Na registráciu do súťaže Garden Semmelrock je ešte zopár dní

26.10.2022, Silvia Bíňovská | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Firma Semmelrock Stein + Design Dlažby vyhlásila piaty ročník súťaže o najlepší návrh v oblasti záhradnej architektúry. Určená je pre študentov stredných škôl a gymnázií so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.

Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov záhradnej architektúry rodinných domov i verejných priestorov. "Táto súťaž zároveň slúži na podporu študentov pri ich odbornom raste a úspešnom vstupe na trh práce. Veríme, že nás aj tento rok stredoškoláci prekvapia svojimi originálnymi a kreatívnymi návrhmi," hovorí Adriána Kružliaková zo spoločnosti Semmelrock Stein + Design Dlažby, s.r.o.

Semmelrock-sutaz-1-X.jpg


Priebeh súťaže

Do súťaže Garden Semmelrock sa môžu školy a ich študenti zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke www.wienerberger.sk/semmelrock, a to do 31. októbra 2022. Počas ďalšieho obdobia je úlohou súťažiacich pripraviť súťažný návrh a do 28. februára 2023 ho elektronickou formou odovzdať. V prípade záujmu majú študenti možnosť konzultovať svoj projekt osobne alebo elektronicky so zástupcami firmy.

"Súťažiaci si musia zvoliť jedno zo štyroch ponúkaných zadaní a projekt vypracovať podľa bližšie vyšpecifikovaných kritérií. V súťažnom návrhu je potrebné v maximálnej miere využiť produkty Semmelrocku a jasne ich popísať," vysvetľuje A. Kružliaková. Do Garden Semmelrock sa môžu zapojiť jednotlivci alebo tímy zložené maximálne z troch študentov.


Štyri súťažné zadania

Žiaci si aj tento rok môžu vybrať zo štyroch súťažných zadaní: Rodinný dom, Rekonštrukcia kaštieľa, Verejný park a Developerský projekt. Každý súťažiaci má možnosť vypracovať súťažný návrh pre jedno, ale aj viacero zadaní. O víťazoch každej kategórie rozhodne päťčlenná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov firmy Semmelrock a zvolených hostí.

"Hlavnými hodnotiacimi kritériami bude kvalita urbanistického a technického riešenia objektu, ako aj estetické spracovanie návrhu. Komisia bude zároveň posudzovať aj výber produktov Semmelrocku," dodáva A. Kružliaková.


Ceny pre víťazov

Víťaz každej kategórie získa poukážku na nákup spotrebného tovaru v hodnote 200 eur. Rovnaká odmena je pripravená aj pre návrh s najkreatívnejším a najinovatívnejším nápadom. Študenti, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste, dostanú zaujímavú vecnú cenu, podobne ako aj vedúci projektov víťazných prác.

Každý súťažný návrh získa pre svoju školu navyše aj sponzorský dar za 25 eur, víťazné práce dar vo výške 500 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na webovej stránke: https://www.wienerberger.sk/garden-semmelrock.

Foto: Semmelrock

Podobné články