Spoľahlivé utesnenie káblov a potrubí pri vstupe do budov

03.09.2017, Jiří Spurný | Materiály, technológie, konštrukcie

Budova, do ktorej nevedú inžinierske siete, azda ani neexistuje. Ide o silové alebo telekomunikačné káble, vodovodné, odpadové či plynové potrubia.

Spoľahlivé utesnenie vstupov z vonkajšej časti objektu do vnútornej je dôležité, čo zistíme zväčša až vo chvíli, keď do budovy začne prenikať vlhkosť alebo dokonca voda a plyn. Správne utesnenie prechádzajúcich médií pritom predstavuje nielen ochranu majetku, ale aj celej konštrukcie. Vhodné systémové riešenia však nemusia byť vždy zložité a drahé.

Budovy-utesnenie-1-X.jpg

 Utesnenie rúrok a káblov cez čiernu vaňu


 

Nielen spodná voda

Problémom nemusí byť len spodná voda. Nezriedka ide o dažďovú vodu, keď nemôže cez nepriepustné chodníky vsiaknuť do zeme, alebo o povrchovú vodu, ktorá k budove prúdi pieskovým podložím, kde sú káble alebo potrubia uložené. Tesniace systémy sa najčastejšie používajú pri vstupoch káblov a potrubí do budovy cez obvodové steny a podlahy. Výnimkou nie sú ani káblové kanály a servisné alebo vodovodné šachty.

Prevláda mylný názor, že vstupy káblov a potrubí stačí utesniť napríklad montážnou penou. Tá však časom stvrdne a začne sa trúsiť, čo vedie k vzniku netesností. Najlacnejšie riešenie sa potom napokon stáva tým najdrahším. Následné škody a náklady na opravy sú niekoľkonásobne vyššie.


Biela vaňa

Rozlišujeme medzi dvoma základnými typmi stavebných konštrukcií – biela a čierna vaňa. Biela vaňa je monolitická konštrukcia zo špeciálneho betónu prepúšťajúceho vodu. Rizikovými časťami sú práve vstupy káblov, potrubí a ďalších inžinierskych sietí. Ideálnou prípravou otvorov je zabetónovanie pažníc priamo do steny. Pažnice vytvárajú stále kruhové otvory. Môžu byť vyrobené z hrubostenného PVC s cementovým povrchom alebo z vláknitého cementu. Špeciálne povrchy pažníc zabezpečujú dokonalé spojenie s okolitým betónom, a teda aj homogénne spojenie s celou konštrukciou.

Budovy-utesnenie-5-X.jpg

 Vláknocementová pažnica HRD-FU2 a umelohmotná pažnica HRD-FU


 

Veľmi nevhodné je nahrádzanie pažníc rozličnými druhmi hladkých potrubí. Pri zabetónovaní napríklad bežného kanalizačného potrubia dochádza po vychladnutí betónu k odpojovaniu a vzniku trhlín, cez ktoré môže do budovy prenikať voda. Potrubia s tenkou stenou takisto často neudržia svoj kruhový tvar, čím dôjde ku komplikáciám pri následnom utesňovaní káblov a potrubí. Ani použitie bentonitových pásov nie je vhodným riešením. Pásy sa pri betónovaní často porušia a nezabránia prenikaniu vody do budovy.

Dodatočným spôsobom na vytvorenie vhodného otvoru pre káble a potrubia je jadrové vŕtanie. Nevýhodou jadrového vŕtania je jeho náročnosť a čiastočné narušenie konštrukcie.  


Čierna vaňa

Budovy-utesnenie-7-X.jpgĎalším typom stavebnej konštrukcie je čierna vaňa. Ide o konštrukciu z materiálov prepúšťajúcich vodu (napr. bežný betón, tvárnice a pod.). Pri podobných konštrukciách sa nepriepustnosť vody zabezpečuje pomocou rozličných druhov hydroizolácií. Medzi najčastejšie používané patria asfaltové pásy a PVC fólie. Do čiernej vane sa používajú železné alebo nerezové pažnice, ktoré fungujú na princípe pevnej a voľnej príruby. Hydoizolácia je zvieraná práve medzi pevnou a voľnou prírubou, čo zabezpečuje spoľahlivé napojenie na okolitú izoláciu. Tieto pažnice sa dajú použiť tak pri novej výstavbe, ako aj pri rekonštrukciách.

Na dokonalé utesnenie sa do pažnice musí umiestniť vhodné tesnenie, ktoré vyplní priestor medzi pažnicou a prechádzajúcimi médiami. Tesnenie sa môže umiestniť aj priamo do jadrového vŕtania. Tesnenia sa skladajú z prstenca, vyrobeného z odolnej gumy EPDM, a z nerezových prítlačných plátov. Pomocou závitov sa prítlačné pláty sťahujú k sebe a vytláčajú gumu jednak do pažnice, jednak na prechádzajúce médiá, čím sa zaručí spoľahlivé utesnenie celého vstupu.

Budovy-utesnenie-8-X.jpg   Budovy-utesnenie-9-X.jpg

  Tesnenie kábla s tesnením HRD (naľavo) a delené tesnenie HRD-1G s jedným otvorom (napravo)


 

Autor pracuje v spoločnosti Bettra SK, s.r.o., Bratislava 

Foto: Bettra SK

Podobné články