SIEA vyhlási mimoriadne kolo prideľovania dotácií na malé OZE

21.10.2018, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti sa ešte v tomto roku budú môcť uchádzať o dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Príležitosť dostanú v rámci projektu Zelená domácnostiam.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje v stredu 24. augusta spustiť mimoriadne kolo projektu Zelená domácnostiam, ktorý sa skončil koncom augusta t.r. Kolo je určené pre domácnosti z mimobratislavských regiónov. V poslednom, 28. kole budú podporené inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov. Inštalácie musia byť ukončené a žiadosti o preplatenie poukážok predložené do 26. novembra 2018.

19b-shutterstock_310035284-X.jpg

"Viaceré domácnosti v posledných dňoch zrušili platné poukážky, aktuálna disponibilná suma dosiahla 450-tisíc eur. Keďže pilotný projekt sa tento rok končí, vyhlásením mimoriadneho kola so skráteným termínom na inštaláciu zariadení umožňujeme, aby sa mohli využiť aj zostávajúce vyčlenené prostriedky," hovorí generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Suma sa môže podľa nej ešte zvýšiť, ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie peniaze z už vydaných poukážok. Domácnosti, ktoré vedia, že nebudú môcť využiť platné poukážky, by mali prostredníctvom zhotoviteľov čím skôr ukončiť ich platnosť.

Mimoriadne kolo bude krátke. "Je určené naozaj len tomu, kto je rozhodnutý a pripravený okamžite po vydaní poukážky začať s inštaláciou. Ak si domácnosti ešte nevybrali zhotoviteľa a nie je jasné, že zariadenie bude za pár dní k dispozícii, nech žiadosť radšej nepodávajú, ale počkajú na pokračovanie projektu v budúcom roku," odporúča A. Velická.

V rámci úvodného projektu, ktorý je súčasťou eurofondového Operačného programu Kvalita životného prostredia, sa dosiaľ preplatilo 16 739 poukážok v celkovej hodnote vyše 37 miliónov eur. Ďalšie poukážky za 3,6 mil. eur majú domácnosti k dispozícii. Všetky podporené inštalácie musia byť ukončené v priebehu novembra 2018.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby sa poukážky mohli znovu vydávať od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 mil. eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tis. inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.

Foto: Shutterstock

Podobné články