Výkvety na dlažbe či múriku: čo robiť s týmto estetickým kazom?

29.06.2017, Vladimír Pabiš | Materiály, technológie, konštrukcie

Výkvety. Každý už o nich počul, nebývajú uznávaným dôvodom reklamácií a väčšina z nich po čase ustupuje. Napriek tomu vedia spôsobiť problémy pri odovzdávaní stavby alebo počas garančnej lehoty.

Predstavte si modelovú situáciu z praxe, ktorá sa často opakuje. Nadšený zákazník si vyberie betónový múr alebo dlažbu podľa svojho výberu a počká na jej správne položenie. Po krátkom čase sa na povrchu začnú objavovať biele fľaky, ktoré značne znižujú estetickú hodnotu nového exteriérového doplnku.

Nespokojný klient sa najprv obracia na realizátora a neskôr aj na samotného výrobcu, ktorý však sa vznik výkvetov nenesie zodpovednosť. Objavenie vápenných výkvetov na povrchu je prirodzeným a prírodným procesom. Predchádzať ich tvoreniu sa však čiastočne dá dodržaním kvality výroby a správnym uložením, keď sa zabezpečia všetky opatrenia proti vzlínaniu vlhkosti.

Vykvety-1-X.jpg


Vznik výkvetov

Podstata vzniku výkvetov vyplýva už zo skladby stavebných materiálov, z ktorých sa betónové dlažby, múry alebo ploty vyrábajú. Ak chceme proces tvorby výkvetov bližšie popísať, treba začať od oxidu vápenatého, ktorý je prirodzenou súčasťou každej betónovej zmesi.

Oxid vápenatý s vodou vytvorí hydroxid vápenatý, ktorý na povrchu v kombinácií so vzdušným oxidom uhličitým vytvorí uhličitan vápenatý (CaCO₃). Uhličitan vápenatý je výsledný výkvet, ktorý je prezentovaný bielou vrstvou povlaku. Časom a pôsobením poveternostných vplyvov však samotný výkvet zmizne a farebnosť povrchu sa opätovne ustáli na pôvodnú úroveň. Či a v akej miere sa na povrchu začnú prejavovať výkvety, záleží od polohy, vlhkosti a kvality izolačných prác, ktoré sa realizovali.

Výkvetom možno zabrániť aj dodržiavaním správnych zásad vo výrobe. Peter Molnár zo spoločnosti Austria Beton Werk tvrdí, že základom je pri príprave hmôt na báze cementu dodržať predpísané množstvo zámesovej vody a pri betóne maximálne zhutnenie. Tieto opatrenia zabezpečia minimalizáciu rozmeru pórov v materiáli, čím sa zamedzí transportu vlhkosti. Vo všeobecnosti platí, že výkvetom sa najviac darí v období na začiatku jari, keď je pôda najvlhkejšia, a väčšinou úplne zmiznú po dvoch-troch rokoch od vzniku.

Vykvety-2-X.jpg


Ak ich chceme odstrániť

Výkvety podľa P. Molnára nemajú okrem estetického hľadiska žiadne negatívne účinky. Ak si však zákazník praje výkvety prekryť, existujú rozmanité prípravky, ktoré možno použiť. Sú to látky na báze organických a anorganických kyselín, ktoré rozpúšťajú vápenný hydrát. Kedže ide o agresívne látky, pri ich používaní môže nastať aj poškodenie samotného povrchu a štruktúry dlažby alebo plotu.

Vzhľadom na agresívnosť sa na začiatku sa odporúča výskúšať ich účinok len na malej časti plochy. Ak sme pri odstraňovaní úspešní, môžeme pokračovať ďalej. Chemické čistenie výkvetov možno pre optimálny výsledok kombinovať aj s kefou s kyselinovzdornými štetinami.

Na záver však treba dodať, že aj po odstránení prvých výkvetov nemusí byť výsledný vizuálny efekt podľa prianí zákazníka. V tomto prípade sa preto treba pozrieť na reálne uloženú dlažbu a postavené ploty, na ktorých samotné výkvety sú alebo už stihli zmiznúť. Klient tak získa presný obraz o správaní materiálu v reálnych podmienkach a na tvorbu výkvetov tak už bude pripravený.

Foto: Austria Beton Werk

Podobné články