Šetriť na priestorovej akustike sa neoplatí, presvedčí vás The Lab

14.03.2023, Kristína Félová | Materiály, technológie, konštrukcie

Experimentálne online laboratórium The Lab umožňuje z pohodlia domova či kancelárie zažiť na vlastnej koži rozdiel medzi kvalitnou a zlou priestorovou akustikou v rozličných typoch priestorov.

Ceny stavebných materiálov vzrástli vlani takmer o 23 percent. To len ďalej zvýšilo tlak na efektívnosť a hospodárnosť pri výstavbe a rekonštrukcii verejných i súkromných budov. Hoci architekti naliehajú, že z hľadiska dlhodobého užívateľského komfortu netreba šetriť na energetickej účinnosti, akustike a osvetlení, práve posledné dve položky často bývajú "obeťou" škrtania nákladov, hoci rozhodne nie sú najdrahšie. Nevyhovujúca priestorová akustika má pritom vplyv na výkonnosť zamestnancov v kanceláriách, študijné výsledky žiakov v školách a na rekonvalescenciu pacientov v nemocniciach.

Akustika-1-X.jpg


Investícia do kvalitnej akustiky

Napriek vedecky podloženým dôkazom o význame kvalitnej priestorovej akustiky v interiéroch, ktorá by mala čo najvernejšie pripomínať prírodné podmienky, investori nezriedka nechápu, prečo je investícia do kvalitnej akustiky dobrým rozhodnutím. Kým nezačneme v danom priestore reálne fungovať, len ťažko si vieme predstaviť, ako bude na nás vplývať jeho priestorová akustika. Či bude dobre rozumieť hovorenému slovu, aká silná bude ozvena.

"Dokonca aj keď v interiéri už fungujeme, niekedy si nedokážeme vysvetliť, prečo sa v ňom cítime dobre, alebo naopak, nepríjemne. Môže to byť spôsobené práve tým, že si neuvedomujeme, že nám prekáža hluk," hovorí odborník na akustiku v spoločnosti Ecophon Peter Petraško.

Preto sa táto švédska firma rozhodla vytvoriť online projekt The Lab. Ten na praktických ukážkach vysvetľuje, prečo je priestorová akustika dôležitá a ako na nás vplýva. The Lab zároveň umožňuje vplyv priestorovej akustiky "zažiť" na vlastnej koži.

Akustika-2-X.jpg


Tri sekcie online platformy

Online platforma je rozdelená do troch sekcií. Časť Vyskúšať ponúka 12 krátkych videí, ktoré zábavnou formou predstavia kľúčové javy a pojmy v akustike. Videá vysvetľujú, čo je zvuk, ako sa meria a čo je trepotavá ozvena.

Sekcia Preskúmať prináša súhrn záverov vedeckých štúdií a výskumov vplyvu akustiky na ľudské zdravie – fyzické aj mentálne. Dozvieme sa tiež, prečo musia učitelia v škole kričať alebo aký vplyv má priestorová akustika na spotrebu liekov.

Posledná, a pravdepodobne najzábavnejšia časť Experimentovať obsahuje akustický simulátor. Umožňuje nasimulovať rozmanité špecifické akustické prostredia vrátane open-space kancelárie, nemocnice či školskej triedy.

Pomocou audiozáznamu môžu záujemcovia porovnať, ako znie hovorené slovo v rozličných priestoroch, aká je zrozumiteľnosť reči, ozvena či aký je čas dozvuku. Zároveň si môžu porovnať, aký je rozdiel medzi miestnosťou vybavenou akustickými panelmi a miestnosťou bez nich.


Pomôcka pre architektov a projektantov

A keď ste si rozdiel vypočuli, prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., prednostka Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pridáva ďalší dôvod, prečo to nenechať len tak a hluk a nekvalitnú priestorovú akustiku vyriešiť.

"Hluk pôsobí ako stresor, ktorý vyvoláva stresovú reakciu organizmu. Pod vplyvom hluku tak môžu vznikať reakcie v psychickej a neurovegetatívnej oblasti, napríklad môže dôjsť k zmenám krvného tlaku, pulzu či dychovej frekvencie, k zmenám v tráviacom trakte, vo vylučovaní hormónov, k vzniku hypertenzie, neuroticizmu a mnohým ďalším zdravotným problémom," vysvetľuje J. Jurkovičová.

"The Lab pomáha odbornej i laickej verejnosti 'zažiť na vlastné uši' z pohodlia kancelárie či domova, aký výrazný môže byť rozdiel medzi pobytom v prostredí s kvalitnou priestorovou akustikou a bez nej. Aj v tomto prípade platí, že je lepšie raz zažiť, ako stokrát o tom počuť rozprávať niekoho iného. The Lab zároveň môže slúžiť ako pracovná pomôcka pre architektov a projektantov, ktorí tento efekt jednoducho ukážu svojim klientom naživo," poznamenáva P. Petraško.

Architekt Michal Diviš zo štúdia Michal Diviš Architekti dodáva, že "akustika je neviditeľná architektúra, ktorá dokáže významne ovplyvniť, ako sa v tom-ktorom interiéri cítime, a tým zmeniť jej charakter".

Foto: Ecophon

Podobné články