Penta pripravuje v Bratislave výstavbu projektu Southbank

20.04.2024, Lenka Vargová | Reality, nové projekty, novostavby

V Bratislave pripravujú realizáciu developerského projektu Southbank. Stavať sa má na petržalskom brehu Dunaja, v lokalite medzi Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom.

Spustenie výstavby prvej etapy Southbanku je naplánované na záver roku 2026, dokumentáciu na posudzovanie vplyvov projektu na životné prostredie predloží investor, ktorým je spoločnosť Penta Real Estate, v najbližších týždňoch.

Southbank-1-X.jpg

V medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaži vyhlásenej v roku 2022 uspeli zahraničné architektonické kancelárie Snøhetta a Studio Egret West spolupracujúce s lokálnym ateliérom Gro architekti.

Southbank-2-X.jpg


Malo by tu byť 900 bytov

V Southbanku má byť 900 bytov a 85-tisíc metrov štvorcových kancelárií a retailových priestorov. Celková hrubá podlažná plocha dosiahne približne 210-tis. m². Parkovacia kapacita v rámci celého projektu bude približne 3 500 miest, väčšina má byť v podzemných garážach. Občianska vybavenosť bude mať prevažne podobu retailových prevádzok v parteri budov. Pre prvé fázy projektu Penta uvažuje aj s materskou školou.

Southbank-3-X.jpg

Southbank bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom zhruba desať rokov. Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá časť, ktorá bude ležať západne od mosta Apollo. Chystá sa tu päť rezidenčných objektov a jedna kancelárska budova. Príprava a časovanie ďalších fáz bude závisieť od dynamiky povoľovacích procesov a vývoja na realitnom trhu.

Southbank-4-X.jpg

Southbank-7-X.jpg


Životné prostredie

Pozemky Southbanku ležia v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les. Projekt však do týchto území nijako priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastami.

Southbank-5-X.jpg

Southbank-6-X.jpg

Investor oslovil odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a z ochranárskych združení so žiadosťou, aby posúdili vznikajúci vzťah urbanizovaného a prírodného prostredia. Riešiteľský kolektív pozostával z členov Botanického ústavu a Ústavu zoológie SAV, Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Southbank-8-X.jpg

Výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov je séria konkrétnych odporúčaní a zmierňujúcich opatrení, ktoré Penta Real Estate zapracováva už vo fáze architektonickej štúdie. Viac o prieskume flóry a fauny v okolí Southbanku si môžete prečítať TU.

Southbank-9-X.jpg


Aktivácia územia už čoskoro

V záujme toho, aby Bratislavčania mali úžitok z lokality už pred spustením výstavby, Penta Real Estate aktivuje a zatraktívni časť územia projektu ešte v tomto roku. Na mieste budúcej športovej zóny zamýšľa developer vytvoriť oddychový priestor, ktorý by sa neskôr mohol rozšíriť aj o gastroprevádzku. Na pozemkoch východne od mosta Apollo, kde sa výstavba začne neskôr, investor spolu s externým partnerom pripravujú skill park s pump trackom pre cyklistov.

Southbank-10-X.jpg

Vizualizácie: Penta Real Estate

Podobné články