Poradíme vám: sedem hlavných kritérií výberu kvalitného okna

31.01.2021, Zuzana Šimová | Materiály, technológie, konštrukcie

Kvalita okna sa okrem iného pozná podľa jeho izolačných vlastností. Tie nekvalitné so zlými izolačnými vlastnosťami alebo tesnením sa skôr či neskôr negatívne prejavia na pohodlí v domácnosti a aj na výdavkoch za vykurovanie. Prinášame vám sedem kľúčových kritérií, podľa ktorých si vyberiete okná, aké žiadnu domácnosť nesklamú.

 Veka-okna-vyber-1-X.jpg

 

1. Prestup tepla celým oknom

Kľúčovým faktorom pre tepelnoizolačné vlastnosti okna je hodnota súčiniteľa prestupu tepla oknom Uw (w = window, okno). Popisuje stratu tepla oknom zvnútra smerom von, meranú vo wattoch na štvorcový meter a kelvin [W/(m²K)]. "Všeobecne platí, že čím nižší je tento súčiniteľ prestupu tepla, tým väčší je izolačný účinok okna a tým aj úspora energie," hovorí Milan Klepsa zo spoločnosti Veka, ktorá patrí medzi popredných svetových výrobcov profilových systémov triedy A pre plastové okná a dvere.

Pri porovnávaní ponuky okien teda stačí porovnať hodnotu Uw a zistiť, ktoré okno prepúšťa viac tepla. Ak máte staršie okná, prestup tepla a výdavky spojené s vykurovaním môžu byť výrazne vyššie v porovnaní s modernými oknami.

"Kvalitné okná z profilov triedy A od firmy Veka výrazne zlepšujú tepelnú izoláciu objektov a postarajú sa tak o príjemnú vnútornú klímu pri nižšej spotrebe energie. Už zníženie hodnoty Uw o 0,1 W/(m²K) predstavuje zaujímavú ročnú úsporu nákladov na vykurovanie domu," spresňuje M. Klepsa.

Veka-okna-vyber-3-X.jpg


2. Stredové tesnenie

Často sa zabúda na fakt, že na tepelnoizolačné aj iné schopnosti okná má výrazný vplyv tesnenie. Preto odborníci odporúčajú pýtať sa pri výbere okna výhradne na produkty s tzv. stredovým tesnením. Ide o tretie okenné tesnenie, ktoré je skryté v priestore medzi krídlom a rámom okna a tento priestor rozdeľuje na chladnú a teplú časť.

Na čo je dobré stredové tesnenie? Je značnou výhodou pre okná, ktoré majú byť osadené v obývateľných miestnostiach rodinných domov. Stredové tesnenie dáva oknám lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, lepšie tlmí hluk a takisto lepšie utesní krídlo k rámu. Má predovšetkým zásadný vplyv na to, či sa vám nové okná budú, alebo nebudú rosiť.


3. Prestup tepla cez rámy okna

Teplo logicky uniká aj cez rámy a tento prestup tepla určuje hodnota súčiniteľa Uf (f = frame, rám). Samostatne táto hodnota nevypovedá o vlastnostiach celého okna, ale má vplyv napríklad na kondenzáciu vodnej pary. "Všeobecne platí, že čím je nižšia hodnota prestupu tepla cez rámy, tým vyššia je odolnosť voči kondenzácii vodnej pary na povrchu profilu," vysvetľuje M. Klepsa.


Veka-okna-vyber-2-X.jpg4. Solárne zisky tepla oknami

Parameter "g" je koeficient priepustnosti celkovej energie slnečného žiarenia udávaný v percentách. Skladá sa z priamej transmisie energie a zo sekundárneho výdaja tepla smerom dovnútra, ktorý vzniká dopadom slnečných lúčov na zasklenú plochu okna. "Čím je hodnota koeficienta 'g' väčšia, tým väčší je pasívny solárny zisk energie, a teda do interiéru pri pôsobením slnka preniká oknom viac tepla," potvrdzuje M. Klepsa.


5. Parametre dištančného rámčeka medzi sklami

Hodnota ψ [W/mK] charakterizuje množstvo tepelnej energie unikajúcej vplyvom rámčeka na okrajoch zasklenia, ktorý oddeľuje jednotlivé tabule skla. Platí, že čím je hodnota nižšia, tým lepšie. Tento parameter má zásadný vplyv na teplotu povrchu skla v oblasti dištančného rámčeka. "Ovplyvňuje to, či na skle v oblasti rozhrania skla a zasklievacej lišty môže za určitých podmienok dochádzať k oroseniu, teda zrážaniu vodnej pary," dodáva M. Klepsa.


6. Odolnosť voči zatekaniu

Schopnosť okna odolať súčasnému pôsobeniu vetra a dažďa – odborne povedané "hnaného dažďa" – je pri výbere okna tiež dôležité zohľadniť. Táto schopnosť sa obvykle označuje triedami, napríklad 7B, 9A, alebo písmenom E a číslom. Platí, že čím je vyššie číslo triedy, tým je lepšia odolnosť okna voči zatekaniu.


7. Schopnosť tlmiť hluk

Mieru izolácie okna proti hluku určuje tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti Rw [dB]. Platí, že čím je hodnota vyššia, tým lepšie okno proti hluku izoluje. Štandardná základná hodnota pre plastové okná je Rw = 32 [dB].

Foto: Veka

Podobné články