Kombinácia slnečných kolektorov s tepelným čerpadlom sa oplatí

30.09.2022, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Spotrebitelia často premýšľajú, či sa im oplatí iba jeden obnoviteľný zdroj energií, alebo je lepšia ich kombinácia. Aj keď zložito, ale predsa len sa dá orientačne dospieť k výsledku.

Odpoveď závisí od počtu osôb, ktoré v dome celoročne spotrebúvajú teplú vodu, od sezónne vykurovanej plochy, predikcie rastu cien energií, zdražovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či od ich dotovania. Premenných je príliš mnoho. Napriek tomu vychádza určité pásmo, keď je kombinácia výhodnejšia ako jeden druh OZE. Najčastejšie ide o kombináciu termických slnečných kolektorov s inými obnoviteľnými zdrojmi energií.

OZE-kolektory-4-X.jpg

Základom je predpoklad, že slnko svieti zadarmo, životnosť slnečných kolektorov je zhruba 40 rokov, čo je najdlhšie spomedzi OZE, a po vstupnej investícii je prevádzka už takmer bezplatná. Informuje o tom vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Tomáš Jančařík.


Správne dimenzovanie systému

"Základom pri dimenzovaní solárneho systému pre prípravu teplej vody je dosiahnuť čo najväčšie percentuálne pokrytie spotreby popri období, keď slnko nesvieti tak, ako by sme potrebovali. Na ohrev v tomto období budeme potrebovať aj nejaký iný zdroj, pretože kolektormi nevieme pokryť celoročne ohrev pitnej vody na 100 percent. Ako iný zdroj môžeme využiť teplo vyrábané spaľovaním zemného plynu, biomasy (napr. kusové drevo, pelety, brikety) alebo premenou elektrickej energie na teplo," hovorí T. Jančařík.

OZE-kolektory-5-X.jpg

 Kombinácia solárneho systému s kotlom na biomasu


 

Vysvetľuje, že tieto palivá sa považujú za primárny zdroj tepla a pri správnom návrhu zariadenia dokážu pokryť celú potrebu tepla v dome na vykurovanie aj ohrev vody, bez ďalších technológií. Solárny termický systém je však veľmi vhodný doplnok pre každý primárny zdroj tepla a prináša výhody v rozličných formách. Odľahčuje zdroj, šetrí peniaze a v neposlednom rade aj čas.

OZE-kolektory-6-X.jpg

 Kombinácia solárneho systému s tepelným čerpadlom


 

Dodáva, že na správne dimenzovanie systému treba stanoviť spotrebu teplej vody za deň, prípadne aj priebeh spotreby, ak sa to dá. Reálne je možné pokryť 40-60 perc. ročnej potreby ohrevu teplej vody počas roku a počas letných mesiacov aj na 100 perc.


Kombinácia solárnej sústavy s elektrickou energiou

"Elektrická energia je svojou univerzálnosťou využiteľná v širokom spektre. Vykurovanie domu a príprava teplej vody pomocou tepelného čerpadla je energeticky najlepšou formou elektrického vykurovania. Prečo by ste si dávali solárny systém k tepelnému čerpadlu a investovali, keď už máte postarané o teplú vodu aj teplo?" pýta sa T. Jančařík.

OZE-kolektory-1-X.jpg

Počas vykurovacej sezóny je tepelné čerpadlo v prevádzke v podstate nepretržite a otázka ohrevu vody je len prepnutie trojcestného ventilu a čerpadlo to osobitne nezaťažuje, pokračuje.

"Pre ohrev vody v lete sa však čerpadlo spúšťa na kratší čas, aby zabezpečilo teplú vodu a po nahriatí sa vypne. Prípadne sa na ohriatie vody využije len priamo výhrevná elektrická špirála s výkonom dva kilowatty a viac. Každý kompresor má stanovenú životnosť na určitý počet motohodín, niektoré ju s prehľadom presiahnu a niektoré začínajú dosluhovať po jej dosiahnutí. Záruka na tepelné čerpadlo sa dáva zväčša päť rokov, výnimočne dlhšie. Výmena kompresora v tepelnom čerpadle je pritom otázkou niekoľkých tisícok eur," poznamenáva T. Jančařík.

OZE-kolektory-2-X.jpg


Dôvody, prečo využiť solárny systém

  • Vysoká životnosť solárneho systému: preukázateľná životnosť systémov zo Žiaru nad Hronom je viac ako 40 rokov.
  • Nízke prevádzkové náklady: prevádzkové náklady na elektrinu na pohon obehového čerpadla sú veľmi nízke a výmena nemrznúcej kvapaliny je potrebná približne raz za 8-10 rokov.
  • Existujúca podpora z projektu Zelená domácnostiam: takmer každý má reálnu možnosť získať dotáciu až 1 750 eur.
  • Krátky čas návratnosti: s podporou je to spravidla 6 až 7 rokov, čo je takmer o polovicu menej ako napr. pri zateplení alebo výmene okien.
  • Rozumný pomer cena/kvalita: ak si zákazník vyberie zariadenie od Thermo|Solaru, môže ročne usporiť až 250 eur na ohreve teplej vody, a to najmenej v priebehu najbližších 40 rokov, takže má teplú vodu počas väčšiny roku prakticky zadarmo.

OZE-kolektory-3-X.jpg

Foto a infografika: Thermo|Solar Žiar

Podobné články