Projekt pre zelenšie budovy sa rozbehol aj na Slovensku

01.03.2016, Erika Farenzenová | Budovy

Slovenská rada pre zelené budovy sa zapojila do medzinárodného projektu, ktorý sa venuje spolupráci pri tvorbe národných stratégií obnovy budov. Ide o dlhodobé plány, ktoré povedia, ako budú jednotlivé štáty pristupovať k obnove budov počas nasledujúcich rokov.

Projekt Build Upon "zelené rady" v celej Európe spúšťajú dnes. Vedie ich aj snaha prispieť k riešeniu jedného z najväčších klimatických problémov súčasnosti. "Emisie z existujúcich budov dnes tvoria 36 percent celkových emisií CO₂ v krajinách Európskej únie. Práve investície do hĺbkovej obnovy budov preto predstavujú výrazne účinný spôsob ochrany obyvateľov Európy a životného prostredia pred klimatickými zmenami," hovorí Andrea Peverley, koordinátorka projektu Build Upon na Slovensku.

Build-upon-1-X.jpg 


Šesť akcií bude na Slovensku

Po 12-mesačnej príprave projektu zelené rady v roku 2016 uskutočnia 80 podujatí v 13 krajinách Európy, šesť z nich na Slovensku. Cieľom týchto akcií bude združiť viac ako tisíc expertov zo štátnej správy, z priemyslu, zo záujmových združení a z mimovládnych organizácií, ale aj zástupcov vlastníkov budov, médií či širšej verejnosti, a zapojiť ich do dialógu. Prediskutovať majú možnosti, akým spôsobom prekonať bariéry, ktoré bránia rýchlejšej a kvalitnejšej obnove budov. Návrhy riešení potom predostrú tvorcom stratégií.

"Ako najzávažnejšie bariéry sme spolu s odborníkmi identifikovali napríklad deficit povedomia o prínosoch hĺbkovej obnovy, nedostatok finančných prostriedkov či nekvalitne vykonanú prácu počas plánovania aj realizácie rekonštrukcií. Vo svete už však existujú iniciatívy, ktorým sa podarilo nájsť riešenie množstva bariér. Tie môžu slúžiť ako inšpirácia pre krajiny, ktoré sa s nimi naďalej pasujú. Iniciatívy sme združili do online databázy RenoWiki a sú voľne dostupné," poznamenáva A. Peverley.


Dôležitá je podpora zo strany štátu

Predstavitelia projektu zdôrazňujú, že jeho aktívnymi subjektmi sú práve tvorcovia stratégií v jednotlivých krajinách. Bez nich by úsilie o združenie expertov na zlepšenie stratégie nemalo zmysel, keďže by sa do vládneho dokumentu výsledky odborných diskusií nemali ako dostať.

Podľa A. Peverley je dôležité, že význam obnovy budov si uvedomujú aj zástupcovia štátnych orgánov, ktorí sa do akcií zapájajú v celej Európe. Predstavitelia projektu veria, že na Slovensku bude obnove budov v ďalšom volebnom období patriť ešte väčšia pozornosť zo strany vlády.

"Matematika je v tomto prípade jednoduchá – kvalitná obnova budov, v ktorých ľudia trávia denne priemerne až 90 perc. času, môže nielen dlhodobo ušetriť energie a nemalé peniaze, ale aj zvýšiť životný komfort občanov. Kvalitnejšie vnútorné prostredie má pritom pozitívny vplyv i na zdravie užívateľov budov, či už hovoríme o školách, nemocniciach, kanceláriách a úradoch, alebo o bytoch či rodinných domoch. Keď sa to spojí s vytváraním pracovných miest v regiónoch, čo rekonštrukcia budov takisto prináša, vyjde nám zaujímavé riešenie množstva problémov, ktoré Slovensko momentálne sužujú," dodáva A. Peverley.


Dlhodobé plány obnovy

Národné stratégie obnovy budov sú dlhodobými plánmi obnovy bytových a nebytových stavieb, ktoré musia všetky členské štáty Európskej únie vypracovať a pravidelne ich aktualizovať. Táto povinnosť vychádza zo Smernice EÚ o energetickej efektívnosti z roku 2012. Tieto stratégie teda určujú, ako budú jednotlivé štáty pristupovať k obnove budov počas nasledujúcich rokov. Prvé stratégie vznikli v roku 2014, novú verziu svojho postupu majú krajiny Európskej únie odovzdať do 30. apríla 2017.

Projekt Build Upon je financovaný z výskumného a inovatívneho programu EÚ Horizont 2020. Realizujú ho národné rady pre zelené budovy z 13 krajín – Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Fínska, Írska, Talianska, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska a Turecka. Podporuje ho Európska regionálna sieť Svetovej rady pre zelené budovy. Všetky informácie o projekte Build Upon sú na stránke www.buildupon.eu.

Podobné články