Ako sa menia a ako budú vyzerať naše domovy v blízkej budúcnosti?

10.12.2022, Anna Palfiová | Správy z firiem

Meniaci sa vkus v oblasti bytového dizajnu neodráža len krátkodobé módne výstrelky, ale vyjadruje aj spoločenské zmeny a obavy. Hovoria o tom výsledky prieskumu spoločnosti PlanRadar.

Spoločnosť PlanRadar, tvorca poprednej európskej platformy na riadenie stavieb a správu nehnuteľností, sa vo svojom aktuálnom prieskume zameranom na smerovanie a trendy v oblasti architektúry a urbanizmu, ktorý sa uskutočnil v 12 krajinách sveta vrátane Slovenska sústredil okrem iného na oblasť bývania.

PlanRadar-prieskum-2-X.jpg

Globálny trh rezidenčných nehnuteľností zamestnáva desiatky miliónov ľudí a významne sa podieľa na vytvoraní hrubého domáceho produktu. Zároveň, obstaranie vlastného bytu či domu znamená pre väčšinu ľudí jedno z najzásadnejších finančných rozhodnutí v živote. Domov je úzko spätý s osobnou identitou, s ambíciami aj pocitom, že niekam patríme. Otázka dostupnosti a spôsobu bývania teda dramaticky vplýva na životy nás všetkých. Cieľom realizovaného prieskumu bolo popísať, aké faktory v súčasnosti bývanie ovplyvňujú a ako sa tieto trendy už čoskoro premietnu do podoby domácností.


Účinky pandémie covidu-19

Jedným zo zásadných aspektov, ktoré sa podpísali na aktuálnom vývoji bývania, je bezpochyby pandémia covidu-19, tvrdí PlanRadar. Zo dňa na deň začali milióny ľudí využívať svoje domovy aj na prácu – teda nie výlučne na trávenie voľného času, spánku a stravovania. Po generácie boli ľudia zvyknutí, že sa práca odohráva mimo domova – a preto išlo teraz pre mnohých z nich o výrazný obrat. Avšak časy pred priemyselnou revolúciou, keď sa nemalá časť hospodárskych činností vykonávala práve doma, nie sú zase tak veľmi vzdialené.

"To, ako domov chápeme a ako si svoje bývanie organizujeme, sa neustále mení. Jeho význam aj účel musíme brať ako dynamický koncept, ktorý ovplyvňuje vládna politika, spotrebiteľské trendy, ekonomické tlaky, technologické inovácie i kultúrne premeny v spoločnosti," hovorí Ivan Petráš, expert firmy PlanRadar zameriavajúci sa na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch.

PlanRadar-prieskum-1-X.jpg


Trendy v interiérovom dizajne

Meniaci sa vkus v bytovom dizajne neodráža len krátkodobé módne výstrelky, ale vyjadruje aj spoločenské zmeny a obavy, čo výsledky spomínaného prieskumu jednoznačne potvrdzujú. Medzi novodobé trendy patria:

Udržateľnosť a biofília
Najväčším budúcim trendom (nielen) v interiérovom dizajne je udržateľnosť. V siedmich z dvanástich krajín sa prejavuje tzv. biofília – snaha o väčšie opätovné napojenie človeka na prírodu a reálny kontakt s okolitým svetom. V architektúre je viditeľná predovšetkým vo zvýšenom využívaní rastlín, vodných prvkov i ďalších prírodných materiálov.

Popritom jedna zo štyroch krajín očakáva, že veľkým trendom budú biomateriály, kým Rakúsko, Francúzsko a Spojené arabské emiráty ako hlavný trend vnímajú "eko-šik", teda kombináciu atraktívneho štýlu s udržateľným stvárnením. Spotrebitelia na celom svete sa obávajú klimatickej krízy a rozhodne medzi nimi panuje záujem o dizajn, ktorý tento globálny problém reflektuje.

Udržateľnosť bude podľa všetkého ovplyvňovať aj výber domáceho nábytku. Dôraz na recyklované či udržateľné materiály použité pri jeho výrobe rezonuje v nadpolovičnej väčšine krajín (celkovo osem z 12). Navyše, tretina krajín vníma ako prioritu využívanie lokálnych zdrojov.

