Penový polystyrén si možno lepšie vybrať vďaka eko-preukazu

06.06.2019, ABC-bývanie.sk | Materiály, technológie, konštrukcie

Divízia Isover francúzskeho koncernu Saint-Gobain je prvým výrobcom penového polystyrénu v Se, ktorý má tzv. environmentálne vyhlásenie o produkte. Vybrať si možno z 12 druhov výrobkov.

Až dvanásť produktov z kategórie penový polystyrén od Isoveru má environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD). Ide o podrobný preukaz konkrétneho výrobku o jeho vplyve na životné prostredie a je výsledkom hodnotenia životného cyklu produktov.

"Penový polystyrén je veľmi obľúbený materiál a v stavebníctve sa často využíva. EPD je dôležitým predpokladom pre certifikačné schémy úrovne LEED a BREEAM pri hodnotení budov. Vysoké environmentálne hodnotenie našich produktov je výsledkom dlhodobej systematickej prípravy, ktorej súčasťou je napríklad aj zber odrezkov," hovorí marketingový riaditeľ Isoveru Alexander Prizemin. Prvé hodnotenia životného cyklu produktov spoločnosť uskutočnila už v 90. rokoch minulého storočia.

Isover-polystyren-1-X.jpg


Proces overenia vyhlásenia

V rámci procesu verifikácie EPD nezávislá organizácia posudzuje vlastnosti materiálu, vplyv výrobku na životné prostredie od ťažby suroviny a zhotovenie produktu až po jeho použitie a likvidáciu. Ak materiál spĺňa všetky kritériá, získa prestížny eko-preukaz. Toto označenie slúži pre stavbárov ako informácia, že výrobky, ktoré si vyberajú, produkujú menej odpadu alebo majú nižšiu uhlíkovú stopu. Isover je zatiaľ jediný výrobca penového polystyrénu na Slovensku, ktorý má toto vyhlásenie na svoje produkty.

"Použité stavebné výrobky odzrkadľujú celkovú kvalitu objektu. Architekti, projektanti, developeri aj stavbári sa usilujú o to, aby výsledkom ich práce bola udržateľná budova. Dnes si vďaka overeným EPD nezávislou treťou stranou môžu vybrať aj medzi našimi výrobkami z expandovaného polystyrénu, ktoré ich zásluhou svojej hodnovernosti môžu posunúť bližšie k splneniu vyšších kritérií napríklad pri certifikáciách LEED alebo BREEAM," vysvetľuje Vladimír Balent, špecialista na úspornú výstavbu zo spoločnosti Isover.


Druhá šanca pre polystyrén

Penový polystyrén, známy aj ako expandovaný polystyrén (EPS), z 98 percent tvorí vzduch. Materiál sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou objemovou hmotnosťou, mechanickou odolnosťou, nízkou absorpciou vody, ľahkou manipuláciou a vysokou ohňovzdornosťou. Penový polystyrén je 100-percentne recyklovateľný produkt.

Podľa dostupných údajov sa v roku 2017 v Európe zrecyklovalo 27 perc. odpadu z expandovaného polystyrénu, pričom podiel zrecyklovaného EPS v stavebníctve dosiahol 8,6 perc. Európske združenie výrobcov expandovaného polystyrénu (EUMEPS) sa zaviazalo, že do roku 2030 zabezpečí úplnú recyklovateľnosť tohto materiálu. Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (EPS SR), ktoré je členom EUMEPS, očakáva, že v roku 2025 by mohol podiel recyklácie expandovaného polystyrénu na Slovensku dosahovať vyše 50 perc.

K splneniu tohto cieľa významne prispieva aj člen združenia Isover, ktorý ako jediný výrobca na trhu poskytuje ekologickú službu zber odrezkov EPS. "Môžu ju využiť všetci zákazníci, ktorí si kúpia polystyrén na zateplenie domu a nevedia potom, čo so zvyškovými odrezkami. Poskytujeme im vrecia, do ktorých odložia nepoužiteľné časti polystyrénu. Vrecia na vlastné náklady odvezieme, odrezky opätovne spracujeme a vrátime do obehu v podobe nových výrobkov," dodáva A. Prizemin.

Isover-polystyren-2-X.jpg


O divízii Isover

Isover je divíziou francúzskeho koncernu Saint-Gobain, izolačné materiály vyvíja a predáva už od roku 1936. Je najväčším producentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií s pôsobnosťou a výrobnými závodmi po celom svete. Na Slovensku má Isover prevádzku na výrobu stavebných izolácií z EPS v Trnave, distribučné sklady má v Trnave, Ružomberku a Prešove.

Od roku 2009, keď Isover prebral produkciu EPS od sesterskej divízie Rigips, je výrobcom s najširším sortimentom tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií na slovenskom trhu. Ponuka materiálov obsahuje aj výrobky zo sklenej vlny a z čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu a izolácií PIR. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhľadov a potrubných rozvodov ponúka Isover tiež unikátne fólie Isover Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace pásky, tmely a iné produkty.

Foto: Isover

Podobné články