Bez úveru sa nezaobíde vyše polovice rekonštruujúcich Slovákov

04.05.2012, SITA | Rekonštrukcia bývania

Na obnovu bývania Slováci dajú zväčša do 3 500 eur. Takto sa v prieskume pre Poštovú banku vyjadrila polovica respondentov, ktorí už rekonštruovali alebo sa práve zberajú modernizovať svoje bývanie.

Z prieskumu podľa analytičky Poštovej banky Evy Sadovskej taktiež vyplynulo, že s rastúcimi príjmami domácností stúpa aj chuť či možnosť renovovať vo väčšom rozsahu, a teda aj za vyššie sumy peňazí. Aj preto každý štvrtý rekonštruujúci Slovák na ňu minie od 3 500 do takmer 7-tisíc eur. Z oslovených ľudí dokonca 8 percent uviedlo, že by vedelo na rekonštrukciu minúť aj vyše 20-tis. eur.

Ak sa to dá, pri financovaní krajšieho bývania sú Slováci ochotní siahnuť aj na svoje úspory. Napriek tomu sa vyše polovice respondentov bez úveru napokon aj tak nezaobíde a prevažnú časť nákladov na rekonštrukciu hradí práve prostredníctvom úveru z banky.

Kombináciu úveru z banky a svojich vlastných úspor priznalo v prieskume takmer 43 perc. opýtaných. Každý jedenásty rekonštruujúci si hradí modernizáciu bývania výlučne iba prostredníctvom poskytnutého úveru.

Sporiť si na rekonštrukciu je podľa Slovákov behom na dlhú trať. Pätina oslovených totiž odhaduje, že keby sa mala spoliehať na vlastné úspory, na modernizáciu svojho bývania by si musela šetriť dlhšie ako štyri roky.

Sporenie v rozmedzí 6 až 12 mesiacov by postačilo štvrtine rekonštruujúcich Slovákov. Ďalšia štvrtina respondentov by podľa E. Sadovskej potrebovala minimálne jeden až dva roky, aby ušetrila sumu potrebnú na renováciu alebo aspoň na jej určitú časť.

Pri výbere úverového produktu je pre Slovákov najdôležitejšia úroková sadzba, v prieskume túto možnosť označilo 86 perc. oslovených. Takmer 72 perc. víta variant predčasného splatenia, 68 perc. zasa možnosť nastaviť si výšku mesačných splátok podľa vlastných predstáv. Pre dve tretiny rekonštruujúcich Slovákov je však veľmi dôležité aj jednoduché vybavenie úveru bez zbytočného dokladovania a administratívy.

Prieskum pre Poštovú banku uskutočnila výskumná spoločnosť GfK, údaje zbierala od 5. do 10. apríla 2012. Išlo o kvantitatívny prieskum a dopytovanie sa uskutočnilo on-line. Cieľovou skupinou boli respondenti, ktorí plánujú v najbližších, resp. uskutočnili v posledných 12 mesiacoch rekonštrukciu svojho príbytku.

Foto: Rigips

Podobné články