Trať Považská Teplá - Žilina chce najlacnejšie obnoviť Alpine Slovakia

16.04.2012, SITA | Inžinierske stavby

V obstarávaní na modernizáciu trate Považská Teplá - Žilina predložilo ponuky osem uchádzačov. Najlacnejšie chce železničný úsek obnoviť spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o., Bratislava.

Firma navrhla, že práce vykoná za 126,32 milióna eur (bez DPH), vyplýva zo zápisnice z otvárania ponúk v sídle Železníc SR. Predložená najnižšia cena je o 30 percent nižšia ako odhadované stavebné náklady 180,6 mil. eur. Pod predpokladanú hodnotu prác sa zmestilo všetkých osem ponúk.

Druhú najnižšiu cenu za modernizáciu trate pri Žiline vo výške 127,79 mil. eur navrhlo slovensko-rakúske stavebné združenie firiem v zložení TSS Grade, a.s., Trnava (vedúci člen), Bögl a Krýsl, k.s., Praha, Eiffage Construction SR, s.r.o., Bratislava, a Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. z Linza. Nasleduje spoločná ponuka spoločností Doprastav, a.s. Bratislava (vedúci člen združenia), a českej firmy Subterra, a.s., z Prahy vo výške 132,45 mil. eur.

Spoločnosti Skanska SK, a.s., Bratislava (vedúci člen skupiny), a Skanska, a.s., Praha, predložili ponuku s cenou 147,26 mil. eur, OHL ŽS, a.s., Brno (vedúci člen), a Váhostav-SK, a.s., Žilina, navrhli 149,48 mil. eur a skupina Eurovia CS, a.s., Praha (vedúci člen), Eurovia SK, a.s., Košice, a GJW Praha, spol. s r.o., dali ponuku 152,06 mil. eur.

Nasledujú ponuky združenia Viamont DSP, a.s., Ústí nad Labem (vedúci účastník), a Strabag, s.r.o., Bratislava, vo výške 155,21 mil. eur a združenia Chládek & Tintěra, s.r.o., Bratislava (hlavný člen združenia), a ViOn, a.s., Zlaté Moravce, v objeme 155,94 mil. eur.

Súčasťou prác, plánovaných na tri roky, bude aj obnova železničných staníc Bytča a Dolný Hričov. Na žilinskej železničnej stanici majú byť vykonané len úpravy na oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach a diaľkové riadenie na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove Riadiaceho strediska energetiky Žilina.

Projekt modernizácie trate medzi Považskou Teplou a Žilinou má byť financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava. Uchádzači museli predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného zamerania, ktoré uskutočnili za posledných päť rokov. Aspoň jedna zmluva na stavbu mala mať hodnotu viac ako 100 mil. eur.

Podobné články