Domácnosti sa môžu opäť uchádzať o dotáciu na fotovoltické panely

21.01.2018, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti sa môžu opäť uchádzať o finančnú podporu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Oproti vlaňajšku sa však treba pripraviť na dve zmeny.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje v utorok 23. januára vyhlásiť 18. kolo prideľovania poukážok, určené pre fotovoltické panely vyrábajúce elektrinu. Celkovo agentúra v tomto kole rozdelí medzi domácnosti žijúce mimo Bratislavského kraja 1,65 milióna eur.

12b-shutterstock_58741993-1-X.jpg


Sadzba podpory sa zníži

Žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely čakajú tento rok dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu fotovoltických panelov o 100 eur a pribudne nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie poukážky. "Sadzba podpory pre fotovoltické zariadenia sa od januára 2018 znižuje na základe aktualizácie, ktorá vychádza z cien predložených za fotovoltické inštalácie v minulom roku. Aj naďalej však bude v prípade fotovoltických panelov príspevok na 1 kilowatt inštalovaného výkonu podstatne vyšší ako pri iných zariadeniach," uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Doteraz bolo v rámci projektu Zelená domácnostiam podporených 2 570 inštalácií fotovoltických panelov s celkovou hodnotou poukážok vyše 7,3 mil. eur. Dovedna boli podporené zariadenia s inštalovaným výkonom takmer sedem megawattov. Priemerný príspevok tak predstavoval zhruba tisíc eur na inštalovaný kilowatt výkonu zariadenia, čo je trojnásobne viac ako pri tepelných čerpadlách, dvakrát viac ako pri slnečných kolektoroch a vyše desaťnásobne viac ako pri kotloch na biomasu.


Povinnosť voči distribučným firmám

Nová príloha sa týka iba fotovoltických inštalácií a bude sa prikladať až k žiadosti o preplatenie poukážky. "Pri všetkých fotovoltických inštaláciách, ku ktorým sa vydá poukážka v roku 2018, bude nutné predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky, ktoré majú domácnosti odosielať distribučným spoločnostiam. Povinnosť predkladať prílohu bude zapracovaná aj do všeobecných podmienok, distribučné firmy už príslušné formuláre zverejnili," poznamenal S. Jurikovič.

Podľa SIEA doplnenie novej povinnej prílohy vychádza z pripomienok, že domácnosti neinformujú distribučné podniky o inštaláciách uvedených do prevádzky. "V tejto súvislosti bol zároveň na webovej stránke Zelená domácnostiam doplnený do zoznamu podporených inštalácií príslušný kraj, aby si mohli distribučné spoločnosti overiť, či si domácnosti svoju povinnosť splnili," doplnil S. Jurikovič.

V prvom štvrťroku t.r. budú vyhlásené štyri kolá s poukážkami za viac ako 7 mil. eur. Celkovo bude v tomto roku na podporu malých obnoviteľných zdrojov k dispozícii takmer 14 mil. eur. Energetická agentúra už preplatila domácnostiam vyše 11-tisíc poukážok za 24,6 mil. eur. Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 megawattov. Na kotly na biomasu z toho pripadá 30 megawattov, hoci podporených bolo len necelých 1 300 kusov.

Ilustračné foto: Shutterstock

Podobné články