Zazimovanie stavby: čo treba stihnúť, kým príde skutočná zima?

27.11.2023, Dagmar Jančovičová | Materiály, technológie, konštrukcie

Správne zazimovanie nedokončenej stavby alebo novostavby pomáha eliminovať škody, ktoré by na budúcom bývaní mohlo napáchať chladné počasie. Ktoré veci sú prioritné a ktoré menej dôležité?

Ideálne je, ak sa ešte pred zimou podarí dostať stavbu do stavu, aby okrem obvodových múrov mala aj strechu, komín, okná a dvere. Prestávka počas zimy v prípade správneho zazimovania pomôže materiálom vymrznúť, sadnúť a dozrieť. Strecha, okná a dvere zasa zabránia tomu najhoršiemu – prenikaniu vody do stavby.

Ak sa nebude cez zimu pokračovať s prácami v interiéri a stavba bude iba zrieť, je dobré pravidelne ju vetrať. V prípade, že už je hotové kúrenie, ale v zime sa nebude používať, treba vypustiť zo systému tekutiny, a to vrátane trubiek podlahového kúrenia. Skôr ako udrú mrazy, ideálne je zazimovať aj prípojky a prípadné jamy alebo iné nerovnosti v teréne prekryť či inak zabezpečiť, aby pod snehom nepredstavovali riziko úrazu.

Stavba-zazimovanie-1-X.jpg


Bez zimného spánku

Ak sa vám podarí stavbu zaizolovať ešte pred tým, ako v zime klesnú teploty pod 5 ºC, nemohli ste si práce rozvrhnúť lepšie. V podstate stavbu ani nemusíte zazimovať. Ak sa dá vo vnútri nejakým spôsobom zabezpečiť kúrenie alebo aspoň temperovanie, dá sa pokračovať s prácami v interiéri.

Alebo môžete s vhodnými technológiami robiť izoláciu strechy a obvodových múrov práve počas zimy. Takmer celoročne, teda až na výnimočné extrémy počasia, sa dá aplikovať termoizolácia striekanou PUR penou. Ďalšou výhodou striekanej kanadskej peny je aj rýchla aplikácia. "Štandardný rodinný dom sa dá týmto spôsobom zaizolovať za jediný deň," hovorí Lukáš Kmenta, country manažér spoločnosti HBS pre Čechy a Slovensko.

Striekaná pena dokonale izoluje všetky plochy aj detaily stavby a keďže vplyvom času ani iných fyzikálnych veličín nemení objem ani tvar, v podstate nie je možné, aby v izolácii vznikli tepelné mosty. "Striekaná PUR penová izolácia je po celý čas svojej životnosti rovnako odolná voči kondenzácii vlhkosti, takže sa netvoria zdraviu škodlivé a stavbu ohrozujúce plesne. Neprehrieva sa a máme opakovane otestované, že po jej aplikovaní sa náklady na kúrenie znížia najmenej o 56 percent," dopĺňa L. Kmenta.


Zazimovanie základov

Holé základy sú v poradí druhá ideálna možnosť, ako zanechať stavbu v zime. So základmi netreba robiť nič, akurát z nich bude treba občas odpratať sneh (ak nejaký bude), aby boli na jar základy čo najmenej premoknuté.

Ak máte postavené základy aj obvodové múry, ale do zimy nestihnete strechu, treba urobiť dočasný krov a stavbu prekryť igelitom alebo vhodnou fóliou. Okrem toho, že si tak uchránite svoj majetok, zároveň dodržíte zákon, ktorý ukladá povinnosť takto zabezpečiť rozostavanú stavbu na zimu.

V neposlednom rade je dôležité zabezpečiť pravidelnú kontrolu stavby a tiež ochranu majetku. Neraz sa stalo, že stavebník mal síce stavbu vrátane strojov a materiálov poistenú, ale nebola zabezpečená proti krádeži, takže na poistné plnenie nemal nárok.

Hoci sa technológie a materiály ustavične vyvíjajú, skúsení majstri odporúčajú práce na stavbe zbytočne neuponáhľať. Stále platí, že ak je vonku menej ako päť stupňov, nerobia sa vonku žiadne stavebné práce. Nie preto, aby stavbárom, murárom či tesárom neomrzli prsty, ale preto, že výsledok ich práce by mohol mať podstatne kratšie trvanie. Praskajúce omietky, pukajúce múry či plesne na stenách za to určite nestoja.

Foto: istockphoto.com

Podobné články