Nástroj plánovania v PlanRadare: jednoduchší dohľad nad stavbou

21.08.2022, Anna Palfiová | Materiály, technológie, konštrukcie

PlanRadar, jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu v stavebníctve, prichádza s nástrojom zameraným na plánovanie. Ten je navrhnutý tak, aby uľahčil výstavbu budov a potom aj ich údržbu a správu.

Nová funkcia Gantt View vylepšuje existujúcu platformu PlanRadaru o vizuálne zobrazenie kľúčových fáz projektu. Vďaka kombinácii užívateľsky prívetivého rozhrania a prehľadného displeja umožňuje vytvárať harmonogramy projektov podľa štandardného, všeobecne uznávaného Ganttovho diagramu. Ten sa pri riadení projektov používa na grafické znázornenie plánovaných činností a ich postupnosti v čase.

PlanRadar-planovanie-1-X.jpg

Je preto neoceniteľným nástrojom, pomocou ktorého si možno udržať dobrý prehľad o postupe prác. V základnej podobe spravidla neobsahuje vzťahy medzi činnosťami, ale práve moderné softvérové riešenie od PlanRadaru ho ponúka.


Online poznámky pre ostatných

Na rozdiel od iných podobných nástrojov Gantt View od PlanRadaru funguje v rámci existujúcej funkcie Ticket. Tá je úplne intuitívna a umožňuje vytvárať, komentovať a informácie o budove využívať spolu s ostatnými účastníkmi procesu v reálnom čase.

V mieste, ktoré vyžaduje pozornosť ostatných, možno v digitálnej schéme stavby pripnúť online poznámku alebo niekomu zadať úlohu na dopracovanie. A to vo forme hlasového záznamu, textu či obrázka. Všetci zúčastnení tak vidia, čo treba urobiť, kto to má na starosti a kedy to má byť hotové.

Gantt View z týchto jednotlivých činností skladá celkovú mozaiku. Svojim používateľom pomáha dokonale plánovať priebeh projektu, zostaviť jasné a prehľadné grafy z existujúcich zoznamov úloh, vytýčiť kľúčové míľniky a ujasniť si, aké kroky majú prioritu. Tým, že prispieva k včasnej identifikácii potenciálnych problémov, predchádza oneskoreniam a zaručuje, aby sa projekty vyvíjali podľa plánu.


Kompatibilita s inými softvérmi

Nová funkcia tiež zaručuje, že prípadné oneskorenia, ktoré sa v priebehu výstavby môžu objaviť, sa dajú ľahko označiť a zvýrazniť na ich rýchle doriešenie. Zároveň pokiaľ dôjde k nejakým zmenám v návrhu projektu, používatelia môžu zadané komentáre rýchlo pretiahnuť v rámci nástroja z miesta na miesto a plán tak podľa situácie efektívne a ľahko aktualizovať. To v podstate znamená, že projektoví manažéri môžu v reálnom čase sledovať akékoľvek spontánne zmeny alebo vývoj realizácie a nič vďaka tomu nezostane bez povšimnutia.

Ďalšou zásadnou výhodou je, že nástroj je kompatibilný s viacerými populárnymi plánovacími softvérmi. Používatelia si tak môžu importovať rozličné dokumenty napríklad z Primavera P6, Microsoft Project alebo ASTA PowerProject a ďalej s nimi už pracovať v rámci platformy PlanRadar.


Intuitívny manažérsky nástroj

"Úspech akéhokoľvek projektu spočíva v schopnosti tímu zostať na správnej ceste a neustále sa zdokonaľovať. Nikde to neplatí viac ako v stavebníctve, kde môže aj najmenšia chyba viesť k fatálnym následkom. Na jedinom projekte sa podieľajú stovky pracovníkov, ktorí sú doň zapojení od fázy plánovania cez výstavbu až po odovzdanie hotovej budovy," hovorí Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti PlanRadar.

PlanRadar-planovanie-2-X.jpg

To si podľa neho vyžaduje komplexný časový plán a aj jasne definované povinnosti a právomoci všetkých zúčastnených. Ak sa to nepodarí docieliť, hrozí oneskorovanie výstavby a zároveň rast nákladov.

"Naša nová funkcia so zameraním na efektívne plánovanie je navrhnutá presne tak, aby takýmto rizikám predchádzala. Projektovým manažérom poskytuje intuitívny nástroj, pomocou ktorého môžu sledovať priebeh projektu a dohliadať na aktivity svojich spolupracovníkov," spresňuje I. Imam.


Užívateľsky komfortné rozhranie

"Sektor stavebníctva a výstavby sa postupne digitalizuje, preto je zásadné, aby každá nová technológia bola prístupná a užívateľsky prívetivá pre všetkých členov tímu. Práve užívateľsky komfortné rozhranie bolo základnou požiadavkou pre túto novú funkciu. Výsledom je, že s našou platformou môže ľahko a rýchlo pracovať prakticky ktokoľvek z radov realitných profesionálov," poznamenáva Sander Van de Rijdt, druhý spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ PlanRadaru.

Funkciu uviedli na trh krátko po predstavení integračného riešenia PlanRadar Connect, ktoré umožňuje bezproblémovú synchronizáciu dát s inými aplikáciami, a to bez nutnosti zložitého kódovania.

Platformu PlanRadar na Slovensku využívajú o.i. napríklad developeri HB Reavis a Reinoo, stavebné spoločnosti Stavflex a Swietelsky, ako aj firmy pôsobiace v oblasti riadenia stavieb Armatrade GRP a ProClienta Group.

Firma PlanRadar získala začiatkom tohto roku od investorov (v investičnom kole série B) celkovo 69 miliónov dolárov na ďalšiu expanziu a technologický pokrok. Peniaze postupne nalieva do širokej škály inovácií vrátane nového technologického centra a špecializovaného tímu na podporu svojej platformy a jej ďalšieho rozvoja.

Foto: PlanRadar

Podobné články