Len málo Slovákov sa zaujíma o to, či žijú a pracujú v zdravých budovách

07.11.2022, Kristína Matúšek | Budovy

Iba pätina Slovákov pri nákupe číta etikety na potravinách. Podľa prieskumu Združenia pre zdravie až štyria z desiatich Slovákov etikety nesledujú nikdy. Etiketa pritom napovie, z čoho je potravina vyrobená a upozorní aj na prípadné nebezpečné látky.

Ešte menej ľudí si dá pri výstavbe nového domu či rekonštrukcii bytu námahu prečítať etiketu stavebných materiálov. Podľa skúseností spoločnosti Ecophon je to na Slovensku menej ako 5 percent ľudí.

Zdrave-budovy-1-X.jpg

Stavebné výrobky pritom majú svoje "rodné listy" označované skratkami EPD a HPD, ktoré obsahujú informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. V EPD možno nájsť informácie o životnom cykle výrobku od ťažby surovín použitých na jeho zhotovenie až po recykláciu vrátane pôvodu týchto surovín a presného zloženia finálneho tovaru.


Zdravie na prvom mieste

Vieme napríklad zistiť, akú má produkt uhlíkovú stopu, ako vplýva na ozónovú vrstvu či vznik kyslých dažďov, koľko vody sa pri výrobe spotrebovalo a aký je podiel použitých obnoviteľných zdrojov. "Zákazníkov najčastejšie zaujíma uhlíková stopa. No vo všeobecnosti platí, že sa o zloženie materiálov na výstavbu domu či kancelárie a ich vplyv na zdravie a okolie zaujíma na Slovensku zatiaľ len malá hŕstka z nich," hovorí Diana Fiľarská, technická špecialistka spoločnosti Ecophon.

Táto firma si dáva za cieľ mať k dispozícii do roku 2025 vyhlásenie EPD pre 89 perc. a HPD pre 85 perc. svojich produktov, a to napriek tomu, že obe patria medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. Okrem toho chce Ecophon pokračovať vo vzdelávaní Slovákov o tom, prečo je dôležité čítať etikety stavebných výrobkov.

"Ide doslova o zdravie," upozorňuje Peter Petraško, segment developer Ecophonu. V interiéri trávime väčšinu nášho života. Napríklad v prípade mladej indoor generation je to až 90 perc. času. "Význam kvality vnútorného prostredia potvrdzuje aj existencia tzv. syndrómu chorých budov, ktorý vyvoláva pobyt v nezdravom vnútornom prostredí. Spájajú sa s ním zdravotné problémy ako bolesť hlavy či hrdla, upchatý nos, podráždená pokožka, únava alebo problémy s koncentráciou," pokračuje P. Petraško.


Čo hovoria vyhlásenia EPD a HPD?

HPD je nezávislé vyhlásenie o zdravotnej neškodnosti výrobku overené treťou stranou, ktoré obsahuje kompletný zoznam a skríning chemických látok s presnosťou na 0,01 perc. Látky sa vzápätí porovnajú s verejne dostupným zoznamom.

Vyhlásenie tak poskytuje kompletné informácie o vplyve produktov na zdravie ľudí. Zahŕňa napríklad údaje o prítomnosti škodlivého formaldehydu, ktorý dráždi sliznicu, vyvoláva pálenie očí a zhoršuje alergie.

"Takéto vyhlásenie zatiaľ vyžaduje len málo investorov na Slovensku. Popri certifikáte Eurofins indoor air comfort gold pre výrobky neznižujúce kvalitu vzduchu v interiéri pritom umožňuje každému posúdiť, v akom zdravom prostredí bude bývať a fungovať a či bude budova spĺňať požiadavky na tzv. ekologické budovy," vysvetľuje P. Petraško.

Ecophon si vo svojej environmentálnej politike vytýčil aj ďalšie ciele. Do roku 2025 chce oproti roku 2019 znížiť uhlíkovú stopu sortimentu o ďalších 10 perc. a vyrábať akustické panely s obsahom recyklovaných materiálov až 55 perc. Vo svojich výrobných závodoch tiež plánuje úplne eliminovať fosílne palivá. Jeho severské prevádzky napríklad už teraz fungujú na 100 perc. na báze obnoviteľných energií.

Foto: Ecophon

Podobné články