Stavebná priemyslovka v Trenčíne dostala pri obnove solárny systém

05.10.2018, Štefan Kuča | Budovy

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne má za sebou rekonštrukciu. Na jej obnove sa podieľal aj najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov Thermo|Solar Žiar.

Thermo|Solar dodal na stavbu 98 slnečných kolektorov TS 300. Tie sú teraz namontované na streche bazénovej haly a slúžia na ohrev bazéna a prípravu teplej vody pre školu. Po rekonštrukcii získala Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne energetický certifikát a bola zaradená do energetickej triedy A0 ako jedna z prvých, ak nie úplne prvá, na Slovensku. Podľa tohto certifikátu podiel energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje 17,4 percenta, hovorí Alfréd Gottas, riaditeľ Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Skola-kolektory-Trencin-1-X.jpg

"Naša firma sa podieľala na jednej z prvých a zároveň najprogresívnejších rekonštrukcií školy do energetickej triedy A0 na Slovensku. Išlo o komplexnú architektonickú aj energetickú obnovu celého objektu. Aktívne sme sa do akcie zapojili na jar 2016, keď sme sa zúčastnili na spracovaní projektovej dokumentácie obnovy stavebnej priemyslovky v Trenčíne. Z energetického pohľadu je po vykurovaní najväčším spotrebičom plavecký bazén s rozmermi 25 x 12 metrov. Na ohrev bazéna a prípravu teplej vody sa na streche bazénovej haly na pomocnej oceľovej konštrukcii namontovalo 98 kolektorov TS 300. Tie sú rozdelené do 14 blokov po sedem kusov. Kolektormi získané teplo sa využíva na ohrev teplej úžitkovej vody v dvoch zásobníkoch po tisíc litrov a na ohrievanie bazénovej vody. Doohrev zabezpečuje vlastná plynová kotolňa v areáli školy," vysvetlil A. Gottas.

Solárny systém bol nainštalovaný tento rok na jar, do prevádzky ho uviedli začiatkom júla. Thermo|Solar dodal slnečné kolektory a k nim základné príslušenstvo zmluvnému montážnemu partnerovi, ktorý sa postaral o správnu inštaláciu solárneho systému. Po rekonštrukcii získala škola energetický certifikát a zaradili ju do energetickej triedy A0, s podielom energie z obnoviteľných zdrojov 17,4 perc.

Skola-kolektory-Trencin-2-X.jpg

Skola-kolektory-Trencin-4-X.jpg

 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne má za sebou komplexnú architektonickú, stavebnú aj energetickú obnovu


 

"Táto zákazka potvrdila, že slnečné kolektory sú jedným z najefektívnejších obnoviteľných zdrojov energií a majú svoje miesto pri zvyšovaní energetických tried v rámci energetických certifikátov budov. Solárne systémy majú svoje miesto všade, kde sa pripravuje a ohrieva väčšie množstvo teplej vody. Veľkoplošné inštalácie slnečných kolektorov z Thermo|Solaru spoľahlivo slúžia napríklad aj pri príprave teplej vody v nápravno-výchovnom ústave v Želiezovciach, v mliekarňach, hoteloch, na horách, ale aj na púšti pri odsoľovaní morskej vody v Ománe. V poslednom čase vzrástli počty inštalácií solárnych systémov firmy na bytových domoch aj v zahraničí, kde sa preukázalo, že sú pri správnom návrhu rentabilné aj bez podpory štátu. Návratnosť investície pri bytových domoch závisí od rozličných faktorov a spravidla sa pohybuje na úrovni približne desať rokov. Medzi faktory, ktoré to ovplyvňujú, patrí množstvo spotrebovanej teplej vody," poznamenal A. Gottas.

Slnečné kolektory sa používajú najmä na prípravu teplej vody, ale uvedená škola v Trenčíne, ale i ďalšie realizácie predovšetkým pri rodinných domoch ukazujú, že sa úspešne uplatnia aj pri podpore vykurovania alebo ohreve bazéna.

Solárny systém sa dá dimenzovať z rozmanitých hľadísk a záleží na mnohých faktoroch a obmedzeniach. Zdvojnásobenie počtu kolektorov sa automaticky nerovná zdvojnásobeniu solárnych ziskov, a teda aj úspory. Zvyšovaním počtu kolektorov stúpa percento pokrytia energie zo slnka, klesá však energetický zisk z jedného kolektora . Ekonomicky zmysluplné pokrytie ohrevu pitnej vody pomocou solárneho systému v bytovom dome je maximálne 50-60 perc.

Skola-kolektory-Trencin-5-X.jpg

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články