétny výpočet spotreby materiálu pre rodinný dom s plochou obvodových stien približne 146 m² z tehál Porotherm 44 EKO+ Profi.

Rozdiel medzi cenou tehál s doplnkovými tehlami a bez nich je na prvý pohľad 344 eur. Tento rozdiel predstavuje 5,2 perc. z ceny tehál bez doplnkov. Pri detailnom porovnaní oboch variantov a po zohľadnení dodatočných nákladov na rezanie doplnkových tehál na stavbe klesne skutočný cenový rozdiel zhruba na 1 perc.

Tehly-tab-1-X.jpg


Výroba doplnkových formátov na stavbe

Chýbajúce doplnkové tehly treba na stavbe vyrobiť zo základného formátu rezaním na požadovaný rozmer. Celkový počet takto zhotovených doplnkov je v tomto prípade 279 kusov: rohové tehly a polovičné koncové tehly, pričom z jednej celej tehly v základnom formáte možno rezaním získať dve polovičné, takže počet upravovaných tehál je 184 (88 + 96.

Pri rezaní treba počítať s nákladmi na pomocnú pracovnú silu, približne sedem eur na hodinu. Pri tempe rezacích prác päť minút na kus treba pri 184 kusoch rátať so sumou 110 eur. Náklady na rezanie tehál: 110 eur.

Nie každé rezanie sa musí vydariť, preto uvažujme aj so stratami, zhruba 15 perc. Pri 184 kusoch upravovaných tehál to predstavuje asi 27 tehál, teda 76 eur. Náklady na straty: 76 eur.

Skutočný cenový rozdiel je len 158 eur, pričom sme nezohľadnili opotrebovanie rezacieho náradia.

Tehly-doplnkove-5-X.jpg

 Jednovrstvová tehlová obvodová stena postavená z tehál Porotherm 44 EKO+ Profi spĺňa požiadavku na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti, má vysokú odolnosť proti poškodeniu, trvanlivosť, únosnosť a tiež vynikajúce akustické a akumulačné schopnosti


 

Doplnkové tehly prinášajú trvalú úsporu

Okrem toho si treba uvedomiť, že detaily zhotovené z tehál rezaných na stavbe nebudú mať také tepelnoizolačné vlastnosti ako detaily vytvorené z doplnkových tehál. V prospech doplnkových tehál preto treba prirátať aj dlhodobé úspory nákladov na vykurovanie.

V prípade bežného rodinného domu sa hodnota úspor vďaka kvalitným detailom ostení a parapetov pohybuje približne na úrovni 50 eur ročne. To znamená, že aj zvyšný rozdiel okolo 158 eur sa stavebníkovi napokon po troch rokoch vráti. A to je pri vyše 100-ročnej životnosti tehlových domov veľmi rýchla návratnosť.

Tehly-tab-2-X.jpg

Foto: Wienerberger

Podobné články