Osvetlenie v budovách je jednou z ciest k energetickej triede A0

20.12.2020, Petra Gibalová | Budovy

Slovensko stojí pred novou úlohou v oblasti energetickej náročnosti budov. Energetická trieda A0 so sebou prináša nový pohľad na úsporu energie v budovách.

Kvalitné a zároveň šetrné osvetlenie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou budov a významne pomáha k dosiahnutiu energetickej triedy A0, povedal na nedávnom seminári Návrh budov v energetickej triede A0 – osvetlenie Marek Kremeň, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Od 1. januára 2021 sa v kontexte novej legislatívy Európskej únie sprísňujú normy pri prechode na energetickú triedu A0, ktorá predstavuje úroveň výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. Podľa M. Kremeňa, ktorý je aj výkonným riaditeľom spoločnosti Exergy, je celospoločenským prínosom zelených budov nižšia energetická náročnosť pokrytá aj z obnoviteľných zdrojov, nižšie prevádzkové náklady a nižšie emisie, ekologickejšie stavby či vyššia hodnota nehnuteľnosti.

Zumtobel-kancelaria-1-X.jpg


Nové povinnosti neprekvapujú

Zavedenie energetickej triedy A0 do života nových projektov vníma Richard Kačík z firmy Lightech ako prirodzenú súčasť politík smerujúcich k naplneniu cieľov EÚ o energetickej efektívnosti budov.

"Každá zmena legislatívy vyvoláva rozpačité postoje a zavádza nové povinnosti. Sprísňujú sa kritériá, nasadzujú sa nové výpočtové faktory a treba komplexne porozumieť problematike certifikačného procesu. V oblasti osvetlenia a systémov riadenia sme zvyknutí na zmeny aj preto, že v sektore každé tri roky dôjde k úplnej zmene sortimentu výrobkov z pohľadu dizajnu, účinnosti alebo funkcionality osvetlenia," poznamenáva projektant osvetlenia R. Kačík a pripúšťa, že trieda A0 zmení spôsob aj ich práce.

Každý projekt je nutné pochopiť z pohľadu energetického konceptu, stavebnej fyziky denného osvetlenia, ale aj životného cyklu alebo charakteru prevádzky. "Vieme tiež, že nastal čas úzkej spolupráce a komunikácie s architektom a projektantom simulácií budov, prípadne so zástupcom certifikačnej autority už na začiatku konceptu a navrhovania budovy," dodal.


Prísne nároky na spotrebu energie

Hoci nároky na riadenie osvetlenia nie sú konkrétne uvedené v triede A0, podľa Martina Babíka zo spoločnosti Siemens sú dôvodom na riešenie problematiky prísne nároky na spotrebu energie. Riešením je podľa neho napríklad spájanie rozličných disciplín v budovách (ústredné vykurovanie, vodovody a kanalizácie, osvetlenie, tienenie) do jedného riadiaceho systému.

"Takéto spájanie zabezpečí nové možnosti v efektívnejšom využití energií pomocou systémových aplikácií. Redukciou počtu aktívnych (napájaných) prvkov sa dosiahnu ďalšie úspory," vysvetľuje M. Babík. Tvrdí, že tieto nové možnosti si vyžadujú zmeny v procesoch pripravovania projektovej dokumentácie a najmä užšiu spoluprácu medzi profesiami vrátane architektov.


Systémová záležitosť

Podľa Jany Raditschovej z Fakulty elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) je pre splnenie požiadaviek na energeticky efektívne osvetlenie potrebné aplikovať vhodný typ riadenia. Systém musí byť navrhnutý tak, aby bol čo najefektívnejší, napríklad riadenie v závislosti od denného svetla aplikovať v zónach s dostatočným denným svetlom. "Taktiež je dôležité vhodné dispozičné riešenie objektu a používanie čo najefektívnejšej technológie svetelných zdrojov a svietidiel," dopĺňa J. Raditschová.

Energetická hospodárnosť budov je systémová záležitosť a nedá sa zúžiť výlučne na svietidlá alebo riadiaci systém osvetlenia, pripomína Dionýz Gašparovský, ktorý takisto pôsobí na Fakulte elektroniky a informatiky STU. Odporúča využitie svietidiel, ktoré majú maximálny merný výkon, zároveň aj životnostné parametre (Lxx), optimálnu krivku svietivosti pre danú aplikáciu a pri danom stupni krytia ohľad na charakter prostredia.

Pri riadiacom systéme použitie snímačov, ktoré detegujú prítomnosť osôb a svetelné podmienky a pri návrhu osvetlenia maximálnu účinnosť osvetľovacej sústavy. To znamená využitia svetla zo svietidiel vzhľadom na osvetľované povrchy a pri splnení všetkých príslušných požiadaviek.

Ilustračné foto: Zumtobel

Podobné články