QR kódy: ako ich dnes možno efektívne využiť v stavebníctve?

19.04.2024, Tereza Štosová | Materiály, technológie, konštrukcie

QR kódy sú dnes všade okolo nás: na informačných plagátoch, reklamných letákoch i vstupenkách na kultúrne podujatia. Mnohé reštaurácie ich začali počas pandémie dávať na stôl pre bezdotykové menu a platby.

Kto pozná používanie QR kódov z praxe, ten vie, aké rýchle je skenovanie a načítanie informácií z nich. Práve vďaka tomu sa rozšírili od zákazníkov až do priemyselných odvetví vrátane stavebníctva. Ako je možné túto technológiu efektívne využívať pri výstavbe a správe nehnuteľností, vysvetľuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu procesov v stavebníctve zo spoločnosti PlanRadar.

QR-kod-PlanRadar-2-X.jpg


Populárna, široko využiteľná technológia

QR-kod-PlanRadar-1-X.jpg"Spôsob, akým QR kódy fungujú, je prekvapujúco jednoduchý. Aj preto je táto technológia taká populárna a široko využiteľná. Každý QR kód sa skladá z čiernych a bielych štvorcov, ktoré predstavujú číselné kódy, kam sa dajú previesť informácie počas žmurknutia oka," hovorí I. Petráš.

Podľa neho je prirodzené, že sa čoraz častejšie využívajú aj v stavebníctve. "QR kódy umožňujú rýchlo a spoľahlivo načítať potrebné informácie priamo na konkrétnom mieste, ktoré pracovníka zaujíma. To je, pravdaže, nielen veľmi pohodlné a praktické, ale z dlhodobého hľadiska to tiež predchádza nedorozumeniam. Tým sa šetria náklady a rastie efektívnosť práce," poznamenáva.

QR kódy majú veľa predností. Predovšetkým sa ľahko používajú a nevyžadujú drahé vybavenie ani znalosť náročného know-how. Dajú sa ľahko vytlačiť alebo nastriekať na všetky možné druhy povrchov. QR kód umožňuje udržiavať potrebné dáta v aktuálnom stave bez toho, aby ste museli pravidelne vymieňať vývesné štítky. Prostredníctvom obyčajnej čítačky na mobilnom zariadení získajú potrebné informácie o projekte všetci zainteresovaní pracovníci.

QR-kod-PlanRadar-3-X.jpg


Spôsoby využitia QR kódov

1. Efektívna dokumentácia počas výstavby
QR kódy výrazne uľahčujú prehľad o procese výstavby, keď digitálnou formou zjednodušujú dokumentáciu a vedenie stavebného denníka. Každá časť stavby môže byť označená QR kódom obsahujúcim informácie o dátume inštalácie, použitých materiáloch, dodávateľoch a dokonca aj o závadách či kontrolných zoznamoch chýb. Tým sa minimalizuje riziko nedorozumenia a prerušenia stavebných prác. Rôzni pracovníci môžu skenovať QR kódy a získavať tak podrobné údaje o problémoch, sledovať vykonané práce a zaznamenávať vlastnú činnosť, čo zlepšuje efektívnosť komunikácie a minimalizuje stratu informácií.


2. Sledovanie materiálov a vybavenia
QR kódy umožňujú jednoduché sledovanie použitých materiálov a vybavenia od výroby až po inštaláciu. Každému možno priradiť vlastný QR kód, ktorý obsahuje informácie o dodávateľovi, dátume výroby, spôsobe využitia a ďalších relevantných údajoch. Týmto spôsobom sa dá sledovať pohyb materiálu a zistiť jeho históriu, čo pomáha pri dodržiavaní štandardov a riadení kvality. Výbornou pomocou je aj pre facility manažérov.


3. Bezpečnosť na stavbe
QR kódy možno dobre využiť aj pri zlepšovaní bezpečnosti na stavbe. Pracovníci môžu skenovať QR kódy umiestnené na zariadeniach alebo strojoch, aby získali prístup k bezpečnostným pokynom a inštrukciám na ich používanie, čím sa minimalizuje riziko pracovných úrazov a celkovo sa zlepšuje pracovné prostredie. Možno tak zabezpečiť aj evidenciu zodpovedných osôb a záznamov o prevádzke, čo popri zvýšení efektívnosti prispieva práve k bezpečnej prevádzke stavebného vybavenia. To isté platí aj pre údržbu a správu už skolaudovaného objektu.


4. Komunikácia a servisné záznamy
QR kódy môžu tiež slúžiť na zlepšenie komunikácie medzi všetkými stranami podieľajúcimi sa na projekte. Napríklad subdodávatelia a ich tímy môžu mať vďaka QR kódom prístup k aktuálnym plánom, inštrukciám či servisným záznamom potrebným na ich prácu. To umožňuje rýchle a najmä presné spoločné využívanie informácií, čo vedie k znižovaniu chýb plynúcich zo zlej komunikácie či práce so zastaranými dátami.


5. Prenos informácií o modeli budovy (BIM)
Pomocou QR kódov možno ľahko odovzdávať informácie o modeli budovy (Building Information Modeling, BIM) komukoľvek s inteligentným zariadením. Kódy sa jednoducho umiestnia na rozličné časti staveniska a každý subdodávateľ tak získa okamžitý prístup k 3D informáciám o budove priamo na svojom smartfóne. Napríklad v každom byte nového rezidenčného komplexu môže byť umiestnený QR kód, ktorý umožní prezrieť si najnovšie výkresy a plánované vybavenie. Týmto spôsobom sa výrazne znižuje riziko chýb.

QR-kod-PlanRadar-4-X.jpg


Efektívne spoločné využívanie informácií

V dnešných moderných časoch má už väčšina stavebných pracovníkov smartfóny, čo vyslovene nahráva väčšiemu využívaniu QR kódov v praxi ako efektívneho nástroja na zdieľanie informácií. Táto trendová zmena odráža potrebu komplexnej komunikácie medzi všetkými zúčastnenými stranami, a to najmä na rozsiahlych projektoch s vysokým počtom subjektov.

"Použitie QR kódov v stavebníctve umožňuje stavbyvedúcim aj všetkým pracovným tímom ľahký prístup k dôležitým dátam a uľahčuje ich zdieľanie. S rastúcou popularitou a postupným zavádzaním technológie QR kódov do digitálnych platforiem pre realitných profesionálov sa ich potenciál rýchlo šíri v celom odvetví. To predstavuje významný pokrok smerom k efektívnejšiemu a bezpečnejšiemu vykonávaniu stavebných prác," dodáva I. Petráš.

Foto: PlanRadar

Podobné články