Vo februári sa uskutoční online konferencia Green Building 2022

13.01.2022, Henrieta Kiššová | Budovy

Čo konkrétne vyplýva zo Zelenej dohody pre Európu (Green Deal), ako sa s týmito záväzkami vyrovnať a ako reagovať na závery Klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov, ktorá sa koncom vlaňajška konala v Glasgowe?

To sú hlavné otázky, na ktoré sa zameria medzinárodná konferencia Green Building 2022 s podtitulom Prechod k udržateľnosti (Transition to Sustainability). Konferencia sa uskutoční online formou 22. februára 2022. Jej cieľom je predstaviť vízie, inšpirácie a príklady inovatívnych riešení v udržateľnej výstavbe. Konferenciu organizuje Česká rada pro šetrné budovy s podporou rád pre zelené budovy ostatných krajín Visegrádskej štvorky (V4; Maďarsko, Poľsko a Slovensko).

3b-architecture-740399_19200-1-X.jpg


Prvé veľké spoločné podujatie

Ide o prvé veľké spoločné podujatie rád zelených budov krajín V4 zamerané na udržateľný rozvoj. Záštitu prevzal International Well Building Institute, ktorého riaditeľ Rick Fedrizzi prednesie úvodnú prednášku o vývoji udržateľného stavebníctva a vízii do budúcnosti.

Zmena klímy predstavuje najväčší problém dneška, zároveň by však mala byť aj príležitosťou na vytvorenie nového, udržateľného modelu hospodárstva. "Green Deal a závery klimatickej konferencie budú mať obrovský vplyv na nás i na prostredie, v ktorom žijeme. Človekom budované prostredie pritom predstavuje veľký potenciál pre znižovanie dôsledkov klimatickej zmeny," uviedla Barbara Plachá, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).


Vízie a inšpirácie zo sveta

Prednáška R. Fedrizziho bude zameraná na doterajší vývoj udržateľného stavebníctva a tiež na výzvy, trendy a rozvoj odvetvia v budúcnosti. R. Fedrizzi má s udržateľnou výstavbou bohaté skúsenosti: je jedným zo zakladateľov Americkej rady pre zelené budovy (USGBC) a Svetovej rady pre zelené budovy (WorldGBC). V oboch organizáciách pôsobil niekoľko rokov v ich vedení.

R. Fedrizzi je autorom knihy Greenthink: How Profit Can Save the Planet, ktorá v roku 2015 získala prestížnu cenu EPPY. K myšlienkam uvedeným v publikácii sa prihlásil aj herec Leonardo di Caprio, ktorý je známy svojimi environmentálnymi aktivitami a ku knihe napísal predslov.

Na konferencii vystúpia aj ďalší svetoví odborníci na udržateľné stavebníctvo. Napríklad o tom, ako chce spoločnosť Saint-Gobain dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, bude hovoriť jej najvyšší šéf Benoit Bazin. Podobnú tému zastreší aj Paul King, výkonný riaditeľ zodpovedný za udržateľnosť a sociálne účinky v realitnej a investičnej skupine Lendlease Europe. Medzi prednášajúcimi bude tiež Stefan Moser z Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie.


Firmy sú pripravené

Generálnym partnerom konferencie je Saint-Gobain, jeden z najväčších výrobcov stavebných materiálov na svete. "V kontexte rastu počtu obyvateľstva a sprísňujúcich sa požiadaviek na bývanie, výstavbu a budovy má stavebníctvo jeden z najsilnejších nástrojov na to, či bude naša budúcnosť udržateľná alebo nie. Lídri stavebného biznisu preto stoja pred neľahkou úlohou zabezpečiť bývanie, ktoré bude kvalitné, dostupné a najmä s čo najnižšou environmentálnou stopou," hovorí Miroslav Zliechovec, Business Development manažér Saint-Gobain Slovensko.

Saint-Gobain patrí medzi top lídrov svetového stavebníctva, čoho dôkazom môže byť široké portfólio stavebných riešení, množstvo odborníkov pre všetky stavebné profesie a odvetia, ale predovšetkým prístup k vývoju nových produktov, riešení a postupov. Inovácie sú podľa M. Zliechovca cestou, ako riešiť aktuálnu environmentálnu krízu. Ako z dopravy vieme, že automobily na fosílne palivá musia byť nahradené niečím inovatívnejším, tak aj v stavebníctve nie je možné dosiahnuť udržateľný vývoj bez zmeny prístupu k stavbám.

"Saint-Gobain preto pracuje na vývoji nových unikátnych produktov, riešení a procesov, ktoré šetria energiu, sú ľahko recyklovateľné a zároveň poskytujú vysoký komfort v záujme kvality bývania. Nemenej dôležitým bodom je aj osveta a informovanie o význame týchto zmien, preto sme celosvetovo dôležitým partnerom GBC," dopĺňa M. Zliechovec.

Ďalšími partnermi konferencie sú spoločnosti CTP, ČSOB, Skanska, CA Immo a Velux, ako aj Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v ČR, s tým, že firmy zastrešia jednotlivé tematické bloky. Pre pandemickú situáciu sa podujatie koná online, jednotlivé príspevky sa nahrajú vopred. Všetci odborníci budú však k dispozícii "naživo" pri záverečnej diskusii. Viac informácií o konferencii je TU.

Ilustračné foto: Pixabay

Podobné články