Zateplenie polystyrénom je stále populárne. Aký význam má kvalita?

22.03.2014, Katarína Dudáková | Úsporné bývanie, energie

Na Slovensku je nezateplená ešte približne polovica všetkých bytových budov a okolo 67 percent rodinných domov. Zatepľovanie je teda segmentom stavebníctva, ktorý má stále značný potenciál.

Dom-zateplovanie-1-X.jpgZateplenie je logickým krokom na ceste k úsporám nákladov na vykurovanie, pričom najobľúbenejším materiálom, ktorým sa budovy zatepľujú, zostáva expandovaný polystyrén (EPS).

"Veľa domov bolo postavených v časoch, keď ceny energií boli len zlomkom toho, čo stoja dnes. Otázka energetických úspor stála vtedy na okraji spoločného záujmu. Ten sa upieral na množstvo bytových domov a uspokojovanie požiadaviek mladých rodín na samostatné bývanie,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Sprievodným efektom zateplenia je aj znižovanie tuhých emisií z lokálnych zdrojov znečistenia, obmedzovanie emisií oxidu uhličitého z centrálnej výroby energií a potláčanie skleníkového efektu, a teda čistejšie životné prostredie.


Zatepľovanie pomocou EPS je výhodné

Expandovaný polystyrén je najpoužívanejším materiálom vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch. Označujú sa skratkou ETICS (External Thermal Insulation Compact Systems, vonkajšie [kompaktné] kontaktné tepelnoizolačné systémy). Expandovaný polystyrén je obľúbený najmä vďaka dobrému pomeru jeho ceny a úžitkových vlastností, ako aj pre ľahkú manipuláciu. Z hľadiska ceny za jednotku tepelnoizolačného výkonu je EPS jedným z najúspornejších izolačných materiálov.

Dôvodov, prečo zatepľovať práve expandovaným polystyrénom, je viac:
• úspory energií zateplením sa ukázali ako najúčinnejší spôsob znižovania spotreby energie v budovách,
• zateplením možno znížiť náklady na kúrenie až o 50 perc.,
• životnosť zateplenia pomocou EPS podľa posledných analýz presahuje pol storočia,
• v západných krajinách sa zatepľuje už od roku 1975 približne 0,5 až 1 m² plášťov budov na obyvateľa ročne,
• vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy z EPS sú esteticky variabilné,
• ETICS sú odolné voči vlhkosti a vzniku plesní,
• zateplením možno predchádzať respiračným ochoreniam ľudí,
• EPS je ekologický materiál, jeho recykláciou po skončení životnosti možno získať až 80 perc. energie spotrebovanej na jeho výrobu.


Potenciál zatepľovania je stále veľký

Združenie pre zatepľovanie budov uvádza, že na Slovensku je nezateplených ešte zhruba 50 perc. všetkých bytových budov a približne 67 perc. rodinných domov. "Ak vezmeme do úvahy spotrebu EPS – hoci v posledných dvoch rokoch mierne klesla, možno konštatovať, že tento segment má stále veľký potenciál. Treba však byť opatrným pri výbere tepelnoizolačného materiálu na zatepľovanie z hľadiska kvality a dostatočnej hrúbky,“ dodáva M. Strapková.

Mnohí stavbári, najmä pri svojpomocnej výstavbe, neodolajú pokušeniu použiť najlacnejší expandovaný polystyrén bez ohľadu na jeho pôvod a vlastnosti. Treba si pritom uvedomiť, že na fasádu domu možno použiť iba fasádny polystyrén, ktorý musí spĺňať určité kritériá kvality – presnosť, tvarovú stálosť, pevnosť, tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto parametre sú dôležité a ich význam rastie aj s pribúdajúcou hrúbkou izolácie, ktorá sa bežne pohybuje okolo 12 centimetrov.

Najlepšou zárukou kvality je použitie expandovaného polystyrénu od niektorého člena Združenia EPS SR. Výrobky členov združenia podliehajú pravidelnej internej kontrole a monitorovaniu kvality prostredníctvom nezávislého subjektu. Cieľom je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS na zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení o parametroch (v zmysle novej legislatívy – predtým vyhlásenie zhody), a tým zaručiť dlhú životnosť a kvalitu zateplenia.

Foto: B&B Holding, s.r.o.

Podobné články