Slováci ako zdroj teplej vody vyhľadávajú aj slnečné kolektory

10.01.2022, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Slnečné kolektory na prípravu teplej vody by ako zdroj tepla preferovala viac ako tretina (34,8 percenta) Slovákov pri prípadnej najbližšej výmene kotla. Nasledoval kondenzačný kotol na zemný plyn (29,5 perc.) a tepelné čerpadlo (17,7 perc.). Uviedli to v prieskume agentúry Ako medzi slovenskými domácnosťami v októbri 2021.

Viac ako polovica Slovákov je ochotná platiť za energie cenu vyššiu do 10 percent, ak by to viedlo k zníženiu množstva vypúšťaných skleníkových plynov. Z prieskumu vyplýva, že najčastejším zdrojom tepla na vykurovanie je kotol na zemný plyn (59,6 perc.). Nasleduje kotol na drevo (18,4 perc.) a krb alebo kachle (7,1 perc.). Najdôležitejším kritériom rozhodovania je podľa prieskumu to, aby bol zdroj tepla čo najviac bezobslužný, bezporuchový a spoľahlivý pri výrobe tepla. Druhé najvyššie hodnotenie dostal výrok radšej výrazne vyššia počiatočná cena za kúpu a montáž, ale následné mesačné náklady na prevádzku nízke.

Kolektory-slnecne-4-X.jpg


Úsporná príprava teplej vody

"Výsledky prieskumu nás ako výrobcov slnečných kolektorov neprekvapili. Len potvrdili naše skúsenosti, že slovenské domácnosti majú ekologické cítenie a preferujú ho, ak je podložené aj rozumnými ekonomickými argumentmi. Po zatiaľ poslednom zvýšení cien energií od januára 2022 sa príprava teplej vody s pomocou slnečnej energie a slnečných kolektorov stáva nielen jedným z najekologickejších aj najúspornejších spôsobov prípravy teplej vody," hovorí Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Šéf firmy spresňuje, že po vstupnej investícii s návratnosťou pod desať rokov (bez dotácie) má spotrebiteľ ďalších 30 rokov teplú vodu prakticky zadarmo. A aj vstupná investícia je jednou z najnižších pri obnoviteľných zdrojoch, preto je dostupná pre väčšinu obyvateľov. "A navyše presne podľa preferovaných kritérií. Teda zdroj tepla je v podstate bezobslužný, bezporuchový a spoľahlivý po celý čas životnosti. Preto je aj najčastejšou voľbou pri inštalovaní obnoviteľného zdroja energií (OZE) v podmienkach SR," uvádza A. Gottas.

Kolektory-slnecne-3-X.jpg


Ekologická výroba a recyklovateľnosť

Thermo|Solar Žiar zhotovuje svoje produkty maximálne šetrným spôsobom voči životnému prostrediu, pri ich výrobe vzniká minimálny odpad, ktorý sa z väčšej časti recykluje so spolupracujúcimi spoločnosťami. Slnečné termické kolektory sú navyše takmer úplne recyklovateľné (na 99,2 perc. hmotnosti). Životné prostredie principiálne chránia všetky firmou zhotovované výrobky a kompletované systémy (slnečné termické kolektory, tepelné čerpadlá aj fotovoltické systémy).

Každý slnečný kolektor od Thermo|Solaru Žiar dokáže vyrobiť ročne vyše 1 megawatthodiny tepla a emisie oxidu uhličitého (CO₂) znížiť o 400 kilogramov. Pritom typická realizácia na rodinnom dome na Slovensku predstavuje tri kusy slnečných kolektorov na ohrev teplej vody, a tak je ich ročný vplyv na zníženie emisií CO₂ na úrovni 1 200 kg. To je pri 40-ročnej životnosti kolektorov celkové zníženie emisií oxidu uhličitého o 48-tisíc kg na priemernom rodinnom dome.

Kolektory-slnecne-1-X.jpg


Predĺžili platnosť poukážok

Slnečné kolektory pravidelne podporuje poukážkami aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Momentálne je podávanie nových žiadostí o poukážku na kotly na biomasu, fotovoltiku a tepelné čerpadlá pozastavené.

Celkovo bolo z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II podporených zatiaľ viac ako 16 560 realizovaných inštalácií zariadení na využívanie OZE. Suma doteraz preplatených poukážok je 33,2 milióna eur, na podporu inštalácií je v projekte vyčlenených celkovo 41,2 mil. eur. Táto forma podpory by mala pokračovať aj v roku 2022.

Kolektory-slnecne-5-X.jpg


Načo solárny zdroj

V slovenských podmienkach sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej vody. Iba menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a na ohrev vody v bazénoch. Na prípravu teplej vody treba pre 4- až 5-člennú rodinu inštalovať zhruba 5 m² kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania alebo ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorá sa určí výpočtom na základe energetickej bilancie.

Kolektory-slnecne-2-X.jpg


Ako sa dá ušetriť

V posledných mesiacoch sme svedkami dramatického rastu cien energií na svetových burzách, od začiatku nového roku stúpnu aj obyvateľom Slovenska. OZE po započítaní štátnej podpory formou poukážok od SIEA preukázateľne dlhodobo znižujú ceny za energie v domácnostiach. Cenovo najdostupnejšími a najčastejšie realizovanými sú inštalácie solárnych zostáv na rodinné domy.

Na ohreve teplej vody po inštalovaní slnečných kolektorov možno v rodinnom dome pri 4- až 5-člennej domácnosti ušetriť do 250 eur ročne. Pri inštalácii solárnej zostavy s tromi slnečnými kolektormi štát poskytne prostredníctvom poukážok SIEA podporu až do 1 750 eur, čo je takmer 50 perc. ceny celej zostavy.

Kolektory-slnecne-6-X.jpg

 Plochý termický kolektor TS300 od Thermo|Solaru Žiar


 

Navyše, slnečné kolektory sú dlhodobou záležitosťou. Je to zdroj energie, ktorý sa dedí. Praxou overená životnosť kolektorov zo Žiaru nad Hronom je viac ako 40 rokov, záruku dáva výrobca na 12 rokov. Pritom návratnosť podporovaného solárneho zariadenia je už pod desať rokov, v súčasnosti s poukážkami SIEA približne od siedmich rokov. Zvyšné desaťročia má teda spotrebiteľ teplú vodu zadarmo. Životnosť slnečných kolektorov je napríklad v porovnaní s tepelným čerpadlom (vzduch-vzduch) dvojnásobná a prevádzka bezhlučná.

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články