Súťaž Stavba roka 2017: uzávierka prihlášok je 30. novembra

27.11.2017, Peter Steighauf | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Kvalitné stavebné diela a budovanie pozitívneho imidžu slovenského stavebníctva podporí 23. ročník súťaže Stavba roka. Stavebníci, projektanti či zhotovitelia môžu podávať prihlášky do konca novembra.

Stavba roka – najvýznamnejšia súťaž slovenského stavebníctva, čoskoro získa nominácie pre nadchádzajúci, 23. ročník. Prihlášky do súťaže Stavba roka 2017 možno podať najneskôr vo štvrtok 30. novembra t.r.

"Víťazi Stavby roka 2016 potvrdili, že stavebníctvo na Slovensku dosahuje celoeurópske štandardy. Ako sektor máme tradíciu, zázemie a množstvo odborných skúseností. Vnímame ako povinnosť odovzdať tieto cenné poznatky nastupujúcej generácii mladých adeptov zaujímajúcich sa o stavebníctvo. Práve súťaž Stavba roka je pre nás ako spoluorganizátora výbornou príležitosťou," hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Panorama-City-9-X.jpg

 Titul Stavba roka 2016 a hlavnú cenu v 22. ročníku súťaže získal komplex Panorama City v Bratislave


 

Novostavby aj rekonštrukcie

"O víťazstvo môžu zabojovať všetky stavby umiestnené na Slovensku, ktoré spadajú do kategórie budov a inžinierskych stavieb, teda napríklad diaľnic či železníc. Môže ísť o novostavby, ale aj rekonštrukcie či obnovy," vysvetľuje Alojz Kopáčik, prezident združenia ABF Slovakia, ktoré je hlavným vyhlasovateľom súťaže.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou v dvoch kolách. "Posudzuje sa predpísaná technická dokumentácia a vykonáva sa aj obhliadka každej stavby. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu či energetickú náročnosť. Nezabúda sa, prirodzene, ani na celospoločenský prínos, ktorý stavby vytvorili," vysvetľuje A. Kopáčik.


Podmienka účasti

Novinkou je, že odborná porota môže udeliť dve hlavné ceny – samostatne v kategórii budov a v kategórii inžinierskych stavieb. Momentálne sa na základe prichádzajúcich nominácií kreuje zloženie expertnej poroty. Budú ju tvoriť zástupcovia z praxe (architekti, projektanti), akademického sektora a zo štátnej správy. V rámci 23. ročníka súťaže Stavba roka sa opäť uskutoční aj 9. ročník online ankety o Cenu verejnosti. Tá bude udelená na základe hlasovania spusteného v spolupráci s portálom Zoznam.sk.

Základnou podmienkou účasti v súťaži Stavba roka 2017 je dokončené dielo, ktoré bolo skolaudované v období od apríla 2016 do novembra 2017. Prihlášku do súťaže môže podať stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor. Uzávierka je vo štvrtok 30. novembra 2017, odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie sa vyžaduje do 20. decembra 2017.


Výsledky vyhlásia v apríli 2018

Porota bude hodnotiť v dvoch kolách, pričom jednotlivé stavby posúdi od januára do marca 2018. Nasleduje hlasovanie verejnosti, ktoré bude v marci 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 11. apríla 2018 v Bratislave na galavečere, ktorý odvysiela RTVS. Súčasťou podujatia bude slávnostné otvorenie veľtrhov Coneco a Racioenergia.

Vyhlasovateľmi Stavby roka 2017 sú: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o.

Ďalšie informácie:

 Oficiálny web súťaže
Štatút a podmienky súťaže

Foto: Ľubo Stacho

Podobné články