Dosiahnuť bod, keď budovy vymažú svoju uhlíkovú stopu, sa dá

05.12.2021, Petra Liptajová | Budovy

Bežné stavebné štandardy, teda ventilácia, filtrácia a prenosné čističe vzduchu, by šírenie Covidu-19 by výrazne utlmili. Na konferencii Velux Build for Life to povedal Joseph Allen, riaditeľ programu zdravých budov na Harvardskej univerzite v USA.

Konferencia Velux Build for Life – architektonické podujatie zamerané na budúcnosť – sa konala 15. až 17. novembra 2021. Vystúpilo na nej vyše 90 rečníkov, ktorí predostreli najnovšie výsledky výskumu o zdravých budovách v postcovidovej ére, udržateľnej architektúre a úlohe stavebníctva pri znižovaní uhlíkovej stopy.

Velux-konf-Sunlighthouse-1-X.jpg

 Uhlíkovo neutrálny dom Sunlighthouse od rakúskeho architekta Juriho Troya, pohľad počas dňa


 

Budovy so slabým vetraním sú rizikom

Velux-konf-Allen-X.jpg"Ak čítate o ohnisku nákazy, zvyčajne ide o interiér a nedostatočne vetrané a filtrované miesta. V budovách, ktoré majú ventiláciu a filtráciu vylepšenú inými kontrolnými mechanizmami, vidíme len veľmi málo, ak vôbec nejaké šírenie," povedal Joseph Allen (na snímke), ktorý stál na virtuálnom pódiu s Johnom Macomberom, docentom Harvardskej univerzity. Diskutovali o najnovšom výskume a vedeckom konsenze o zdraví v budovách v období pandémie a po nej.

Profesori z Harvardu sa tiež podelili o výsledky svojej novej globálnej štúdie, v ktorej sa zaoberali kognitívnym fungovaním pracovníkov pri vysokom znečistení vonkajšieho ovzdušia.

"V štúdii sme empiricky preukázali, že keď je znečistenie vonkajšieho ovzdušia vysoké a správne prevádzkujete systém, máte dobré filtre a dobré vetranie, môžete výrazne znížiť úroveň znečistenia ovzdušia v interiéri. Ak svoju budovu spravujete správne, môže sa stať útočiskom a môžete sa tak úplne oddeliť od toho, čo sa deje vonku," vysvetlil J. Allen, ktorý je odborníkom na to, ako kvalita vzduchu v interiéri ovplyvňuje ľudské zdravie a poznanie.

Dodal, že podľa ďalšej štúdie, ktorú vykonali, nižšia koncentrácia častíc viedla k zlepšeniu kognitívnych funkcií pracovníkov a mala aj značné zdravotné výhody, okrem iného zníženie počtu hospitalizácií a kardiovaskulárnych chorôb.


Úloha dreva v architektúre 21. storočia

Velux-konf-Troy-X.jpgHybridná akcia Build for Life sa konala v Kodani, hlavnom meste Dánska. Spojila odborníkov z odvetvia a svetových lídrov, ktorí diskutovali o najväčších výzvach a príležitostiach dnešného stavebného priemyslu a skúmali silu denného svetla pri vytváraní zdravých a odolných budov.

Diskusia rakúskeho architekta Juriho Troya (na snímke) sa zamerala na to, prečo je dobrý dizajn rozhodujúci pre udržateľnosť a dlhú životnosť. "Všade, kde je to možné, musíme stavať viac s obnoviteľnými materiálmi. Toto je jediná možnosť, ak staviame nové, pričom môžeme dosiahnuť bod, keď budovy dokážu vymazať svoju celkovú stopu," poznamenal.

Pripomenul, že napríklad drevo umožňuje šetriť uhlík vo svojej štruktúre tým, že ho využíva správnym spôsobom. Odborník sa s publikom podelil aj o to, že drevo bude mať ústrednú úlohu v architektúre 21. storočia. "V budúcnosti by sme mali stavať len preto, aby sme prispeli k zlepšeniu problému klimatickej zmeny. Architektúra by nemala byť súčasťou problému, ale stať sa súčasťou riešenia," tvrdí J. Troy, ktorého vlajkovým projektom bol 100-percentne uhlíkovo neutrálny dom Sunlighthouse, 2010 v Rakúsku.

