Týždeň zelených budov 2020: výzva riešiť klimatickú zmenu

22.09.2020, Petra Gibalová | Budovy

V Bratislave sa dnes začína jubilejný, 10. ročník Týždňa zelených budov. Jeho heslo je #RiešimKlimatickúZmenu. Podujatia organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council, SKGBC).

SKGBC chce apelovať na zodpovednosť jednotlivcov i firiem a poskytnúť priestor na odbornú diskusiu o zodpovedných, trvalo udržateľných riešeniach. Vzhľadom na terajšiu epidemiologickú situáciu sa podujatia uskutočnia online a budú aj vďaka podpore partnerov k dispozícii bezplatne pre širokú laickú a odbornú verejnosť.

BA-Westend-1-X.jpg

V rámci Týždňa zelených budov 2020 sa uskutočnia tieto aktivity:

Všetky webináre sú bezplatné, možno sa na ne prihlásiť prostredníctvom formulára na stránke www.skgbc.org. Uskutočnia sa aj vďaka podpore generálneho partnera Týždňa zelených budov, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, a hlavných partnerov spoločností Baumit, Liko-S, Padus Allestimenti a Velux Slovensko.

Po víkende bude nasledovať medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, v spolupráci s vydavateľstvom Eurostav. Prihlášky a vstupenky na túto konferenciu sú k dispozícii na stránke www.skgbc.org.


Naliehavá potreba

Potreba riešiť klimatickú zmenu nebola nikdy naliehavejšia ako teraz. Vďaka angažovanosti aktivistov a iniciatív táto téma v posledných rokoch preniká do širokej spoločnosti. Jednotlivci a rodiny si uvedomujú svoju zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú, ako aj spoločnú zodpovednosť za našu planétu.

Túto cestu udržateľného správania zároveň prijíma do svojich záväzkov a interných smerníc čoraz viac spoločensky zodpovedných firiem, ktoré tak idú príkladom ostatným. Segment stavebníctva a výstavby, ktorý produkuje 39 percent celosvetových energetických emisií uhlíka, je v tomto smere kľúčovým pilierom zmeny. Práve účasť predstaviteľov tohto sektora a spoločná diskusia tvorí základ podujatí Týždňa zelených budov.

"Týždeň zelených budov sa za desať rokov stal priestorom inšpirácie, odbornej diskusie a motivácie na prijatie nových záväzkov. Výrazný posun spoločenského myslenia v prospech zodpovedného, udržateľného a zdravého života, podnikania, bývania a výstavby je zjavný," hovorí Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC. Práve tlak spoločnosti môže mať vplyv aj na zmeny v legislatíve – a naopak, legislatívne normy rámcujú potrebu trvalo udržateľného správania a sú predpokladom, aby sa presadil aj v stavebníctve.


Webináre pre každého

Aktuálnym príkladom je záväzok Prezidentskej kancelárie SR stať sa do roku 2030 uhlíkovo neutrálnou inštitúciou. "Ide o skvelý a vítaný počin, keďže je to prvý úrad v stredoeurópskom priestore, ktorý sa na takýto krok odhodlal. Zatiaľ sa k uhlíkovej neutralite k roku 2030 zaviazali zväčša len firmy, napríklad aj Velux, a štát stál skôr bokom," poznamenáva Ondřej Boreš zo spoločnosti Velux, ktorá je jedným z hlavných partnerov podujatia a odborným partnerom sprievodnej aktivity Green Business Breakfast – Znižovanie uhlíkovej stopy.

Práve dekarbonizácia a znižovanie uhlíkovej stopy bude jednou z troch hlavných tém Týždňa zelených budov. Ďalšími sú zdravé bývanie a smart riešenia v budovách. Každej téme je venovaný samostatný odborný webinár, ktorý je bezplatne prístupný aj verejnosti a prihlasovanie je možné online.

