Je najvyšší čas zmeniť v SR legislatívu týkajúcu sa drevostavieb

24.08.2023, Henrieta Kiššová | Materiály, technológie, konštrukcie

Je najvyšší čas zmeniť v SR legislatívu týkajúcu sa drevostavieb. Tvrdí to Slovenská rada pre zelené budovy, ktorá úpravu podporuje rozsiahlym odborným dokumentom o výhodách stavieb na báze dreva.

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb, ktorú Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) podporila prípravou rozsiahleho pozičného dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu. SKGBC spolu so svojimi členmi, s ďalšími združeniami a s odborníkmi z akademického prostredia založili pred rokom Iniciatívu za moderné drevostavby s cieľom podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. Iniciatíva má dnes 11 partnerov a 18 podporovateľov.

Drevostavby-SKGBC-1-X.jpg

 Obytný dom Barnim Kante, Teutoburger Platz, Berlín, Nemecko


 

"Využívanie dreva ako ťažiskovej suroviny pre drevostavby je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné, najmä pre aktuálne platné technické predpisy. Drevo ako materiál pritom spĺňa všetky dnešné požiadavky na energetickú efektívnosť a uhlíkovú neutralitu a predstavuje výrazný prvok pozitívne vplývajúci na dekarbonizáciu sektorov ako napríklad stavebníctva, budov alebo priemyselnej výroby," hovorí Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC.

Drevostavby-SKGBC-2-X.jpg

 Eisberg, Berlín, Nemecko


 

Čo je potrebné zmeniť

Aktuálne predpisy na Slovensku dnes umožňujú stavať na báze dreva len do výšky piatich nadzemných podlaží a nedovoľujú rozvoj vyšších drevostavieb, čo je oproti predpisom v iných krajinách podhodnotené. Táto výška je v súčasnosti nedostatočná vzhľadom na vysoké ceny pozemkov a efektívnosť ich využitia, a to najmä v Bratislave a v ostatných krajských mestách, čo odrádza investorov od realizácie drevostavieb.

"Pre plné využitie dreva ako stavebného materiálu je potrebná úprava súčasne platných predpisov, čím sa môže vytvoriť priestor na uplatnenie moderného spôsobu výstavby na Slovensku. Zároveň to pomôže s plnením ambícií v Pláne obnovy, Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale i so zmierňovaním účinkov na životné prostredie, prinesie zdravšie budovy a v neposlednom rade pomôže s celkovou modernizáciou krajiny," poznamenáva P. Kukura. Stavebné materiály z dreva musia byť podľa neho súčasťou riešení na dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050.

Drevostavby-SKGBC-3-X.jpg

 Apartmánový dom Lilleby, Trondheim, Nórsko


 