Velux-konf-Sunlighthouse-2-X.jpg

 Uhlíkovo neutrálny dom Sunlighthouse od rakúskeho architekta Juriho Troya, pohľad vo večerných hodinách


 

Living places Copenhagen

Velux-konf-Lynge-X.jpgSynus Linge (na snímke), spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ Effekt Architects, bol medzi prednášajúcimi, ktorí hovorili o veľkých paradoxoch bývania, aké skúmal jeho tím. Paradoxom udržateľnosti je, že kým mestská populácia rastie a bytový fond sa zdvojnásobuje, musíme do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie, aby sme sa vyhli dramatickým zmenám.

Paradox cenovej dostupnosti znamená, že počet domácností sa do roku 2050 zdvojnásobí – s tromi miliardami ľudí, ktorí potrebujú domov – ale iba 7 percent má prístup k formálnemu financovaniu bývania. Živý paradox zas odhaľuje, že hoci sme viac prepojení a žijeme bližšie k sebe, depresia sa stáva najrozšírenejšou chorobou na svete. Dánsky architekt preto svoju tvorbu zameriava na zdravé bývanie.

Predstavil aj svoj najnovší projekt Living places Copenhagen vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Velux. Chce ním ukázať, že v praxi možno navrhnúť a postaviť zdravé domy pre ľudí aj planétu. "Čo ak by naše domy mohli zlepšiť zdravie ľudí aj planéty starostlivým výberom materiálov, stavebných techník, nástrojov a konfiguráciou dizajnu vnútorných a vonkajších priestorov? To zahŕňa pohľad na denné svetlo: ako získame správny typ denného svetla a ako prepojíme prírodu s našimi oknami?" pýta sa S. Linge. Riešeniami, aké sú dnes poruke, sa podľa architekta dá radikálne zmenšiť pôdorys budov, zhruba na 70-75 perc.

Piatimi princípmi, ktoré podporujú tento nový spôsob výstavby, sú: zdravé, zdieľané bývanie, zjednodušenie, prispôsobivosť a škálovateľnosť. Projekt ukáže premenu zo samoty – samostatných prímestských domov – na komunitu, po ktorej podľa architektovho výskumu túžia mnohí Dáni.


Sektor produkuje 40 perc. emisií CO₂

Akciu v Kodani otvoril prejav Davida Briggsa, generálneho riaditeľa skupiny Velux, ktorý práve prišiel z Konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy v roku 2021 v Glasgowe (COP26). Podľa neho bolo správne, že v súvislosti so zmenou klímy sa veľa hovorilo aj o stavebníctve a zastavanom prostredí. Už dlho je známe, že sektor výstavby produkuje takmer 40 perc. ročných globálnych emisií CO₂.

"Dúfame, že inšpirujeme aj ostatných. Chceme stavebnému priemyslu podať pomocnú ruku pri riešení týchto úloh a v prospech ľudí, ktorí žijú a pracujú v týchto budovách," uviedol D. Briggs. Zámerom Veluxu je podľa neho znížiť uhlíkovú stopu a pomôcť ukázať, že v stavebníctve sa to dá.

Podnik preto v roku 2020 odštartoval svoju stratégiu udržateľnosti s ambicióznymi cieľmi. Spoločnosť má okrem iného v úmysle stať sa do roku 2041 celoživotne uhlíkovo neutrálnou a predstavila aj model Build For Life Compass, ktorého zmyslom je uviesť nápady do praxe. D. Briggs pôsobí vo firme už 30 rokov a bol svedkom toho, ako sa kumulovanie znalostí prostredníctvom partnerstiev s výskumníkmi a s architektmi stalo "súčasťou DNA spoločnosti Velux“. Mnohé z prezentácií a panelových diskusií s najväčšími menami stavebného priemyslu si možno pozrieť TU.

Foto: Velux

Podobné články