Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu majú nové označenie

13.09.2016, Katarína Dudáková | Materiály, technológie, konštrukcie

Od 1. apríla 2016 platí Zmena Z1 k STN 727221-2, na základe ktorej dochádza k zmene farebného značenia izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS).

Dosky z EPS sa novým spôsobom označujú z dôvodu zmeny používaného retardéra horenia v základnej surovine na výrobu polystyrénu. Jednoduchšie označovanie typov EPS zároveň odráža zmeny v norme STN EN 13 163 a modernejšie výrobné postupy.

V dôsledku zmeny STN EN 13 163 a vďaka používaniu modernejších technológií ustupujú výrobcovia izolačných dosiek z EPS od rozdelenia na základné (Z) a stabilizované (S) typy, pretože dnešné technológie produkujú už len dosky, ktoré majú kvalitu na úrovní stabilizovaných typov. Touto zmenou dochádza k zjednodušeniu a sprehľadneniu vyrábaných typov EPS. Rovnakým spôsobom ako biely EPS sú označené aj tzv. sivé typy EPS.

Vzhľadom na to, že na trhu môžu dnes byť výrobky EPS s obidvoma typmi retardéra horenia, v zmene Z1 normy je popísaný spôsob značenia pre jednotlivé typy expandovaného polystyrénu.

Obrazok-1-X.jpg

Obrazok-2-X.jpg

Tabuľky: Združenie EPS SR

Podobné články