Majiteľov budov čakajú pravidelné kontroly kotlov

31.07.2007, ABC-byvanie.sk | Rodinné domy

Vlastníci nevýrobných budov budú musieť od začiatku roku 2008 zabezpečiť povinné pravidelné kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných zariadení. Povinnosť sa dotkne najmä majiteľov rodinných domov.

Podľa Ministerstva hospodárstva SR kontroly sa zaviedli s cieľom dosiahnuť ich maximálnu účinnosť a energetickú efektívnosť. "Povinnosť sa bude týkať asi 825-tisíc rodinných domov, 6 500 bytových domov, 3 400 školských budov, približne 1 000 administratívnych budov, 760 zdravotníckych zariadení a asi 250 kultúrnych budov," uviedol rezort hospodárstva.

Kontroly sa budú musieť vykonávať v budovách, kde sú kotly s výkonom od 20 kilowattov (kW) vrátane, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody. Majitelia musia vykonávať kontroly, ak majú v budovách vykurovacie sústavy, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, a klimatizačné systémy s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Interval pravidelnej kontroly kotlov bude od dvoch do pätnástich rokov a bude závisieť od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. V prípade klimatizačných systémov bude interval od dvoch do ôsmich rokov a bude tiež závisieť od menovitého výkonu klimatizačného systému.

Ak majiteľ nevykoná kontrolu, hrozí mu pokuta do 50-tis. Sk. Kontroly nebudú musieť vykonávať vlastníci výrobných a nevýrobných budov, v ktorých sú umiestnené kotly, pri ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení.

"Kontroly sa ďalej nemusia vykonávať v historických budovách, kostoloch a v stavbách v dočasnom užívaní," dodáva ministerstvo hospodárstva. V súčasnosti rezort pripravuje k tomuto zákonu dva vykonávacie predpisy. "Ide o vyhlášku, ktorou sa upravia podrobnosti postupu pri pravidelnej kontrole kotlov, a vyhlášku, ktorá bude definovať postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov," uviedlo ministerstvo.

Podobné články