ÚVO ide viac spolupracovať s generálnou prokuratúrou, NKÚ a PMÚ

15.03.2018, SITA | Správy z ekonomiky

Úrad pre verejné obstarávanie bude užšie spolupracovať s Generálnou prokuratúrou, Najvyšším kontrolným úradom a Protimonopolným úradom so zámerom dôslednejšej kontroly narábania s verejnými zdrojmi.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák dnes podpísal dohody o spolupráci s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu SR (PMÚ) Tiborom Menyhartom.


Nekalé praktiky pod lupou

"Dohoda s generálnou prokuratúrou je kľúčová v tom, že sme sa dohodli na súčinnosti v prípade podávania trestných oznámení. ÚVO chce byť aktívny pri pokrývaní nekalých praktík, ktoré sa môžu vyskytnúť vo verejnom obstarávaní, ako aj v boji proti korupcii," hovorí M. Hlivák. Ak sa v živých konaniach, v ktorých úrad vykonáva dohľad na základe zákona o verejnom obstarávaní, objaví podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, bude takáto vec postúpená na generálnu prokuratúru.

"Máme záujem, aby bola vytvorená jednotná rozhodovacia prax orgánov činných v trestnom konaní v prípade nekalých praktík, ktoré majú trestnoprávnu rovinu. Zároveň sa touto dohodou posilňuje aj pozícia úradu, keďže jeho pracovníci budú pozývaní do trestného konania ako odborní konzultanti," uvádza M. Hlivák.

Rozhodnutia ÚVO o verejnom obstarávaní budú záväzné a na základe výsledkov kontrol bude následne NKÚ kontrolovať efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami. ÚVO má aj v prípade spolupráce s PMÚ záujem o ochranu hospodárskej súťaže, ako podmienku na efektívne a správne verejné obstarávanie, ak nadobudne podozrenie o nekalých súťažných konaniach či kartelových dohodách.


V hre je aj dôvera v štát

Takéto živé spisy bude ÚVO postupovať PMÚ na riešenie. Podpísaním dohôd sa podľa M. Hliváka plní vízia, s ktorou kandidoval na predsedu úradu, na posilnenie pozície ÚVO vo vzťahoch so štátnymi orgánmi. "Aj týmto spôsobom sa snažíme budovať dôveru v štátne inštitúcie, čo je aj v týchto dňoch kľúčové a potrebné," dodal M. Hlivák s tým, že je tiež odpoveďou na aktuálne udalosti na Slovensku.

Generálny prokurátor J. Čižnár označuje za problém, ak sú informácie o podozrení z trestnej činnosti poskytnuté s niekoľkomesačným odstupom a páchatelia tak majú čas na zahladenie stôp.

"Nie každé porušenie zákona môže byť trestným činom, preto konzultácie aj z hľadiska ÚVO sú veľmi potrebné, že sa vyhodnotí, či aktuálne zistenie, ktoré sa nám posúva, zakladá podozrenie z trestného činu, alebo či tam treba niečo dopĺňať. Je to veľký posun," myslí si J. Čižnár s tým, že pri podnetoch z trestnej činnosti je dôležitý práve čas.

Za dôležité považuje aj to, čo má trestné oznámenie obsahovať, aby prokuratúra mohla hneď konať, resp. čo tam treba doplniť. "Operatívne stretnutia budú práve na to, že pokiaľ nám bude chýbať niečo v trestnom oznámení, tak to doplníme, aby sme mohli konať," dopĺňa J. Čižnár.


Pasca na kartelové dohody

Predseda NKÚ K. Mitrík poznamenáva, že v spolupráci s ÚVO sa budú zaoberať napríklad tým, či obstarávateľ kúpil to, čo mal, či to potreboval a bolo to vo verejnom záujme. "Ak zistíme, že to bolo nehospodárne alebo neefektívne nakladanie s majetkom na základe zistenia, budeme realizovať ďalšie kontroly. V tom vidím veľký význam, že tieto ustanovizne si nebudú vzájomne narúšať kompetencie, ktoré v danej chvíli inštitúcia má," hovorí K. Mitrík. Očakáva, že užšia spolupráca bude mať svoj prínos už v krátkej budúcnosti.

Dohoda o spolupráci s ÚVO ide podľa predsedu PMÚ T. Menyharta nad rámec ich všeobecnej súčinnosti vyplývajúcej zo zákona. "Dohoda, akú sme uzavreli, prispeje k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu riešeniu kartelových prípadov vo verejnom obstarávaní, čo môže prispieť k väčšej transparentnosti čerpania verejných prostriedkov alebo eurofondov," uviedol T. Menyhart.

Dohodli sa na konkrétnych lehotách v dňoch na predkladanie spisov, stanovísk, na konzultáciách. "Aj pre nás je rozhodujúci čas a rýchlosť, ako vieme niektoré úkony vykonať. Ak dôjde k dlhému časovému obdobiu medzi začatím vyšetrovania a možnosťou pristúpiť k niektorým úkonom, tak je už neskoro, potenciálni kartelisti to majú upratané a už nemáme možnosť to preukázať," dodáva T. Menyhart.

Podobné články