Efektívnosť použitia vencového debnenia a moderné debniace metódy

03.09.2023, Pavol Hrabovský | Materiály, technológie, konštrukcie

Vencové debnenie dlho potvrdzovalo svoj význam a stavbári majú k nemu rešpekt. Najmä vtedy, ak si nie sú istí správnou metódou. Pokrokové systémy a moderné debniace metódy sa však presadzujú aj v tejto sfére.

Popri technologickom vývoji sa inovujú aj procesy a materiály, ktoré sa používajú pri výstavbe budov. Pokrok sa nevyhol ani metódam debnenia, ktoré nájdeme v prípade striech s veľkými povrchmi, no aj pri klasickej rodinnej realizácii.

Debnenie-Velox-1-X.jpg


Návrat k prírodným zdrojom

Štýl debnenia sa dodnes líši a prispôsobuje druhu stavby. V prípade výškových budov sa stretávame s debnením pomocou železobetónových panelov. V rámci rodinnej výstavby sa okrem strešného debnenia využíva aj s metóda tzv. strateného debnenia, ktoré dokáže vytvoriť plnohodnotné steny.

Práve pri rodinnej výstavbe sa najčastejšie objavuje debnenie, ktoré sa vracia k prírodným zdrojom, keďže jeho základ tvorí štiepkovocementová doska. Popri pridanej ekologickej hodnote poskytuje aj možnosť finančnej návratnosti, keďže vyniká dobrými termoizolačnými vlastnosťami. Na rovnakom systéme je založené aj debnenie vencov od spoločnosti Velox, ktoré kombinuje rýchlosť, bezpečnosť a udržateľnosť.


Plusy moderných systémov

Hlavné výhody moderného systému vencového debnenia možno zhrnúť na základe niekoľkých faktorov:

  • Bezpečnosť a kvalita. Pri akejkoľvek stavebnej práci je bezpečnosť na prvom mieste. Debniacie systémy sú vyvinuté s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pracovníkov. Systém debniacich dosiek od Veloxu je pomerne ľahký, čo znižuje riziko úrazov pri manipulácii. Systém je navrhnutý tak, aby zabezpečili konzistentnú kvalitu konštrukcie, čo vedie k dlhšej životnosti stavby a menšiemu riziku porúch.
  • Udržateľnosť a ekológia. Ekológia a environmentálne štandardy sa čoraz viac dostávajú do popredia všetkých stavieb. Dosky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov, ich dizajn minimalizuje odpad a materiálové straty. Týmto spôsobom prispievajú k zníženiu environmentálneho vplyvu výstavby a zároveň umožňujú stavebným firmám splniť rastúce environmentálne štandardy.
  • Flexibilita a inovácia. Debnenie je navrhnuté s ohľadom na rozličné stavebné potreby a špecifikácie. Táto flexibilita umožňuje prispôsobiť debnenie vencov rozmanitým typom konštrukcií a architektonickým návrhom.

Moderné systémy debnenia si tak postupne získavajú silné miesto na stavebnom poli. Priaznivcov si našli aj u našich západných susedov. Len v Českej republike sa systém od Veloxu stal základom pre viac ako tisíc rodinných domov.

Foto: Velox

Podobné články