Slovensko na ceste k uhlíkovej neutralite ide v EÚ príkladom

03.06.2021, Juraj Vedej | Budovy

Retradeables je prvé európske trhovisko s použitými F-plynmi. Jeho úlohou je podpora opakovaného používania chladív extrahovaných zo zariadení HVAC-R (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration).

Slovensko je prvou krajinou, kde sa spúšťa pilotná fáza projektu Retradeables – prvej európskej platformy pre obchodovanie s recyklovanými chladivami. Nová platforma nadväzuje na aktuálnu politiku Európskej únie, Zelenú dohodu, ideu cirkulárnej ekonomiky, rámcovú smernicu o odpade, či nariadenie o F-plynoch, s ambíciou podporiť ekonomicky realizovateľné zhodnocovanie existujúcich zásob použitých plynov, umožnením recyklácie, rekultivácie a opätovného použitia odpadových F-plynov.

Retradeables-1-X.jpg

Platforma vznikla v rámci projektu Life3R, financovaného Európskou úniou a vytvára ideálne podmienky pre rozvoj cirkulárnej ekonomiky použitých F-plynov. Chladiace plyny majú dlhšiu životnosť ako chladiace zariadenia a aj vzhľadom na ich nepriaznivý vplyv na klímu je ich recyklácia a opätovné použitie nevyhnutné z hľadiska udržateľnosti.


Povinný krok

"Opätovné použitie existujúcich zásob F-plynov sa stáva doslova povinným ďalším krokom pre slovenský trh, kde sa snažíme vyvážiť klesajúcu ponuku a rastúci dopyt. Platforma Retradeables sťahuje z obehu použité F-plyny a umožňuje znovu použiť bez akejkoľvek straty kvality. Použité chladivá sa považujú za cenný zdroj, ktorý sa vracia do obehu za trhové ceny. Platforma tým vytvára priestor na spoluprácu a transparentnosť," hovorí Vladimír Orovnický, prezident Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku (SZ CHKT) a výkonný riaditeľ spoločnosti Daikin Slovensko.

Cirkulárne použitie má, pri postupnom utlmovaní ponuky a obmedzenej kapacite vysokovýkonných F-plynov, zásadný podiel na znižovaní uhlíkovej stopy životného cyklu chladív v segmente HVAC-R. Recyklácia použitého F-plynu môže znížiť emisie uhlíka a minimalizovať nelegálne vypúšťanie použitých F-plynov do atmosféry.


SR chce inšpirovať ostatné krajiny EÚ

Projekt Life3R bol financovaný z programu Európskej únie LIFE. Konzorcium, ktoré stojí za značkou Retradeables, pozostáva z odborných partnerov z viacerých štátov EÚ vrátane firmy Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH, Národnej technickej univerzity v Aténach (NTUA) a MAT4NRG GmbH (Spoločnosť pre materiály a energetické aplikácie).

Oficiálne spustenie Retradeables sprevádzala virtuálna konferencia, kde bola platforma predstavená a vysvetlený spôsob jej fungovania. Základný princíp je predaj použitého F-plynu na platforme až po recyklácii či regenerácii, ktorou sa dosahuje kvalita pôvodného chladiva. Len takýto plyn sa môže opätovne dostať na trh.

"Slovensko je prvou krajinou, kde sa vyskúša platforma Retradeables. Veríme, že naše priekopnícke skúsenosti v kľúčových odvetviach, ako je správa budov, automobilový priemysel a maloobchod, inšpirujú ďalšie európske štáty, aby sa pripojili k platforme a podporili ideu cirkulárneho používania chladív, extrahovaných zo zariadení HVAC-R. Retradeables sú nevyhnutné pre náš prechod na uhlíkovú neutralitu do roku 2050," dodáva V. Orovnický.

Foto: Retradeables

Podobné články