Nové nebytové budovy budú musieť mať nabíjačku pre elektromobily

04.06.2019, SITA | Budovy

Nové a významne obnovované existujúce nebytové budovy s vyše desiatimi parkovacími miestami budú musieť mať v rámci podpory elektromobility najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických áut.

Budovy by zároveň mali byť vybavené infraštruktúrou vedenia, najmä rozvodmi pre elektrické káble aspoň na jednom z piatich miest na parkovanie pre neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a dnes ho schválila vláda SR.

Electric-car-Pixabay-1-X.jpg

Infraštruktúru pre zriadenie nabíjacej stanice v budúcnosti budú musieť mať aj nové a významne obnovované bytové domy s parkoviskom pre viac ako desať áut. Každá nebytová budova s vyše 20 parkovacími miestami bude musieť mať minimálne jednu nabíjačku elektrických automobilov od 1. januára 2025.

Novela prevezme smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti. Spresňuje tiež definíciu technického systému budovy a zavádza novú definíciu systému automatizácie a riadenia budovy. Zmeny by po schválení v parlamente mali nadobudnúť účinnosť 10. marca 2020.

"Cieľom právnej úpravy je podporiť energetickú hospodárnosť budov a nákladovo efektívnu obnovu súčasného fondu budov vzhľadom na dlhodobý cieľ v oblasti dekarbonizácie (zníženie emisií skleníkových plynov) a zavádzanie inteligentných technických systémov, ako aj automatizácie a riadenia budov. Zámerom je tiež podporiť elektromobilitu zavedením požiadavky inštalácie nabíjacích staníc a infraštruktúry vedenia s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pri výstavbe nových budov alebo obnove existujúcich budov," uvádza rezort dopravy a výstavby.

Electric-car-Finweb-sk-1-X.jpg

Požiadavky na nové a významne obnovované nebytové budovy sa podľa novely nebudú vzťahovať na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie zmeny stavby bude podaná do 10. marca 2021. Nebude sa to týkať ani tých významne obnovovaných budov, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presiahnu 7 percent celkových nákladov na významnú obnovu budovy.

Ministerstvo dopravy a výstavby predpokladá náklady zhruba 4-tisíc eur na inštaláciu jednej nabíjacej stanice s výkonom od 3,5 kilowattu do 22 kW. "Inštalácia nabíjacej stanice s vyšším výkonom a časom nabíjania kratším ako jedna hodina sa v budovách nepredpokladá. Elektromobil možno pripojiť aj na bežnú zásuvku, 230 V alebo 400 V, prostredníctvom špecifického adaptéra, ktorý sa dodáva spolu s vozidlom, čo by sa mohlo tiež považovať za splnenie povinnosti súvisiacej a elektromobilitou v budovách," poznamenáva rezort dopravy. Náklady spojené s prípravou infraštruktúry vedenia pre neskoršiu inštaláciu nabíjacej stanice sú podľa ministerstva zanedbateľné oproti nákladom na výstavbu novej či na významnú obnovu existujúcej budovy.

Ilustračné foto: Pixabay, Finweb

Podobné články