Slovenská rada pre zelené budovy oslávila svoje piate výročie

31.01.2016, Erika Farenzenová | Budovy

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC, Slovak Green Building Council) oslávila tento týždeň piaty rok svojho pôsobenia. Keď vznikla, mala 21 členov. Dnes ich je takmer 50.

SKGBC na výročnom Green Business Clube vo štvrtok 28. januára 2016 privítala viac ako sto hostí zo svojich členských spoločností, zástupcov štátnej a verejnej správy, veľvyslanectiev, akademickej sféry a firiem podporujúcich jej aktivity.

Medzníky krátkeho, ale veľmi intenzívneho pôsobenia rady na slovenskom trhu pripomenul Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC. Zdôraznil dôležitosť jej globálneho pôsobenia a čerpania inšpirácií aj zo zahraničia. To potvrdila i prítomnosť Andrey Reimer, členky mestskej rady mesta Vancouver, a Thomasa Muellera, prezidenta kanadskej rady pre zelené budovy, ktorý je zároveň jedným z najvýznamnejších odborníkov v oblasti udržateľnej výstavby.

BBC-1-Plus-1-X.jpg

BBC-1-Plus-2-X.jpg

 Prvou certifikovanou zelenou kancelárskou budovou na Slovensku je bratislavská BBC 1 Plus. V prevádzke je od roku 2012.


 

Týždne zelených budov

SKGBC sa pravidelne zapája do Svetového týždňa zelených budov, ktorý sa každoročne koná v treťom septembrovom týždni. Tento rok sa na Slovensku uskutoční už šiesty ročník tohto podujatia. V SR akcie organizuje práve SKGBC, ktorej poslaním je podľa L. Piršela byť hlavným ambasádorom udržateľnej výstavby na Slovensku.

"Jedným z cieľov akcií je zvyšovať informovanosť o výhodách a možnostiach udržateľnej výstavby, dostupných zelených technológiách a alternatívach k zaužívaným stavebným materiálom a postupom. Chceme prispieť k tomu, aby sa aj na Slovensku stavalo efektívnejšie, čoho predpokladom je kvalitné plánovanie a aktívna spolupráca všetkých aktérov procesu. Považujeme za dôležité všetky tri piliere udržateľnosti – ekonomiku, ekológiu i sociálne aspekty. Musia zároveň byť v súlade a vo vzájomnej harmónii," uviedol L. Piršel vlani, na úvod piateho ročníka Týždňa zelených budov v SR.

Za aktérov procesu udržateľnej výstavby pokladá investorov, projektantov, stavebné firmy a budúcich užívateľov zelených budov. "Týždeň zelených budov je vlastne koncentrovaná osveta a propagácia udržateľnej výstavby," hovorí predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.

Westend_Plazza-X.jpg

 Ďalším projektom, ktorý už teraz ohlasuje energetickú a ekonomickú efektívnosť na najvyššej úrovni, je komplex Westend Plazza v Bratislave so spustením výstavby v roku 2016


 

Aktívny účastník legislatívneho procesu

SKGBC vznikla v januári 2011 so zámerom spájať spoločnosti a organizácie, ktoré považujú energetickú úspornosť, udržateľnosť a zodpovednosť za súčasť svojej firemnej filozofie a dlhodobej stratégie rozvoja. Na jar 2011, keď bolo prvé valné zhromaždenie SKGBC, mala rada 21 členov, dnes ju tvorí bezmála 50 členských spoločností.

Rada sa aktívne zapája aj do legislatívneho procesu na Slovensku, pripomienkuje chystané zákony a je aj členom pracovnej skupiny Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre legislatívu a prípravu bytovej politiky do roku 2020.

Po vlaňajšom ocenení Ružinova, najzelenšej mestskej časti Bratislavy, SKGBC ocenila tento rok na stretnutí k svojmu piatemu výročiu aj firmu, ktorá postavila v SR dosiaľ najviac zelených budov – HB Reavis Slovakia. Prítomným sa prihovoril i minister životného prostredia Peter Žiga a vyjadril rade podporu aj vo vzťahu ku klimatickým zmenám a záväzkom, ktoré Slovensko prijalo.

SKGBC-1-X.jpg

 Momentka zo slávnostného Green Business Clubu k piatemu výročiu SKGBC: Thomas Mueller, prezident Kanadskej rady pre zelené budovy (v popredí vľavo), a Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy


 

Foto: Dano Veselský, SKGBC

Vizualizácia: J&T Real Estate

Podobné články