Prečo by ste si mali vybrať plastové okno vyrobené z profilu triedy A?

29.04.2020, Zuzana Šimová | Materiály, technológie, konštrukcie

Jar je tu a spolu s ňou aj začiatok mnohých stavebných projektov a rekonštrukcií. Ak plánujete inštaláciu plastových okien alebo ich výmenu, určite pri výbere nezabudnite na dôležité kritérium – triedu okenného profilu, z ktorého je plastové okno zhotovené.

Okenné profily sa delia na tri triedy – A, B a C, pričom trieda profilu má priamy vplyv na pevnosť, stabilitu aj životnosť okna. Napríklad testy spoločnosti Veka, popredného výrobcu plastových okenných a dverových profilov, preukázali, že v pevnosti rohových spojov v prípade zváraných rámov profily triedy A prekonajú profily triedy B až o 25 percent.

Hrúbka stien prvých plastových okenných systémov v 50. rokoch minulého storočia predstavovala 3,5-4 mm, postupne sa však vďaka technologickému pokroku znížila približne na 3 mm. Na konci 80. rokov sa v Nemecku odborná verejnosť zjednotila v rámci štandardu kvality RAL a zhodla sa na minimálnej hrúbke pohľadových stien hlavných profilov 3 mm s toleranciou +/-0,2 mm.

Veka-okno-1-X.jpg

 Plastové okno Veka Softline 82 vyrobené z profilu triedy A


 

Profily a normy

Európska norma z roku 2003 (na Slovensku známa ako STN EN 12608) zaviedla klasifikáciu hrúbky stien hlavných profilov do tried A, B a C. Nároky tejto normy na hrúbku stien pre pohľadové plochy triedy A sa zhodujú s vyššie uvedeným nemeckým štandardom kvality RAL a predstavujú 3 mm (s toleranciou +/-0,2 mm). Hrúbka stien pri triede B je potom 2,7 mm (s rovnakou toleranciou) a trieda C je bez požiadavky – zahŕňa teda profily s hrúbkou stien menšou ako 2,5 mm.


Rozdiely medzi triedami

Rozdiel 0,3 mm medzi triedami A a B sa zákazníkovi môže javiť ako bezvýznamný. Pravdou však je, že aj tento na prvý pohľad nepatrný rozdiel má veľký vplyv na vlastnosti profilov, ktoré sú dôležité pre funkčnosť okien ako celku. Technici spoločnosti Veka vykonali rozsiahle záťažové merania a identifikovali veľké rozdiely medzi oboma triedami napríklad v nasledujúcich oblastiach: pevnosť zváraných rohov, priehyb profilov alebo pevnosť skrutkových spojov.

Pevnosť zváraných rohov: trieda A až o 25 perc. pevnejšia ako trieda B
> Pevnosť rohového spoja pri zvarených rámoch a krídlach je jednou z veľmi dôležitých vlastností pre stabilitu a životnosť plastových okien. Zváranie tenkostenných profilov vyžaduje zvýšené nároky na technický stav, nastavenie strojov vo výrobe a kvalifikovanú obsluhu. Množstvo meraní ukázalo pokles pevnosti rohov pri profiloch triedy B o 15-25 perc. v porovnaní s profilmi triedy A.

Priehyb profilov: trieda A má až o 25 perc. nižší priehyb ako trieda B
> V kolmom smere (zaťaženie vetrom) klesá ohybová tuhosť profilov triedy B zhruba o 10 perc. Pri zaťažení vo zvislom smere (vlastná hmotnosť, hmotnosť zasklenia) boli namerané rozdiely až 25 perc. To môže v dôsledku nadmerných deformácií (priehyb, krútenie) viesť k problémom so zlým tesnením alebo s ovládaním okien.

 Pevnosť skrutkových spojov: trieda A vyžaduje o 20 perc. viac sily na vytrhnutie skrutiek než trieda B
> Pri skrutkových spojoch, keď sú skrutky upevnené iba v PVC profile (dielce kovania, rámové ložiská), sila na vytrhnutie spoja v prípade profilov triedy B klesá o 15-20 perc. Pevnosť skrutkových spojov je pritom veľmi dôležitým faktorom pre bezpečnosť a spoľahlivosť okien.

Veka-okno-3-X.jpg

 Prierez okenným profilom Veka Softline 82 triedy A


 

Šetriť na profile sa neoplatí

Ak dáme tieto fakty do súvislosti so súčasnými trendmi pri navrhovaní okien a dverí, keď výrazne narastá podiel zasklenia ťažkými izolačnými trojsklami, rozmery výrobkov a ich otváracích častí sa zväčšujú a zároveň stúpa podiel módnych tmavých odtieňov rámových konštrukcií, čo spôsobuje zvýšené namáhanie rámových konštrukcií okien a dverí. Je tu zjavný nepomer: nároky sa zvyšujú, no konštrukcia, naopak, sa často v dôsledku použitia tenších profilov oslabuje.

Z tohto pohľadu sa znižovanie hrúbky stien rámových profilov plastových okien a dverí, ktoré prináša použitie profilov triedy B, ukazuje ako typický príklad šetrenia na nesprávnom mieste.

Tieto a ďalšie fakty vytvárajú jednoznačný obraz o tom, prečo napríklad najväčší výrobca plastových profilov na svete a jeden z najväčších inovátorov v odbore – nemecká spoločnosť Veka, zhotovuje a v budúcnosti bude vyrábať iba profily triedy A.


Pozor na praktiky niektorých výrobcov

"Pred kupou okna by sa mal každý zákazník zamyslieť, či kupuje výrobok na pár rokov, alebo na niekoľko desaťročí. Riadne servisované okno vyrobené z profilu triedy A bez problémov vydrží plne funkčné vyše pol storočia. Zákazníkom však odporúčam ubezpečiť sa, či skutočne kupujú okno vyrobené z profilu triedy A," hovorí Milan Klepsa, hlavný zástupca spoločnosti Veka pre Českú republiku a Slovensko.

Niektorí producenti podľa neho tvrdia, že robia okná z profilov triedy A, ale zamlčujú, že pri výrobe viacdielnych okien používajú triedu A len pri základných profiloch, kým pri ostatných použijú triedu B, čo je, pravdaže, zle. Okno čiastočne zhotovené z profilov triedy B potom logicky nemôže mať rovnaké špičkové vlastnosti ako to, čo je vyrobené z profilu najvyššej triedy.

"Skrátka, za svoje peniaze by mal zákazník požadovať kvalitný produkt zhotovený z jednej profilovej triedy, ktorý bude slúžiť spoľahlivo a bez ďalších nákladov dlhodobo. Firma Veka svoje kompletné profilové systémy vyrába a dodáva výhradne v triede A, pretože len kompletný profilový systém v tejto triede zaručí tú najvyššiu kvalitu," dodáva M. Klepsa.

Foto: Veka

Podobné články