Hlavné argumenty pre výstavbu z dreva

 • Zmierňovanie vplyvov klimatickej krízy: drevo a jeho výrobky majú schopnosť dlhodobo viazať uhlík uložený v drevnej hmote. Použitie týchto výrobkov v drevostavbách má za dôsledok spomalenie uvoľňovania emisií uhlíka do atmosféry, a to nielen počas samotnej životnosti drevostavby, ale i počas následného kaskádovitého využitia týchto drevených výrobkov.
 • Rýchlosť výstavby: výrazné, 30- až 50-percentné skrátenie času výstavby drevostavieb v porovnaní so štandardnými objektmi. Využitie prefabrikácie mnohých dielcov vo výrobných halách, ktoré nezávisí od počasia a výrazne skracuje čas strávený priamo na stavbe. Takto vyrobené stavebné dielce zabezpečujú vysokú presnosť a znižujú pravdepodobnosť možného poškodenia pri manipulácii, čím sa opäť výrazne redukuje čas výstavby, ale i potreba pracovnej sily na stavenisku. Ďalšiu významnú časovú výhodu drevostavieb poskytuje modulárna výstavba.
 • Technológia výstavby: využitie suchého procesu výstavby, ktorý nevyžaduje technologické prestávky na vyschnutie či vyzretie materiálov. Vďaka tomu je možné predĺženie stavebnej sezóny aj do obdobia s nižšími vonkajšími teplotami. Po dokončení stavba nemusí vysychať, preto už od začiatku ponúka zdravšie bývanie s ideálnou vlhkosťou vzduchu v interiéri a nižšiu spotrebu energie na vykurovanie v prvých rokoch užívania stavby.
 • Udržateľnosť a obnoviteľnosť: drevo je materiál, ktorý možno získať prostredníctvom čisto prírodných procesov, akými sú sadenie a opätovná výsadba, cez programy obhospodarovania lesov, ktoré zahŕňajú postupy ako napr. selektívna ťažba, ktorá umožňuje pokračovať v raste menším stromom, kým sa ťažia väčšie. Drevo sa považuje za jeden z najuniverzálnejších obnoviteľných materiálov, ktorého životný cyklus sa môže výrazne predĺžiť cez kaskádovanie.
 • Nižšia hmotnosť: drevostavby možno realizovať aj na menej únosnom podloží či v dopravne ťažko dostupných miestach. To má za následok zníženie finančných nákladov na zabezpečenie logistiky a najmä na dimenziách zakladania stavby.
 • Vysoká, konzistentná kvalita je zaručená najmä prefabrikáciou stavebných dielcov v továrni, kde je umožnená vyššia miera kontroly výrobkov a pracovníkov. Opakujúce sa technológie a postupy redukujú množstvo omylov a chýb (i zranení pri práci), čím garantujú vyššiu presnosť a menej odpadu. Mnohí renomovaní výrobcovia a dodávatelia používajú certifikovaný a priebežne kontrolovaný systém kvality.
 • Jednoduchosť výstavby v porovnaní s tradičnými konštrukciami z betónu, ocele alebo tradičných murovacích materiálov.
 • Vysoká presnosť: súčasné moderné materiály pre drevostavby vďaka digitálnej prefabrikácii vykazujú vysokú presnosť, čo má významný pozitívny vplyv na kvalitu stavieb, rýchlosť výstavby a zníženie nákladov súvisiacich s vyrovnávaním nepresností, ako je to napr. pri tradičnej výstavbe.
 • Energetická efektívnosť: drevo má vďaka svojej prirodzenej bunkovej štruktúre vysokú izolačnú schopnosť. To znamená, že drevostavby vyžadujú menej energie na vykurovanie a chladenie.
 • Tepelno-izolačná schopnosť: oproti iným materiálom (sklo, betón, oceľ) má drevo nízku tepelnú vodivosť. Lepšie zadržiava teplo a má zároveň dobré akumulačné vlastnosti.
 • Mechanické vlastnosti sú priaznivé, najmä v pomere k hmotnosti dreva.
 • Schopnosť viazať uhlík z ovzdušia (tzv. sekvestrácia uhlíka): táto funkcia dreva prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého (CO₂), keďže uhlík je na určitý čas viazaný v produktoch z dreva.
 • Zdravé vnútorné prostredie: drevo má schopnosť regulovať úroveň vlhkosti v prostredí, čo vytvára príjemnú vnútornú klímu. Navyše drevo ako prírodný materiál pozitívne vplýva na fyzickú a duševnú pohodu človeka, pozitívne ovplyvňuje efektívnosť práce i kreativitu a pomáha znižovať úroveň stresu. Ako prírodný materiál emituje menej prchavých organických látok ako bežné stavebné materiály.
 • Vlastnosti pri požiari: drevo má nízku tepelnú vodivosť, preto konštrukcie a ich spoje nie sú pri požiari namáhané tepelnou rozťažnosťou. Okrem toho, vytvára zuhoľnatenú vrstvu, ktorá má pri šírení požiaru spomaľovací charakter.
 • Zvuková absorpcia: veľmi dobré akustické vlastnosti dreva zahŕňajú absorpciu zvuku a schopnosť útlmu akustickej energie, čím dochádza k spomaleniu rýchlosti šírenia sa zvuku.
 • Priestorová efektívnosť: vďaka nižšej hrúbke obvodového muriva oproti murovaným stavbám pri rovnakých parametroch má pri zhodne obostavanom priestore drevostavba približne o 10 percent viac podlahovej plochy. Predstavuje to približne jednu miestnosť strednej veľkosti v dome navyše, v porovnaní so stavbami zo štandardných materiálov.
 • Nižšie vedľajšie náklady: drevostavby majú nižšie náklady na likvidáciu alebo recykláciu stavby, dopravu a deponovanie stavebného materiálu. V prípade využitia miestnych materiálov je ešte výraznejšia úspora v doprave. Výhodou prírodných materiálov, akým je drevo, sú taktiež nižšie náklady na ich spracovanie v dôsledku použitia menšieho množstva energie a štandardného strojového vybavenia a nástrojov. Zdravé prostredie drevostavieb a vyššia kvalita vnútorného prostredia budov vedú aj k zníženiu nákladov súvisiacich so zdravotnými komplikáciami.
 • Ďalšie výhody počas výstavby: nižšia prašnosť a menší hluk na stavenisku (zásluhou použitia menšieho množstva ťažkého i ľahkého strojového vybavenia) sú dôležité, ak sa výstavba realizuje v obývaných lokalitách. Jednoduchosť a variabilnosť konštrukcií a možnosť prispôsobenia priamo na stavenisku.

Celý dokument s názvom Ako priniesť výhody drevostavieb na Slovensko? si môžete pozrieť na webstránke SKGBC.

Drevostavby-SKGBC-4-X.jpg

 Wood City, Helsinki, Fínsko


 

Partneri a podporovatelia iniciatívy

Iniciatíva za moderné drevostavby zastrešovaná SKGBC má 11 partnerov: Corwin SK, Cresco Real Estate, Eset, Immocap, J&T Real Estate, Knauf Insulation, MiddleCap, Peikko Slovakia, Saint Gobain Slovensko, YIT Slovakia, Woodrock.

Zároveň iniciatíve pomáha aj jej 18 podporovateľov: Budovy pre budúcnosť, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Inštitút pre pasívne domy, Inštitút Slovenskej komory architektov, Kontrakting, Manifest 2020, Metropolitný inštitút Bratislavy, Pokorny architekti, Poláček & Partners, R.A.U. - QArtAll atelier, Siebert + Talaš, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Staviame z dreva, VÚB banka, Zelená stavba, Zväz spracovateľov dreva.

Foto: SKGBC

Podobné články