Rekonštrukcia bytového domu je teraz cez PSS lacnejšia

04.07.2013, Radovan Slobodník | Rekonštrukcia bývania

Rekonštrukciu bytového domu je ideálne robiť práve teraz, leto je na obnovu ako stvorené. Zhruba štyri z piatich bytoviek na Slovensku sú ešte v pôvodnom stave a modernizáciu si doslova pýtajú.

Obnova ušetrí domu až polovicu nákladov na energiePrvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS), preto v lete znovu prichádza s výhodnou ponukou pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iných správcov.

Úvery na obnovu bytových domov bez počiatočného vkladu a predchádzajúceho sporenia majú od 1. júla až do 31. októbra 2013 výhodnú úrokovú sadzbu iba 2,99 percenta ročne. Akcia PSS sa pritom vzťahuje na všetky medziúvery XXL bez rozdielu výšky cieľovej sumy. Výhodná úroková sadzba platí štyri roky od posledného dňa mesiaca, v ktorom bol úver schválený. Zvýhodnená úroková sadzba sa po ukončení svojej platnosti automaticky zmení na sadzbu bez zvýhodnenia. Lehota splatnosti takéhoto úveru je 20 alebo 25 rokov.
 

Neobnovený dom požiera peniaze

Peniaze doslova von oknom vyhadzujú za energie predovšetkým obyvatelia bytoviek starších ako 20 rokov. Neobnovený bytový dom je požieračom peňazí.

"Prvá stavebná sporiteľňa za 13 rokov, čo poskytuje úvery pre právnické osoby, financovala obnovu každého ôsmeho bytového domu na Slovensku. Stále je však ešte veľmi veľa bytoviek, v ktorých je najvyšší čas začať s obnovou, ak chcú vlastníci ušetriť. Navyše, aj v čiastočne zrekonštruovaných domoch je stále čo zlepšovať a obnovovať," vysvetľuje Katarína Niňajová, riaditeľka úseku sporenia a úverov právnických osôb PSS:

Akciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iných správcov pripravila Prvá stavebná sporiteľňa práve preto, že ich domy po obnove jednoznačne ušetria. Hovoria to dlhoročné skúsenosti PSS s financovaním rekonštrukcie budov na bývanie.

"Zateplenie a modernizácia bytovky dokáže obyvateľom ročne usporiť až polovicu nákladov na energie. Z týchto peňazí potom môžu bez problémov splácať úver, ktorý im na obnovu dáme. A dokonca im ešte aj niečo zostane," dodáva K. Niňajová.
 

Skúmanie bonity klientov po novom

Zabezpečenie úverov a preukázanie bonity bytového domu je v PSS od začiatku júla podstatne jednoduchšie. Sporiteľňa ponúka individuálne úrokové sadzby pri úveroch od 250-tisíc eur a od 1. júla 2013 dochádza i k zmenám v úverovej politike PSS voči právnickým osobám.

Prvou z nich je skúmanie bonity žiadateľa o úver. Na základe nej sa určí, či dokáže úver splácať. Zmena spočíva v tom, že sa preveruje bonita aj z iného úveru, ktorý má bytový dom v PSS alebo v inej banke. Podmienkou je jeho pravidelné splácanie aspoň 12 mesiacov bez akéhokoľvek upomínania.
 

Zabezpečenie úverov pre právnické osoby

Rozširujú sa tiež možnosti zabezpečenia úverov pre právnické osoby. Popri doterajších – záložné právo na pohľadávky voči bytovému domu, solidárne ručenie, ručenie notárskou zápisnicou na majetok bytovky, banková záruka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky či záložné právo na nehnuteľnosť – je teraz možná aj tzv. vinkulácia vkladov.

Ide o finančné prostriedky vo výške troch mesačných predpisov (vklady sporenia + úroky z medziúveru) bez zriadenia záložného práva na pohľadávky. Klient s PSS uzatvára iba zmluvu o vinkulácii práva disponovať s peniazmi na zmluve o stavebnom sporení.
K lepšiemu sa menia aj podmienky úverov s individuálnou úrokovou sadzbou. Týkajú sa spoločenstiev vlastníkov, bytových družstiev a iných správcov, ktorí požiadajú o úver s cieľovou sumou minimálne 250-tis. eur. Doteraz to bolo o 50-tis. viac.

Individuálna úroková sadzba však nie je možná pri úveroch s už zvýhodnenou sadzbou 2,99 perc. ročne, ktorá platí pri zmluvách uzatvorených od 1. júla. do 31. októbra. 2013.

Podobné články