Hybridné chápanie domovov
Vnímanie domova zaiste zmenila pandémia koronavírusu: zo dňa na deň sa pre mnohých ľudí stal miestom, kde tiež pracujú. Sedem z dvanástich krajín ako kľúčový trend teraz uvádza práve hybridné chápanie domácnosti a multifunkčné využitie týchto priestorov. V pracovnom čase poslúži ako kancelária, avšak vo voľnom čase sa opäť vráti k tradičnému využitiu – napríklad ako obývacia izba či spálňa.

Súčasne s tým vzrastá aj záujem o flexibilný alebo modulárny nábytok. K zmenám však už dochádza aj vo fáze projektovania rezidenčných novostavieb. Už v piatich z dvanástich krajín (v USA, Nemecku, Rakúsku, vo Francúzsku a Veľkej Británii) sa dnes pri navrhovaní nových projektov ráta priamo so zahrnutím pracovní do bytov či rodinných domov.

Dôraz na spojenie interiéru s exteriérom
Tvrdé lockdowny a obmedzenie pohybu obyvateľov počas pandémie mali vplyv na preferencie ľudí aj v ďalších ohľadoch. Štvrtina skúmaných krajín teraz kladie zvýšený dôraz na dostatok vonkajšieho priestoru ako súčasti vlastného bývania, či už formou terás, balkónov alebo predzáhradiek. V USA, Rakúsku, vo Francúzsku a Veľkej Británii ľudia tiež vyjadrili väčší záujem o spoločné komunitné priestory.

Veľmi pravdepodobne išlo práve o dôsledok izolácie počas lockdownov, ktoré pripomenuli, aký veľký vplyv má na ľudí nedostatok sociálneho kontaktu. Štáty ako Slovensko, Česká republika a Francúzsko takisto prejavili jasný záujem o viac prirodzeného svetla v domácnostiach: prostredníctvom väčšieho využitia okien a svetlíkov alebo práve balkónov a terás.

Rastúce využívanie inteligentných technológií
V posledných rokoch rastie záujem o koncept tzv. inteligentných domácností, ktoré zvyšujú naše pohodlie a šetria prevádzkové náklady. Najväčší záujem je o pokročilé systémy osvetlenia (uvádza 11 krajín), inteligentné termostaty a domové zabezpečenie (zhodne spomína 10 krajín).

Tieto technológie sú už pomerne rozšírené a predpokladá sa, že sa v domácnostiach po celom svete postupne stanú normou. Takéto rýchle a globálne prenikanie nových technológií do privátnej sféry znamená obrovskú premenu v tom, ako ľudia žijú v porovnaní s ešte nedávnou minulosťou. Navyše, interakcií s modernými technológiami bude ustavične pribúdať.

Z prieskumu okrem iného vyplýva, že stúpa obľuba remeselne vyrobeného nábytku so vstavanými inteligentnými technológiami. V ôsmich z dvanástich krajín sa tiež zvyšuje záujem o využívanie hlasových asistentov v domácnostiach. A zároveň sa zvyšuje dopyt po inteligentných zariadeniach na domáce práce. Napríklad robotické vysávače budú čoskoro bežné v siedmich z dvanástich krajín, rovnako ako robotické chladničky.

PlanRadar-prieskum-3-X.jpg


Pojem domov sa mení

"To, ako svoj domov využívame, organizujeme a vôbec koľko v ňom máme priestoru, sa v priebehu dejín stále mení. O to viac to platí dnes, keď sa spoločnosť adaptuje na nové vplyvy, technológie aj módne preferencie. Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že aktuálne trendy najviac ovplyvnila pandémia koronavírusu spoločne s klimatickými zmenami. Ľudia prejavujú zvýšený záujem o rozmanité varianty domácich pracovísk, zvýšenú flexibilitu a rovnako aj udržateľnosť," dodáva I. Petráš.

Ďalším aspektom sú podľa neho, pravdaže, nové technológie, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíjajú a čoraz častejšie vstupujú do našich domácností. Profesionáli z oblasti výstavby takto môžu navrhovať a realizovať skutočne vysokokvalitné rezidenčné projekty, ktoré naozaj zodpovedajú súčasným potrebám a prianiam ľudí.

Foto: PlanRadar

Podobné články