Čím sú štiepkovocementové dosky lepšie ako tradičné materiály?

30.05.2023, Pavol Hrabovský | Materiály, technológie, konštrukcie

Na dostupnosť a ceny materiálov vplýva množstvo faktorov, ktoré nútia spotrebiteľa hlbšie premýšľať nad cenou stavby. Ako vychádzajú moderné alternatívy výstavby oproti tradičným materiálom a postupom?

Obdobie výstavby rodinných domov zažíva rozmach už niekoľko rokov. Pri realizácii každej nehnuteľnosti je dôležitým faktorom celková cena výstavby. Počas posledných rokov zažíva trh s nehnuteľnosťami rozmach v stúpaní cien. Hneď niekoľko faktorov dokázalo vyhnať trh nad historické maximá. Ide predovšetkým o globálne krízy či celkový dopyt po bývaní a nedostatok rezidenčných budov v blízkosti veľkých miest.

Stavba-Velox-1-X.jpg


Ekonomické rozhodnutie?

Len v priebehu posledných dvoch rokov dokážeme podrobne sledovať postupný rast cien stavebných materiálov, čo sa neskôr odráža na samotnej cene nehnuteľností. Historické maximum dosiahla cena hliníka, svoje maximá prekonalo aj olovo s meďou. Celkovo sa na začiatku roku ceny pohybovali až v 38-perc. náraste oproti roku 2020. Zvýšenie cien materiálu malo za následok aj zvýšenie cien práce, a to vrátanie novej výstavby po renovácie.

Dilema ostáva na pleciach spotrebiteľa, ktorý má podľa dostupných dát len dve možnosti. Prvou je investovať do materiálu a ušetriť čas. Druhá možnosť spadá na zakúpenie lacnejších materiálov, ktoré síce ušetria peňaženku, no zvyšujú riziko komplikácií, ktoré sa môžu objaviť pri samotnej výstavbe. Dostávame sa tak prirodzene na križovatku, na ktorej stoja proti sebe tradičné materiály ako pórobetón a tehla oproti moderným štiepkovocementovým doskám.


Tradičná stavba

Využívanie klasického materiálu však nemusí byť menej náročné na peňaženku, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Podľa množstva materiálu musí spotrebiteľ správne naplánovať jeho prepravu na miesto stavby, čo môže cenu zvýšiť. Aj keď má tehla určité termoizolačné vlastnosti, v prípade zatepľovania sa opäť ocitnete v stavebninách, čo vedie k zvýšeniu ceny. Moderné systémy často ponúkajú zateplenie v materiáli, čo šetrí čas aj financie.

Stavba-Velox-2-X.jpg

Spomínané chyby materiálu sa môžu, samozrejme, objaviť u oboch alternatív. V rámci tehlovej výstavby môže ísť o nevhodnú kvalitu tehál, čo môže viesť k nesprávnej inštalácií. Komplikácie môžu vzniknúť aj pri riešení tzv. tepelných mostov.

Ak sú nesprávne izolované, vedie to k únikom tepla, ku kondenzácií a k stratám energie. Na zváženie ostáva aj dodatočná cena údržby budovy, keď môže dôjsť k poškodeniu maltových spojov či narušeniu materiálov z dôvodu preniknutia vlhkosti.


Stávka na čierneho koňa?

Moderné stavebné systémy sa vyznačujú snahou po zjednodušení, aj keď im môže predchádzať zvýšená investícia počas výstavby. Dobrým príkladom sú štiepkovocementové dosky od spoločnosti Velox, ktoré bývajú spojené so zabudovanou tepelnou izoláciou. Vytvára to tak priestor na ušetrenie nutnej investície do zateplenia, ktoré bežná tehla vyžaduje. Steny a stropy sú betónované do vopred pripraveného debnenia z dosiek. Ide o systém tzv. strateného debnenia.

Neuberá to však nič na pevnosti a bezpečnosti stavby. Aj keď sa materiál vyznačuje časovo nenáročnou výstavbou, vyžaduje si vysokú presnosť. Šetrenie tak spočíva v menšom množstve materiálu a znížených nákladoch na pracovnú silu. Dosky sú zároveň šetrné k životnému prostrediu. Vyrábajú sa z mineralizovaného dreva, ktoré bráni vzniku CO₂ a prispieva k znižovaniu emisií.

Aj systém od Veloxu sa nezaobíde bez občasných komplikácií. Pri správnej realizácii výstavby sa však stáva efektívnou alternatívou, ktorá si postupne získava svojich priaznivcov aj v strednej Európe. Na porovnanie, len v Českej republike našiel využitie pre viac ako tisíc rodinných domov.

Foto: Velox

Podobné články