Green Building Summit: cirkularita a udržateľná budúcnosť

21.04.2024, Henrieta Kiššová | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

V Bratislave sa v stredu 24. apríla t.r. uskutoční medzinárodná konferencia Green Building Summit 2024 so zameraním na udržateľné riešenia v architektúre a stavebníctve.

Špičkoví európski experti prídu do hlavného mesta SR s novými témami a budú hovoriť o inovatívnych prístupoch v architektúre a stavebníctve. Zamerajú sa najmä na cirkularitu a obehové hospodárstvo ako cestu k udržateľnej budúcnosti. Program odborného podujatia s názvom Future in Closed Loop pripravili Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) a Slovenská komora architektov. Konferencia sa bude konať v priestoroch reštaurácie Ponton na Dunaji.

Summit-1-X.jpg


Architektúra a láska

Ako podnecovať dlhodobú udržateľnosť? Sme schopní dosiahnuť uzavretý kolobeh používaných materiálov? Ako môže prefabrikácia pomôcť v udržateľnosti stavebných konštrukcií? Akú úlohu hrajú masívne drevené konštrukcie? A čo s tým má spoločné láska?

Architektúra, ku ktorej si vytvárame citové väzby, má pre nás špecifickú hodnotu. Tá je základom tzv. emočnej udržateľnosti. Vnímaniu tohto aspektu sa na konferencii bude venovať Jakob Dunkl, architekt a zakladateľ ateliéru Querkraft architekten z Rakúska. Poetický pragmatizmus je fráza, ktorá zrejme najlepšie vystihuje ambície viedenskej architektonickej firmy. Spolu s Petrom Sappom a Gerdom Erharttom už od roku 1998 hľadajú nekonvenčné riešenia, ako dať ľuďom priestor na rozvoj.

Kasper Fabritius, obchodný a marketingový manažér zo spoločnosti Senaatti z Fínska, presadzuje princíp efektívnosti nehnuteľností vo verejnom sektore a je silným zástancom multilokačnej práce. Na konferencii sa bude venovať téme pracovných ekosystémov budúcnosti. Firma Senaatti sa zaoberá pracovným prostredím a je špecialistom fínskej vlády a rezortu obrany Fínska na oblasť nehnuteľností. K. Fabritius je aktívnym hráčom pri formovaní a implementácii stratégie vládnych pracovísk.


Drevostavby zas a znovu

Masívnym dreveným konštrukciám sa Vittorio Salvadori zo spoločnosti Cree z Rakúska venoval už počas štúdia architektúry. Doktorát z drevostavieb získal na Technickej univerzite vo Viedni. Prefabrikácia ako časovo aj finančne efektívna stratégia sa vo výstavbe objavuje čoraz častejšie, na Slovensku ju znovu objavujeme, tentoraz i v kontexte udržateľnosti a v kombinácii s možnosťami využitia masívnych drevených konštrukcií.

Tejto téme sa bude venovať aj V. Salvadori, ktorý pred príchodom do firmy Cree pôsobil šesť rokov ako architekt pre rakúske architektonické kancelárie a vyhral niekoľko medzinárodných súťaží. Jeho články boli publikované na svetovej konferencii World Conference of Timber Engineering a preložené do niekoľkých jazykov.


Udržateľné mestá a architektúra

Udržateľné mestské projekty a vytváranie zmysluplných mestských častí je leitmotívom práce spoločnosti JKMM z Fínska. Jej šéf a partner Samppa Lappalainen príde na Green Building Summit s témou udržateľnosti cez znovuzrodenie. Jeho kancelária má kľúčovú úlohu pri spájaní rozličných záujmov developerov a investorov, zároveň však zabezpečuje vysokú kvalitu architektúry.

Tejto téme sa bude venovať aj Alfred Berger, architekt a zakladateľ Berger-Parkkinen Architekten z Rakúska. Prvý súťažný úspech A. Berger zaznamenal už v roku 1990 s arénou Alberta Schultza vo Viedni, čo bolo ihneď po ukončení jeho štúdií na viedenskej Akadémii výtvarných umení. V rokoch 1994-1998 tu pôsobil u profesorov Tima Penttiläho a Massimiliana Fuksasa. Vlastné architektonické štúdio založil s Tiinou Parkkinen v roku 1995. A. Berger neskôr pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na Technickej univerzite vo Viedni a od roku 2013 ako predseda spoločnosti Timo Penttilä.

Nevyhnutnou súčasťou cirkularity sú prírodné systémy. Ich dôležitosti v kontexte udržateľnej architektúry a architektonickej kvality sa bude venovať Milan Tomac, architekt a partner z Enota Architects zo Slovinska. M. Tomac ukončil štúdium na ľubľanskej Fakulte architektúry v roku 1998, ten istý rok spoluzaložil architektonickú kanceláriu Enota. Za svoju prácu v ateliéri získal množstvo ocenení, jeho práce sa prezentovali na mnohých výstavách a publikovali v odborných a široko zameraných publikáciách po celom svete. M. Tomac prednáša na školách, konferenciách a sympóziách v Slovinsku aj v zahraničí.

Foto: SKGBC

Podobné články