PSS spustila grantový program na podporu obnovy obytných zón

02.03.2016, Radovan Slobodník | Rekonštrukcia bývania

Prvá stavebná sporiteľňa spustila grantový program na podporu revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach. Chce tak prispieť k zveľaďovaniu prostredia miest a obcí tam, ktoré sa doteraz najviac zanedbávali.

O kvalite bývania nevypovedá len stav bytového domu, ale aj kultivovanosť jeho okolia. Napriek tomu sa verejným priestorom v rámci obytných súborov venuje iba minimálna pozornosť, keďže do týchto plôch nemá kto investovať. Kým na obnovu obytných budov možno čerpať výhodné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úprava okolia bytových domov sa touto formou nepodporuje. Na tento účel nie je možné získať ani európske granty – tie sa vzťahujú len na centrá miest a obcí.

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) sa v spolupráci s Úniou miest Slovenska a so Združením miest a obcí Slovenska rozhodla ponúknuť mestám, obciam a prípadne aj občianskym združeniam možnosť financovať ich plány na skrášlenie a funkčné využitie zanedbaných priestranstiev v obytných zónach.

odkazprestarostu-sk-1-X.jpg

 Aj taký býva sídliskový vnútroblok na Slovensku, snímka je z bratislavskej Petržalky


 

"Na Slovensku už pôsobí niekoľko združení, ktoré v tejto oblasti podnikajú pozitívne kroky. Každé z nich má však obmedzené finančné zdroje. Veríme, že aj náš grantový program prispeje k skrášleniu okolia bytoviek alebo rodinných domov v ďalších mestách a obciach, na ktoré sa zatiaľ prostriedky nenašli," hovorí Miloš Blanárik, poradca predstavenstva PSS pre vzťahy s verejnosťou.

Záujem o získanie grantového financovania môžu mestá, obce a aj prípadne občianske združenia prejaviť zaslaním žiadosti na e-mailové adresy mblanarik@pss.sk alebo sekretariat@unia-miest.sk. Kritériá, podľa ktorých sa budú žiadosti posudzovať, sú na www.pss.sk aj na www.unia-miest.sk.

Termín podávania žiadostí nie je obmedzený. Jednotlivé projekty budú priebežne posudzované v každom štvrťroku, pričom prvé zasadnutie odborného zboru na posúdenie žiadostí má byť už v marci. Program financovania je zatiaľ naplánovaný na tri roky.

Foto: odkzaprestarostu.sk

Podobné články