Počet dokončených bytov v prvom kvartáli 2012 klesol o 17,8 perc.

07.06.2012, SITA, ABC-bývanie.sk | Reality, nové projekty, novostavby

Celkový počet začatých, dokončených a rozostavaných bytov sa naďalej znižuje. V prvom štvrťroku 2012 bolo na Slovensku dokončených 2 856 bytov a ich počet medziročne klesol o 17,8 percenta.

V tomto období sa zároveň začala výstavba 2 685 bytov, čo bolo menej o 7,2 perc., a k 31. marcu zostávalo rozostavaných 64 777 bytov, keď sa ich počet znížil o 1,9 perc. Za prvé tri mesiace t.r. ubudlo 246 bytov, čo bolo medziročne viac o 1,2 perc., z toho asanáciou ubudlo 206 bytov, čo je menej o 5,9 perc. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.
 

Stavia sa menej

V súkromnom sektore sa v úvodnom kvartáli roku dokončilo 2 388 bytov pri poklese o 22,7 perc. Vo verejnom sektore počet dokončených bytov stúpol o 21,6 perc. na 468. Z toho v rodinných domoch bolo dokončených 1 801 bytov, čo bolo medziročne menej o 1,5 perc.

V súkromnom sektore sa začala výstavba 2 256 bytov pri poklese o 2,5 perc., vo verejnom sektore sa začalo stavať 429 bytov, čo znamenalo pokles o 25,9 perc. Počet bytov začatých v rodinných domoch klesol o 13,8 perc. na 1 705.

Z počtu rozostavaných bytov ku koncu marca pripadalo na súkromný sektor 60 687 pri poklese o 0,5 perc. a vo verejnom sektore ich bolo 4 090, čo bolo menej o 18,5 perc. Z toho v rodinných domoch bolo rozostavaných 42 118 bytov, čo bolo medziročne viac o 1,1 perc.
 

Ako sú na tom jednotlivé kraje

Najviac bytov bolo v prvom štvrťroku dokončených v Bratislavskom kraji, a to 755. Na celkovom počte dokončených bytov na Slovensku to predstavuje podiel 26,4 perc. Spomedzi všetkých regiónov zaznamenal Bratislavský kraj najvyšší prepad dokončených bytov (o 37,6 perc.). Počet dokončených bytov klesol v piatich z ôsmich krajov.

V Nitrianskom kraji bolo dokončených 375 bytov (podiel 13,1 perc.) pri náraste o 30,2 perc. V Trnavskom kraji pribudlo 370 bytov (12,9 perc.) a ich počet sa medziročne znížil o 37,5 perc. V Žilinskom kraji postavili 356 bytov (12,5 perc.), čo bolo menej o 17,6 perc., v Prešovskom kraji odovzdali 279 bytov (9,8 perc.) pri poklese o 16,7 perc., v Trenčianskom kraji postavili 273 bytov (9,6 perc.), čo znamenalo zvýšenie o 9,2 perc. V Košickom kraji dokončili 225 bytov (7,9 perc.), čo bolo menej o 3 perc., a v Banskobystrickom kraji bolo dokončených 223 bytov (7,8 perc.) a ich počet vzrástol najvyššie zo všetkých krajov, o 66,4 perc.

V minulom roku bolo na Slovensku dokončených 14 608 bytov a ich počet medziročne klesol o 14,5 perc. Vlani sa zároveň začala výstavba 12 740 bytov, čo bolo menej o 21,4 perc., a ku koncu vlaňajška zostávalo rozostavaných 64 734 bytov, keď sa ich počet znížil o 2,8 perc. V minulom roku pritom ubudlo 1 226 bytov, čo bolo medziročne o 2,3 perc. viac, z toho asanáciou ubudlo 1 085 bytov, dodáva štatistický úrad.

Podobné články