Tepelné čerpadlá sú energetickým zdrojom s veľkou budúcnosťou

11.02.2020, ABC-bývanie.sk | Úsporné bývanie, energie

Tepelné čerpadlá sa už od 70. rokov minulého storočia považujú za spoľahlivý zdroj lacného tepla, ktorý sa masívne rozšíril zásluhou prudkému nárastu cien vykurovacieho oleja.

Práve pozitívne skúsenosti z posledných približne 40 rokov pútajú pozornosť politikov v západnej Európe. Tí nutne potrebujú prísť s riešením, ako uskutočniť svoje ambiciózne plány na zníženie emisií skleníkových plynov bez výrazného zdraženia a ohrozenia dodávok energie. Tieto ťažkosti so sebou prinášajú veterné a solárne elektrárne, na ktoré sa krajiny Európskej únie spoliehali pri ústupe od fosílnych palív k čistým zdrojom energie.

Tep-cerpadlo-shutterstock-1-X.jpg


Veľkokapacitné tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá nie sú "len" zdrojom tepla alebo chladu pre rodinné domy. V Európe ako huby po daždi rastú projekty, využívajúce silu veľkokapacitných tepelných čerpadiel, ktoré dodávajú energiu pre tisícky domácnosti v okolí. Na tepelné čerpadlá sa dnes spoliehajú napríklad:

 • Mestá v okolí ľadovcových jazier vo Švajčiarsku. Čelia nedostatočnému výkonu vodných elektrární a zároveň rastúcej cene energie z Nemecka.
 • Regióny v severnom Taliansku, ktoré už dnes uspokojujú až 30 percent dopytu po teple práve z tepelných čerpadiel.
 • Veľké prístavné mestá typu Hamburg, Kodaň alebo Dubrovník, ktoré využívajú odpadové teplo na rekuperáciu a následné zásobovanie domácností.
 • Mestá v Maďarsku, krajine bohatej na geotermálnu energiu. Je to práve Maďarsko, kde dnes nájdeme najväčší projekt diaľkového dodávania tepla z geotermálnych tepelných čerpadiel v kontinentálnej Európe.


Čistá energia aj v Nemecku

V Nemecku sú dnes tepelné čerpadlá najvyužívanejším zdrojom čistej energie v novostavbách pri lokálnych dodávkach tepla. V budúcnosti však nevyhnutne porastie aj miera využívania tepelných čerpadiel na dodávky energie diaľkovým spôsobom, a to:

 • využívaním geotermálnej energie z uzavretých uhoľných baní,
 • spracovaním nadbytočného množstva elektrickej energie v distribučnej sieti na prevádzku tepelných čerpadiel,
 • využívaním odpadového tepla z veľkých infraštruktúrnych projektov, napr. letísk, prístavov, železničných staníc a pod.


Geotermálna energia si razí cestu

O geotermálnej energii, či už ide o teplo alebo chlad dodávané prostredníctvom tepelných čerpadiel rezidenčným a nerezidenčným budovám, sa bez zveličenia hovorí ako o "novej rope" a plány na jej využívanie nepoznajú limity. Reálne kontúry tak dostávajú projekty o.i. na:

 • distribúciu geotermálnej energie pre 900-tisíc bytov v New Yorku,
 • nahradenie súčasných zdrojov tepla práve geotermálnou energiou v Spojených arabských emirátoch,
 • nahradenie tepla vyrobeného z fosílnych palív, ktorým sú zásobované domácnosti v Mníchove, práve teplom z geotermálnej energie,
 • využívanie geotermálnej energie vo všetkých federálnych budovách v USA.


Záujem aj medzi Slovákmi

Využívanie geotermálneho tepla nie je neznáme ani pre domácnosti na Slovensku. Lákadlom sú nízke prevádzkové náklady, stabilita dodávok a dlhá životnosť tepelných čerpadiel, či už ide o jednotky získavajúce teplo z vrtu alebo kolektorov umiestnených pod povrchom pozemku.

Pokiaľ vás teda nenechávajú chladným pochmúrne vyhliadky v podobe rastúcich cien energií a závislosti od dodávok z distribučnej siete, zvážte výhody, ktoré vám prinášajú tepelné čerpadlá.

Foto: Shutterstock

Podobné články