Slováci uprednostňujú stabilné bývanie bez častého sťahovania

10.08.2015, Radovan Slobodník | Reality, nové projekty, novostavby

Slováci menia svoje bývanie len veľmi zriedkavo. Väčšina populácie rieši otázku bývania maximálne raz či dvakrát v živote, a to zvyčajne v čase, keď sa osamostatňujú alebo si zakladajú rodinu.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre Prvú stavebnú sporiteľňu (PSS) urobila Agentúra sociálnych analýz. Preto je pri riešení bytovej otázky podstatná najmä príprava. Stavebné sporenie je práve cesta, ako toto dôležité rozhodnutie zvládnuť bez komplikácií.

Pri otázke, koľkokrát v doterajšom živote ste vy alebo vaša rodina riešili otázku bývania, 30 percent všetkých respondentov vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí sa zapojili do prieskumu, uviedlo, že od detstva bývajú stále v tom istom. Jeden či dva razy sa sťahovalo alebo svoje bývanie prestavovalo 46 perc. oslovených Slovákov. Viac ako dvakrát sa sťahovalo len 19 perc. respondentov.

Frekvencia sťahovania či iných zásadných zmien v bývaní narastá priamo úmerne s veľkosťou sídla. Najvyššie percento Slovákov, ktorí uviedli, že menili svoje bývanie viac ako dva razy, pochádza z miest nad 100-tisíc obyvateľov.

Slovaci-stahovanie-2-X.jpg


Najviac menia bývanie Bratislavčania

Pomerne citeľné rozdiely sú aj pri porovnaní výsledkov v jednotlivých regiónoch. Najmenej menia svoje bývanie obyvatelia Žilinského kraja, kde až 38 perc. ľudí od detstva býva v tom istom dome alebo byte.

Najviac sa sťahujú a prestavujú svoje byty ľudia v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa aspoň raz sťahovalo vyše 70 perc. osôb. Najvyššia frekvencia je pritom v regióne Bratislava, kde sa viac ako dvakrát sťahovalo 37,6 perc. obyvateľov. Na porovnanie, v ostatných krajoch to bolo 12 až 21 perc.

Slovaci-stahovanie-3-X.jpg


Ľudia s vyšším vzdelaním sa sťahujú častejšie

Zaujímavé je, že frekvencia sťahovania narastá aj v súvislosti so vzdelaním. Kým spomedzi respondentov so základným vzdelaním sa nikdy nesťahovalo až 44,2 perc. osôb, medzi vysokoškolsky vzdelanými bolo takých len 13,5 perc. Aspoň raz v živote sa sťahovalo takmer 80 perc. vysokoškolákov. Až 27 perc. z nich sa sťahovalo viac ako dvakrát.

Slovaci-stahovanie-4-X.jpg


Renovácia staršieho bývania

Z prieskumu vyplýva, že otázku bývania, resp. sťahovania riešia Slováci spravidla raz alebo dvakrát v živote. Nevyhnutná je preto príprava. Stavebné sporenie je významný nástroj, ktorý pomáha na ceste za vlastným bývaním. A nejde iba o kúpu, ale aj o renováciu staršieho bývania.

Popri sporení PSS ponúka aj výhodné úvery na bývanie. Úrokové sadzby znížila stavebná sporiteľna o 0,5 perc. Medziúvery sú teraz s úrokom už od 3,19 perc. ročne. Zmenili sa tiež podmienky na získanie úveru. PSS ich "ušije" priamo na mieru každému klientovi.

Foto na úvodnej stránke: halle-saalekreis-netzwerk.de
Grafy: Prvá stavebná sporiteľňa

Podobné články