Synagóga v Žiline sa rekonštruuje, vstupné dvere má od Schüca

13.08.2014, Václav Michalčík | Budovy

Budova synagógy v Žiline sa považuje za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom. Na jej obnove sa podieľala aj spoločnosť Schüco.

Budova Neologickej synagógy v ŽilineNeologická synagóga v Žiline stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Je dielom nemeckého architekta prof. dr. Petra Behrensa (1868-1940), ktorý sa považuje za jedného z krstných otcov modernizmu. Stavba je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok ju zapísali 5. novembra 1963 pod číslom 89/1963.

Vzhľadom na zlý stav budovy sa občianske združenie Truc sphérique, v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Žilina, rozhodlo pripraviť projekt na rekonštrukciu synagógy s cieľom vytvoriť výstavný priestor európskeho rozmeru. Pri obnove synagógy, ktorá sa začala v roku 2012, spolupracuje viacero partnerov a podporovateľov. Patrí medzi nich aj spoločnosť Schüco, ktorá dodala materiál na vstupné dvere tvoriace vstup do infocentra. V tomto priestore sa v súčasnosti už konajú rozličné vernisáže a výstavy.

"Projekt nás zaujal svojou unikátnosťou a významom. Vďaka obnove synagógy sa nielenže zachránila jej historická hodnota, ale vytvoril sa aj reprezentatívny priestor na šírenie kultúry. Preto nás veľmi teší, že sme sa na prácach mohli spolupodieľať," hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco International KG na Slovensku.

Rekonštrukcii synagógy predchádzal dôsledný pamiatkový výskum. Architektonické riešenie pripravené renomovanými odborníkmi zdôrazní monumentalitu priestoru a jeho novú funkčnosť. Autori projektu plánujú v synagóge okrem samostatných výstav organizovať podujatia zamerané na neformálne vzdelávanie a výskumné aktivity.

Foto: zilina-gallery.sk, Schüco

Podobné články