Tyzden-2020-budovy-zelene-1-X.jpg

Tyzden-2020-budovy-zelene-2-X.jpg

Tyzden-2020-budovy-zelene-3-X.jpg


Príklady dobrej praxe

Jedným z kľúčových pilierov je motivácia k zmene a prezentácia úspešných a pozitívnych riešení z praxe, ako aj konkrétnych green policies firiem. "Saint-Gobain je súčasťou samotného problému (máme tisíc tovární produkujúcich CO₂), na druhej strane sme však aj riešením tohto problému, pretože naše výrobky znižujú energetickú náročnosť budov. Napríklad dvoj- či trojsklo vráti doň vloženú energiu do troch mesiacov alebo minerálna izolácia, ktorá vráti za svoj životný cyklus energiu vloženú do jej výroby až 300-krát. Isteže, nestačí si to len povedať, preto naďalej inovujeme výrobné procesy tak, aby sme do roku 2050 splnili naše dlhodobé environmentálne záväzky a stali sa firmou s nulovou uhlíkovou stopou," uvádza spoločnosť Saint-Gobain Construction Products.

Skupina Saint-Gobain je jedným zo 127 svetových podnikov zaradených do zoznamu 2018 Climate Change A List, ktorý vytvorila medzinárodná organizácia CDP. V rámci energií a emisií má firma nasledovné ciele, o ktorých hovorí Miroslav Zliechovec, Business Development Manager: "Emisie CO₂ bezpochyby prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Skupina si dala za cieľ znížiť svoje prispievanie k tomuto fenoménu a emisie CO₂ zredukovať o 20 percent a spotrebu energií o 15 perc. do roku 2025. Ďalej sa spoločnosť zaviazala do roku 2040 znížiť spotrebu elektrickej energie v kancelárskych budovách o 75 perc. a do roku 2050 by sme sa chceli stať subjektom s nulovou uhlíkovou stopou."

Ďalšia firma, Padus Allestimenti, na podporu životného prostredia prijala takéto opatrenia: "Sústreďujeme sa na výrobky, ktoré môžu aktívne pôsobiť v boji proti zmene podnebia. Zaviedli sme výrobu inovatívnej látky s názvom REair Original, ktorá nám umožňuje efektívne odbúravať veľa škodlivých prvkov vo vzduchu (odpad zo spaľovania, oxidy uhlíka a dusíka), pričom ide o 70 m³ vzduchu na každý meter štvorcový ošetreného povrchu. Získali sme tiež certifikát Greenguard gold (najvyšší štandard). Zároveň sa snažíme zvyšovať povedomie o následkoch konania ľudí na životné prostredie a robiť osvetu k tejto dôležitej téme, pretože je nevyhnutné robiť opatrenia v každodennom živote."

Roman Macko, konateľ firmy Liko-S, zdôrazňuje, že najdôležitejšie je "pochopenie, že otepľovanie je už tu, okolo nás". Ako môže spoločnosť potom reagovať? "Jednou z ciest je eliminovať efekt sálania tzv. radiátorov a pomocou zelených striech, fasád a zelene pomáhať k znižovaniu týchto efektov."


Európa proti klimatickej zmene a recesii

"Boj proti klimatickým zmenám je témou dňa," hovorí Tomáš Sepp zo spoločnosti Baumit. "Potvrdila to nedávno aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pri príležitosti jej prvého hodnotenia stavu EÚ na pôde Európskeho parlamentu. Explicitne spomenula aj dôležité projekty, akými sú European Green Deal, Renovation Wave a tiež nové ciele v oblasti znižovania emisií CO₂. Plne sa stotožňujeme s týmito cieľmi. Z perspektívy Baumitu hrá v tejto súvislosti významnú úlohu práve zatepľovanie budov, ktoré je jednou z našich priorít. Okrem podpory plnenia ambicióznych cieľov pri znižovaní emisií CO₂ je aj významným generátorom pracovných príležitostí, čo môže mať pozitívny vplyv na naštartovanie lokálnych ekonomík po recesii spôsobenej prebiehajúcou pandémiou koronavírusu," vysvetlil T. Sepp.

Ilustračné foto: J&T Real Estate

Podobné články